help
Effect of pile-driving sound on the survival of fish larvae [Boek]
Bolle, L.J. \ Jong, C.A.F. de \ Blom, E. \ Wessels, P.W. \ Damme, C.J.G van \ Winter, H.V. \ 2014
Er bestaat zorg over de mogelijk schadelijk effecten van onderwatergeluid gegenereerd gedurende het heien bij de aanleg van offshore windparken. Harde impulsgeluiden zoals heigeluid kunnen dodelijke verwondingen veroorzaken bij vissen. Tot voor kort ...
help
Report of the workshop on international harmonisation of approaches to define underwater noise exposure criteria (Budapest, Hungary, 17th August 2013) [Boek]
Lucke, K. \ Winter, E. \ Lam, F.-P. \ Scowcroft, G. \ Hawkins, A. \ Popper, A.N. \ 2013
The potential negative effects of high levels of underwater noise on marine life have been identified and acknowledged, and this issue has been incorporated into various international agreements over the past decade. Several countries have already is ...
help
Passende beoordeling vuurwerk tijdens Sail en Marinedagen, Den Helder 2013 [Boek]
Deerenberg, C. \ Jak, R.G. \ 2013
De Stichting Sail Den Helder 2013 en de Koninklijke Marine zijn voornemens van 20 tot en met 23 juni 2013 het gecombineerde evenement van Sail & Marinedagen te organiseren in de haven van Den Helder en het Marsdiep voor de kust van Den Helder. Op 20 ...
help
Een luisterend oor voor de stilte : nieuw perspectief voor stiltegebieden: van beschermen en behouden naar versterken en beleven [Boek]
HVR Group \ 2011
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) presenteert een nieuwe visie op het behoud en de ontwikkeling van stiltebieden met de titel 'een luisterend oor voor de stilte'. Deze notitie maakt onderdeel uit van het interprovinciale PRISMA – milieuprogramma. He ...
help
Geluidsoverlast een bron van ergenis : aandacht voor rust en privacy van groot belang \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Muggen, E. \ 2011
Nederland is met meer dan vierhonderd inwoners per vierkante kilometer één van de meest dichtbevolkte landen van West-Europa, met een bijbehorende infrastructuur. Maar liefst vier procent van Nederland is bedekt met asfalt of rails. We maken gebruik ...
help
Tracébesluit A12 Ede-Grijsoord - Dl. B2: Akoestische onderzoek [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2011
Tracébesluit voor de verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord. De verbreding vindt plaats door de toevoeging van één rijstrook in beide rijrichtingen tussen de aansluiting Ede-Wageningen en het knooppunt Grijsoord
help
Lawaai boven bos en hei \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2010
Lelystad Airport wil uitbreiden. Vakantiegangers kunnen in de toekomst hier opstappen voor een goedkoop reisje naar de zon. Op de Noord-Veluwe zien mensen de bui al hangen. Niemand zit te wachten op vliegtuiglawaai boven zijn dorp, camping of natuur. ...
help
Dimmen geluidsplafonds verkeerslawaai? : het nieuwe geluidsbeleid \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Beek, A. van \ Nijland, H. \ 2010
Om de geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt aan banden te leggen wil het Rijk vanaf 2011 geluidsplafonds langs de rijkswegen en hoofdspoorwegen instellen. Eén miljoen huizen moeten zo beter beschermd worden tegen verkeerslawaai. Vooru ...
help
Met computermodellen vooraf het geluidsniveau berekenen : regelgeving geluidshinder naar buren \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2010
De regelgeving rond geluidshinder is voor de glastuinbouw geregeld in het Besluit Glastuinbouw en het Activiteitenbesluit. Behalve de wettelijk grenswaarden voor geluidshinder mogen ook piekgeluiden niet boven een bepaalde waarde uitkomen. In het Bes ...
