help
Analysis of land change with parameterised multi-level class sets : exploring the semantic dimension [Proefschrift]
Jansen, L.J.M. \ 2010
Een veelvoorkomend probleem in de landdynamiek is dat na verloop van tijd kennis vordert, technologie ontwikkelt en beleidsdoelstellingen veranderen. Dit betekent dat met elke kartering die wordt uitgevoerd, met een voor dat doel specifiek ontworpen ...
help
Selectie van ecologische relevante bodemeigenschappen - Dl. 2: Van sleutelfactoren naar drempelwaarden [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Smolders, A.J.P. \ Waal, R.W. de \ 2010
Selectie van ecologische relevante bodemeigenschappen. In het kader van het project Terreincondities werden sinds 1998 meer dan 250 referentiepunten van waardevolle vegetatietypen beschreven. Voor 120 van deze punten werden bodem en bodemvocht bemons ...
help
Farmland features in the European Union : a description and pilot inventory of their distribution [Boek]
Jongman, R.H.G. \ Bunce, R.G.H. \ 2009
National and regional datasets on landscape features can be used to analyse the stock and change of farmland features. However, these landscape datasets are not categorised according to farmland features, farmed features or unfarmed features. The ava ...
help
Glastuinbouw en bodem in de Bommelerwaard : onderzoek naar geschiktheid van locaties voor grondgebonden bedekte teelten [Boek]
Vliet, J. van \ Vlaar, L. \ Leendertse, P. \ 2009
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, het Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland bereiden een bestuursovereenkomst glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard voor. Bij de voorbereiding van de bestuursovereenkomst bestaat de vraag welke ...
help
The carbon copy of human activities : how long-term land use explains spatial variability of soil organic carbon stocks at multiple scales [Proefschrift]
Schulp, C.J.E. \ 2009
Invloed van landgebruik, landgebruik-geschiedenis en management op de koolstofvoorraad in de bodem in Nederland.
help
Soil map density and a nation's wealth and income \ Digital soil mapping with limited data [Hoofdstuk uit boek]
Hartemink, A.E. \ 2008
Little effort has been made to link soil mapping and soil data density to a nation’s welfare. Soil map density in 31 European countries and 44 low and middle income countries is linked to Gross Domestic Product (GDP) per capita and the number of soil ...
help
Van bodemkaart naar ruilklassenkaart [Presentatie]
Stoffelsen, G. \ [2008]
Powerpoint waarbij er gekeken wordt naar wat er nodig is om tot een ruilklassenkaart te komen. Deze ruilklassenkaart kan worden gebruikt bij de uitruil van gronden binnen een herinrichtingsgebied. In deze powerpoint is specifiek gekeken naar de gebie ...
help
Geschikte of vruchtbare landbouwgronden in Nederland en Europa : een overzicht en synthese van bestaande informatie [Boek]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Rietra, R.P.J.J. \ Römkens, P.F.A.M. \ Vries, F. de \ 2008
Het ministerie van LNV onderzoekt of er argumenten zijn om vruchtbare landbouwgronden te beschermen. In dit rapport is informatie verzameld om vruchtbare landbouwgronden te definiëren op basis van fysische, chemische en biologische eigenschappen waar ...
help
Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Polder Zuidgeest [Boek]
Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Visschers, R. \ 2007
Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom heeft het Hoogheemraadschap in enke ...
help
Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Zuid- en Noordeinderpolder [Boek]
Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Werff, M.M. van der \ 2007
Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom laat het Hoogheemraadschap in enkel ...
help
Beheerplan voor de bodem- en gt-kaart, schaal 1 : 50 000 [Boek]
Mol, G. \ Vries, F. de \ 2007
Dit Alterra-rapport bevat de eerste versie van een beheerplan voor de Bodem- en Gt-kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Aan de orde komen een inleiding op het Bodemkundig Informatie Systeem en de onderdelen ervan. De overige hoofdstukken gaan over ...
help
Heavy metal concentrations in the top soils of 'Achterhoek-Kreis Borken' : mapping across the Dutch-German border [Boek]
Knotters, M. \ Brus, D.J. \ Heidema, A.H. \ 2007
Soil mapping for a Dutch-German border region. In the Dutch part of the area, heavy metal concentrations were measured at 113 locations and in the German part at 832 locations. For the Dutch part, spatially exhaustive ancillary information on clay co ...
help
Strategisch gedrag grondeigenaren : van belang voor de realisatie van natuurdoelen [Boek]
Luijt, J. \ 2007
In opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau is het LEI in 2004 gestart met een onderzoek naar mogelijk strategisch of speculatief gedrag van eigenaren van landbouwgrond. De vraagstelling is ontleend aan een toenmalige kaderbrief van MNP, waarin a ...
help
Bodemgeschiktheid voor akker- en weidebouw en het vervaardigen van ruilklassenkaarten voor de waardebepaling van de gronden in het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle [Boek]
Vroon, H.R.J. \ 2007
In opdracht van de DLG heeft Alterra de gronden in het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle onderzocht en beoordeeld op hun geschiktheid voor de akker- en weidebouw. Het onderzoek had als doel om de agrarische uitruilbaarheid te bepalen van de landbo ...
help
Agriculture, climate and future land use patterns : potential for a simulation based exploration \ Agriculture and climate beyond 2015 : a new perspective on future land use patterns [Hoofdstuk uit boek]
Verburg, P.H. \ Lesschen, J.P. \ 2006
help
Linking process and pattern of land use change : illustrated with a case study in San Mariano, Isabela, Philippines [Proefschrift]
Overmars, K.P. \ 2006
Dissertatie van K.P. Overmars, verslag van onderzoek verricht in de Phillippijnen. Kwalitatieve informatie is gebruikt om landgebruiksprocessen te beschrijven; kwantitatieve gegevens zijn gebruikt om het landgebruiksysteem te analyseren, zowel op hui ...
help
Bodem onder het landschap : ontdek het fundament van natuur en boerenland [Boek]
Bokhorst, J. \ Asscheman, E. \ 2006
Dit boek verklaart de grote verscheidenheid in grondgebruik (landbouw en natuur) aan de hand van de bodem. Een uitgave van Louis Bolk Instituut
help
Vier apparaten om een bodem te scannen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Berg, G. van den \ 2005
Een bodemscan en aanvullend grondonderzoek brengen de verschillen binnen een perceel aan het licht. Een boomkwekerij die grond koopt of langdurig huurt kan deze laten scannen door vier apparaten. De verschillen tussen deze bodemscanners, DDF, Geonomi ...
help
Multitemporal land cover classification in the Netherlands with MERIS [Studentenverslag]
Bedlu, T.E. \ 2005
help
Spatial data infrastructure to support land evaluation applications in Egypt [Studentenverslag]
Omran, E.E. \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.