Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 836

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==408-G
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Global efforts to foster sustainable soil management [Video]
2018
In this videos we introduce global efforts to foster sustainable soil management, with focus on the programs by the UNCCD and UNFCCC worldwide.
help
Bodemverdichting Band versus rups [Video]
2016
Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
help
Bodemverdichting voorkomen met vaste rijpaden \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2016
Op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro start een pilootproject ‘Meerjarige vaste rijpaden op breed spoor’. Daarom werd eind april een aangepaste trekker met bps-besturing voorgesteld.
help
Van bodeminformatie naar bodemmaatregelen [Video]
2016
In deze samenvattende kennisclip worden verschillende problemen betreffende de bodem in de akkerbouw aangesneden. Daarbij worden verschillende informatiekanalen aangedragen, die kunnen helpen om deze problemen op te lossen.
help
Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging: beleid \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
Locaties met historische bodemverontreiniging worden alleen nog aangepakt als de verontreiniging directe en onacceptabele risico's oplevert. In het kader van de Bodemconvenanten 2009-2015 en 2016-2020 worden deze locaties vastgesteld en met spoed aan ...
help
Effecten grondbewerking op bodemstructuur 2014 [Video]
2016
Deze kennisclip staat stil bij de effecten grondbewerking op de bodemstructuur. Daarbij wordt stilgestaan bij de volgende aspecten: rijsnelheid en mesttoediening; groenbemester en compost; spitten en woelen.
help
Bodemverdichting Ondergrondverdichting [Video]
2016
Deze kennisclip behandelt de problemen door grondverdichting in de akkerbouw. Aangegeven wordt hoe dit kan worden tegengegaan.
help
Baggeren en waterkwaliteit : op zoek naar de optimale baggerfrequentie voor sloten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden \ H2O online [Artikel]
Gylstra, R. \ Wegner, A. \ Poelen, M. \ Loeb, R. \ Berg, L. van den \ 2015
In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn 24 vergelijkbare sloten onderzocht met een verschillende baggerhistorie. Sloten die lang geleden gebaggerd zijn hadden een grotere maximale slibdikte en een lagere verhouding van ijzer en fosfaat in het p ...
help
A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils [Boek]
Hollander, A. \ Zijp, M. \ Wijnen, H. van \ 2015
Soil quality decreases due to soil erosion, salinization, depletion and desertification. This is an increasing problem in agricultural areas, particularly in Africa, parts of South America and South-East Asia. The damage to the environment caused by ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Sonneveld, C. \ 2015
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Schiet de boer de waterbeheerder te hulp? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Steeds meer boeren nemen maatregelen om de bodemstructuur van hun percelen te verbeteren. Daarmee kunnen ze hun agrarische bedrijfsvoering versterken en de effecten van klimaatverandering opvangen. Van die maatregelen profiteert ook het waterschap. D ...
help
Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
help
2015 is Jaar van de Bodem : ‘Gezond leven begint met de bodem’ \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Snoo, E. de \ 2015
Wereldvoedselorganisatie FAO heeft 2015 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Bodem. Meer aandacht voor grond moet boeren en consument bewuster maken van duurzame teeltwijzen. In dit artikel wordt nader ingegaan op dit onderwerp.
help
Erosie bedreigt maisteelt : mais telen met niet-kerende grondbewerking, directe inzaai of striptilltechniek in hoog erosiegevoelig gebied resulteert in grote opbrengstdaling \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Nantier, G. \ 2015
Het Vlaamse areaal met verplichte erosiebestrijdingsmaatregelen is vervijfvoudigd. Voor maisteelt geldt vanaf 2018 zelfs een verbod, tenzij veehouders directe inzaai of de striptilltechniek toepassen. De opbrengsten dalen met deze technieken flink.
help
Bodemactivatie door minder diep en extensiever te werken \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Stefan Muijtjens adviseert landbouwers op het gebied van niet-kerende grondbewerking (NKG), bedrijfseconomie en innovatietrajecten. Tijdens de infonamiddag Bioteelt van PIBO vertelde hij over de mogelijkheden die NKG biedt voor biotelers.
help
Overleg aanpalk erosie in sierteeltgewassen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2015
Goede, vruchtbare landbouwgrond is een onvervangbaar productiemiddel voor een duurzame en rendabele landbouw. Door het afspoelen van de bodemdeeltjes vermindert de dikte van de vruchtbare teeltlaag en daalt de kwaliteit van de bodem. Op korte termijn ...
help
Bodem ontzien : meer aandacht voor de grond \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
2015
De bodem is kostbaar. Die moet je ontzien om de opbrengsten op peil te houden. Dat lijdt automatisch tot een teeltsysteem met rijpaden, kleine machines en sensoren. Robots in de strijd tegen bodemverdichting.
help
Building carbon in farm soils \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Smith, J. \ 2015
Carbon-conscious farmers in the UK work with nature not against it, concerned about the health of their soils for future generations. They use principles of ‘feeding the soil not the plant’, understanding and encouraging soil biology, and harvesting ...
help
Mijn Bodemconditie [Website]
[ca. 2014]
MijnBodemconditie is een nieuw meetinstrument bedoelt om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Het doel van de betrokken partijen is om de Nederlandse bodems verder te verduurzamen.
help
Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar [Boek]
Huijsmans, J.F.M. \ Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ 2014
Om bodemstructuurschade in het voorjaar te vermijden zijn de principes van berijding met lage bodemdruk en vaste rijpaden in het verleden opgepakt. De toediening van dierlijke mest op kleigrond geeft een relatief hoge bodembelasting in het voorjaar. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.