help
Schaalsprong in geluidreductie met stille wegdekken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schwanen, W. \ The, B.H.P.A.M. \ 2009
Door ontwikkelingen in de geluidwetgeving is er steeds grotere behoefte aan stillere wegen. Dat past geheel binnen het programma SuperStil Wegverkeer (SSW) van Rijkswaterstaat (RWS). RWS heeft een meetprogramma uitgevoerd op proefvakken om de invloed ...
help
Lawaai, stank en lichtvervuiling in Vlaanderen \ Agora [Artikel]
Broeck, G. Van \ 2009
Met 67 duizend kilometer verlichte wegen en evenveel varkens als inwoners staat de leefbaarheid van het relatief kleine Vlaanderen sterk onder druk: lawaaioverlast, stank en lichtvervuiling zijn de gevolgen. De uitgangssituatie in Nederland is min of ...
help
Dossier geluidsoverlast onder water \ Boomblad [Artikel]
Holtjer, L. \ 2009
In juli 2008 is de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) ingegaan, die de schade door geluid onder water moet minimaliseren, met las doel een "goede milieutoestand" in 2020. Er is echter zeer weinig bekend over geluid onder water en nog min ...
help
Stille gebieden in de stad : de stad is stiller dan je denkt... [Boek]
Brand, A.E. \ Berg, G.P. van den \ 2009
De aanleiding voor het hier beschreven project “Stille gebieden in de stad”, deels in opdracht van het Ministerie VROM uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, ligt zowel in de Europese Richtlijn Omgevingslawaai als in het advies “Stille gebieden en ge ...
help
Bevolking ervaart meer verkeerslawaai en minder stank \ CBS webmagazine [Artikel]
2009
In de periode 1997-2008 steeg het aandeel personen dat geluidshinder van het wegverkeer ervaart van 27 naar 31 procent. Geluidshinder van het railverkeer nam in die periode toe van 5 naar 7 procent. Het vliegverkeer zorgde daarentegen voor minder gel ...
help
Stiltegebieden en landschapssterren \ Agora [Artikel]
Geranios, V. \ 2009
Steeds meer mensen ondervinden last van lawaai. Maar waarom is geluidhinder meer dan ooit een hot topic? Maken we meer lawaai? Ligt het aan een mentaliteitsverandering? Of is er een andere reden?
help
Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen : een ex-ante-evaluatie [Boek]
Beek, A.J. van \ Dassen, A.G.M. \ cop. 2009
Het kabinet werkt aan een voorstel voor de herziening van de Wet geluidhinder. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2009 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Deze herziening is de grootste sinds de invoering van de Wet geluidhinder in 1979. Z ...
help
Project WINDFARMperception : visual and acoustic impact of wind turbine farms on residents [Boek]
Berg, F. van den \ 2008
Mensen ervaren relatief veel hinder van het geluid van windturbines. Het geluid wordt al bij betrekkelijk lage niveaus opgemerkt en wordt hinderlijker gevonden dan even luid weg- of vliegverkeer. Dit komt mogelijk door het zwiepende karakter van het ...
help
Vuurwerk & vogels : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Molenaar, J.G de \ Jonkers, D.A. \ 2008
Het Vuurwerkbesluit van 16 januari 2004 geeft aan dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk niet door particulieren mag worden gedaan (behalve oudejaarsdag). Bij het houden van een vuurwerkevenement in of in de omgeving van een Brabants Vogelricht ...
help
Resultaten vijf jaar monitoring : akoestische duurzaamheid stille wegdekken \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Dijkink, H. \ Loon, R. van \ 2008
Dunne geluidswerende deklagen worden de laatste jaren steeds meer toegepast. Toch is er nog onvoldoende bekend over zowel het civieltechnische als het akoestische langetermijngedrag
help
Aanlegverband speelt rol bij geluidemissie stenen weg \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Loon, R.C.L. van \ Hooghwerff, J. \ 2008
Recent onderzoek toont aan dat wegverhardingen van straatbakstenen akoestisch beter presteren dan tot nu toe werd aangenomen. Vlakheid en kwaliteit van de stenen zijn uiteraard van belang, maar zeker ook onderhoud en het aanlegverband
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.