Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 2723

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==410-D
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
SWAP version 4 : theory description and user manual [Boek]
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Bartholomeus, R.P. \ Groenendijk, P. \ Heinen, M. \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, H.M. \ Supit, I. \ Walsum, P.E.V. van \ 2017
SWAP (Soil, Water, Atmosphere and Plant) simulates transport of water, solutes and heat in unsaturated/saturated soils. The model is designed to simulate flow and transport processes at field scale level, during growing seasons and for long term time ...
help
Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Bakel, P.J.T. van \ Louw, P.G.B. de \ 2017
Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
help
Meer inzicht in bodemvocht wortelzone : Project binnen Topsector Water wil watervoorziening landbouwgewas beter voorspellen \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Eertwegh, G. van den \ 2016
Agrariërs zijn op velerlei manieren bezig met de hydrologische toestand van hun percelen en het weer en hoe hierop in te spelen door beregening en drainage. Binnen de Topsector Water proberen onderzoekers nauwkeuriger de hoeveelheid bodemvocht in de ...
help
Bangladesh - the Netherlands, 50 years of water cooperation : creating water opportunities together [Brochure]
Braak, B. ter \ [2015]
Cooperation between Bangladesh and the Netherlands in the water sector goes back over half a century. We have worked together on flood management, drainage, river basin management and coastal zone management – creating safe polders and making land av ...
help
Zelfvoorzienende zoetwaterberging in de land- en tuinbouw draagt bij aan zoetwaterbeschikbaarheid en het beperken van economische schade \ H2O online [Artikel]
Oord, A. \ Kolkman, W. \ Kuijper, R. \ 2015
De provincie Noord-Holland doet een meerjarige proef met zoetwaterberging bij een bollenteler op Texel. Het doel is economische schade door verzilting en droogte zoveel mogelijk te voorkomen door zelf te voorzien in zoetwater. Door opvang van water o ...
help
In Memoriam W.H. (Wiebe) van der Molen, 1922-2014 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Feddes, R.A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
Op 15 augustus 2014 is prof. W.H. van der Molen op 91-jarige leeftijd overleden. Met hem is een zeer gerespecteerde hydroloog en begaafd docent heengegaan.. Tijdens zijn hoogleraarschap (Wageningen, 1968-1987) kwam zijn grote kennis van de hydrologie ...
help
Op pad met... Jan en Janneke Hadders : "minder spuiten, minder bemesten, minder watergebruik" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2013
Het bedrijf Dacom adviseert telers in twintig landen hoe ze hun oogst duurzaam kunnen verbeteren door - met sensortechnologie - te besparen op water en bestrijdingsmiddelen. Vader Jan Hadders richtte het bedrijf op, Janneke is sinds dit jaar ceo.
help
Doe-het-zelvers in waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2013
Meer regen, meer droogte. Allemaal krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatveranderingen, maar zijn de zorgen van waterschappen ook écht onze zorgen? Anno 2013 raken steeds meer partijen rechtstreeks betrokken bij het waterbeheer. Boeren en bu ...
help
A coupled agronomic-economic model to consider allocation of brackish irrigation water \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
Ben Gal, A. \ Weikard, H.P. \ Shah, S.H.H. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2013
In arid and semiarid regions, irrigation water is scarce and often contains high concentrations of salts. We develop a conceptual sequential (upstream-downstream) model of irrigation that predicts crop yields and water consumption and tracks the wate ...
help
Watergebruik in de agrarische sector 2001-2011, naar stroomgebied [Boek]
Meer, R.W. van der \ 2013
Ten behoeve van de jaarlijkse CBS-publicatie Milieurekeningen en het Compendium voor de Leefomgeving levert LEI Wageningen UR cijfers aan het CBS met betrekking tot het watergebruik in de agrarische sector. Gebaseerd op de in EU verband bepaalde stro ...
help
Online brainstorm over de afvoer van IJsselmeerwater in 2050 \ H2O online [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
help
De invloed van bodemstructuur op het watersysteem - A: Een verkenning [Boek]
Dijk, M. van \ Miltenburg, S. van \ 2013
Nog altijd is er relatief weinig bekend over de mogelijke kwantitatieve bijdrage van bodemstructuur en bodemstructuurverbeteringen aan de waterbeheersing. Het gaat daarbij vooral om het waterbergend en waterbufferend vermogen van de bodem. Deze verke ...
help
De invloed van bodemstructuur op het watersysteem - B: Een beschouwing op grond van een eerste onderzoek bij Waterschap Vallei en Veluwe en aanbevelingen voor een vervolg [Boek]
Swart, B. \ Broos, M. \ Schipper, P. \ 2013
In een poging om meer zicht te krijgen op de kwantitatieve potenties van bodemstructuurverbetering op de regionale waterhuishouding heeft Waterschap Veluwe (nu Waterschap Vallei en Veluwe), begeleid door de STOWA, het initiatief genomen om een eerste ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
De aanleg van peilgestuurde drainage rond natuurgebieden neemt toe. Dat zorgt in de meeste gevallen voor meer verdroging in nabijgelegen natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het oppervlaktewaterpeil profiteren zowel landbo ...
help
Digitale brainstorm levert veel ideeën op voor afvoer IJsselmeer in 2050 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulligen, E. van \ 2013
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) organiseerde in het najaar van 2012 een online brainstorm over hoe in de toekomst overtollig water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee te pompen. Dit gebeurde onder de titel ‘IJsselmeerafvoer 2050’. Geduren ...
help
Draagvlak voor (klimaat)robuuste variant van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruijtenberg, R. \ Bartholomeus, R.P. \ Kroes, J. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Bakel, P.J.T. van \ 2012
Onder aanvoering van STOWA is een breed draagvlak gerealiseerd voor het ontwikkelen van een ieuwe metyhode voor het bepalen van de landbouwopbrengsten die afhankelijk zijn van de agrohydrologische omstandigheden. Met deze methode kunnen de in de jare ...
help
Toepassing dynamisch peilbeheer vereist innovaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Doorn, A. van \ Hardewijk, H. van \ Nederlof, L. \ 2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar dynamisch peilbeheer in het veenweidegebied. Het voerde een praktijkproef uit en rekende diverse peilvarianten door met een grondwatermodel. De interactie tusse ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Gerner, L. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ 2012
Peilgestuurde drainage kan droogte op landbouwpercelen verminderen ten opzichte van gewone drainage, maar zorgt niet voor minder uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater. Dit is de belangrijkste conclusie van uitgebreid veldonderzo ...
help
Dien je wateraangifte in voor 15 maart \ Management&techniek [Artikel]
Mariën, B. \ 2012
Onder het devies 'de vervuiler betaalt' belast het Vlaams gewest, naast het oppompen van grondwater, ook het waterverbruik. De aangifte voor het heffingsjaar 2012 moet vóór 15 maart gebeuren. Dit artikel herhaalt de belangrijkste verplichtingen omtre ...
help
Water-kennis-akker : samen kansen benutten : oplossingsrichtingen en ideeën [Boek]
Roelandse, A. \ Quist, J. \ 2012
De landbouw weet als geen ander wat het betekent om met teveel of te weinig water te maken te hebben. Waterschap en landbouw hebben elkaar nodig, omdat de beste en goedkoopste waterberging via de bodem plaatsvindt. Vraagstelling van deze brochure is: ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.