help
Het Hunzedal : wedergeboorte van een beekdallandschap [Boek]
Boivin, Bertus \ Bilt, Eric van der \ Meer, Sonja van der \ Vegter, Uko \ Vries, Geert de \ 2017
In dit boek neemt Het Drentse Landschap u mee op een ontdekkingstocht door dit natuurgebied. Twintig jaar geleden kreeg Het Drentse Landschap de kans om de Hunze aan te pakken. Natuur was in het Hunzedal in geen velden of wegen te bekennen. Stichting ...
help
Inspiring natural landscapes in a crowded country : five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes [Boek]
Braat, Chris \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Hoedt, André ten \ Janssen, John \ Rossenaar, Arnout-Jan \ Sanders, Marlies \ Schipper, Piet \ Vegter, Uko \ Winter, Erwin \ 2016
help
Landschapsecologische systeemanalyse en herstelplan Rheezermaten [Boek]
Kooijman, G. \ Dongen, R. van \ 2016
Het doel van het onderzoek is een landschapsecologische analyse van de rivierkom "Rheezermaten" te maken. Het landschapsecologisch onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen.
help
Landschapscompletering voor een betere plaagbeheersing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Rijn, P.C.J. van \ 2016
Veel diersoorten zijn afhankelijk van meer dan één type habitat. Voor roofinsecten die een rol spelen bij de natuurlijke bestrijding van plagen in de akkerbouw is een model ontwikkeld dat berekent hoe groot het relatieve belang is van elk habitat voo ...
help
Woningbouw Abbekerk : effect op weidevogelgrasland in open landschap [Boek]
Schotman, A.G.M. \ 2016
De gemeente Medemblik wil in Abbekerk woningbouw realiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s met twee bouwfasen. Deze woningbouw is strijdig met de provinciale ruimtelijke verordening, artikel 25. Het te bebouwen gebied is op kaart gezet als ‘weidevoge ...
help
Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen : een haalbaarheidsstudie [Boek]
Doorn, Anne van \ Nieuwenhuizen, Wim \ Meijer, Marcel \ Snepvangers, Judith \ Herwaarden, Gerrit Jan van \ Kamerling, Annemarie \ 2016
Landschapselementen zijn zeer waardevol in het landelijk gebied, toch ontbreekt een consistente registratie ervan. Door de vergroening van het GLB wordt een goede registratie extra relevant. Er zijn verschillende manieren om hiertoe te komen, al dan ...
help
Openheid van het landschap : berekeningen met het model ViewScape [Boek]
Meeuwsen, H.A.M. \ Jochem, R. \ 2015
Op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Alterra Wageningen UR de methode om de openheid van het landschap te berekenen vernieuwd. Het model Viewscape dat op basis van zichtlijnen de oppervlakte zichtbaar landschap berekent, is ...
help
Characterizing small green landscape elements from airborne LiDAR dat [Studentenverslag]
Kort, Annemieke de \ 2015
Degradation of small green landscape elements is an occurring problem in the Netherlands. To tackle the problem, a new management system to restore nature is in development. In this thesis research, a data processing model was developed to support th ...
help
Het oude continent : beschouwingen over de natuur van Europa [Boek]
Schaminée, J. \ Janssen, J. \ [2014]
Een verzameling essays over de grote verscheidenheid aan natuur in Europa: wildernis, natuurlijke en oude cultuurlandschappen. Hoe staat het met de bescherming van deze uiteenlopende natuurtypen? Van de Europese laaglandrivieren en hun begeleidende h ...
help
Worden er nog landschapsecologen opgeleid in Nederland en Vlaanderen? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jongman, R.H.G. \ 2014
De nestor van de Nederlandse landscapsecologie, Ies Zonneveld, wordt in december 90. Ondertussen gaan zijn leerlingen met pensioen. Aan de universiteiten (Groningen, Leiden, Amsterdam) verdwijnen opleidingen. De vraag is of er nog vernieuwing kan zij ...
help
Het golvende plateau van Margraten : voor de laatste keer reisde Henk van der Scheer voor Bijenhouden door de groene omgeving \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
2014
Het Plateau van Margraten, onderdeel van de streek Mergelland, ligt in het zuiden van Limburg. Ten westen ligt het ongeveer 100 m lager gelegen Maasdal en aan de noord- en oostzijde het dal van de Geul en de Gulp. In het zuiden vormt een vallei de gr ...
help
Geleid door het landschap [Boek]
Koedoot, M. \ Stobbelaar, D.J. \ Buiter, R. \ Assendorp, D. \ 2014
Op een toegankelijke manier worden de verschillende methoden van landschapsanalyse en landschapswaardering beschreven die in de Velpse Van Hall Larenstein opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting ond ...
help
Social-ecology networks : building connections for sustainable landscapes [Rede]
Opdam, P.F.M. \ [2014]
Humans adapt their landscapes, their living environment. Sustainable use of the various landscape benefits requires that land owners and users collaborate in managing ecological networks. Because the government is stepping back as the organizer of co ...
help
Op zoek naar het duurzame landschap : hoe wetenschap en praktijk van elkaar leren [Boek]
Opdam, P. \ Vos, C. \ Luttik, J. \ Donders, J. \ [2014]
Binnen de wetenschap wordt vooruitgang vaak gestuurd door voort te bouwen op bestaande methoden. Dat betekent vaak innovatie met kleine stapjes binnen de eigen discipline. Een vraag uit de praktijk daarentegen daagt uit tot grote stappen en tot combi ...
help
De natuur van de kust : tussen aangroei en afslag [Boek]
Lammerts, E.J. \ Haperen, A. van \ 2014
Duin en kustonderzoekers, overkoepeld door een zgn. OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap belichten in dit boek hun onderzoek, onder andere naar de effecten van suppleties, dynamiek van zoet-zout gradiënten, gevolgen van toegenomen luchtvervuili ...
help
Heidebeheer zoekt aansluiting bij regionale economie \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2013
Van Noorwegen tot Portugal worden heidegebieden als beschermd natuurgebied beheerd. Maar bescherming van habitattypes in omheinde parken is niet voldoende, bleek tijdens de European Heathland Workshop. In het natuurbeheer moet een verbinding gezocht ...
help
Groenblauw Friesland : imkeren in de groene omgeving \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2013
Sinds 2005 heeft een groot deel van het groenblauwe gebied van Friesland de status van Nationaal Landschap. Veel water, veel weiden in dit provinciedeel ten zuiden van de A7, Bolsward en Sneek, en ten westen van de A6 tussen Joure en Lemmer. Half mei ...
help
Heggen langs de grote rivieren : aanpak bestaande heggen in het programma inhaalslag Stroomlijn van Rijkswaterstaat [Boek]
2013
Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden verwijdert Rijkswaterstaat bomen en struiken op plekken waar het water het hardste stroomt (de stroombaan). Met deze aanpak kan bij hoogwater het vele water ook via de uiterwaarden onbelemmerd naa ...
help
De Gronings-Drentse Veenkoloniën \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Scheer, H. van der \ 2013
Henk van der Scheer reist door de groene omgeving en nam een kijkje in de Veenkolonïen en sprak er met imkers
help
Heidebeheer : moderne methoden in een eeuwenoud landschap [Boek]
Smits, J. \ Noordijk, J. \ Loon, A. van \ cop. 2013
Er is veel te doen over heidebeheer. Rigoureus plaggen, de inzet van grote grazers - iedereen heeft er wel een mening over. Het boek Heidebeheer laat een frisse wind waaien door deze discussie. Waardevolle, actuele kennis uit onderzoek en praktijk to ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.