help
Praktijkadvies essentaksterfte [Boek]
Siebel, H. \ Reichgelt, A. \ 2018
Essentaksterfte is bezig met een snelle opmars in Nederland. In 2010 werd het fenomeen alleen aangetroffen in het noordoosten van Nederland en nu is essentaksterfte al waargenomen in alle provincies. Daarmee lijkt het Nederlandse landschap na de iepz ...
help
Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Copini, P. \ Kopinga, J. \ Laros, I. \ Bovenschen, J. \ Buiteveld, J. \ 2016
Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten ...
help
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar? \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Kopinga, J. \ Vries, S. de \ 2015
Vanaf ca. 2010 slaat de essentaksterfte in Nederland op grote schaal toe. Tot dusver vooral in bossen en wat minder in laanbeplantingen. Hoe het zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog niet in zicht. In sommige regio’s is ...
help
Onderzoek naar verschillen in aantasting door Chalara fraxinea ('essentaksterfte') in Nederlandse essenselecties : verslag van de waarnemingen en bevindingen over 2012 = Differences in susceptibility to Chalara fraxinea (twig dieback of ash) of selections of Common ash (Fraxinus excelsior) in the Netherlands : report of the observations and results of 2012 [Boek]
Kopinga, J. \ Vries, S. de \ 2013
In 2012 zijn opnames uitgevoerd in essenproefvelden van het CGN en zaadgaarden van het Staatsbosbeheer naar de mate waarin de daar aanwezige essen inmiddels zijn aangetast door essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea. Doel van ...
help
Essentaksterfte raast door Nederland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Knol, R. \ 2013
Ditn verhaal gaat over het waarnemen van wat je, lopend in de bossen en onderweg in de auto, aan aantastingen in de essen ziet. Het waarnemen zonder in de valkuil te lopen dat je dàt ziet wat je graag wilt zien. Waarnemingen vanuit Nederland, en enig ...
help
Opent kersenpitkever de aanval op Amerikaanse vogelkers? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Smeets, A. \ 2013
Toekomstboom 2012 : prijs voor beste studentenscriptie in het vakgebied bosecologie en bosbeheer. In dit artikel toelichting op het winnend onderzoek van Annelies Smeets
help
Verschuivingen van insectenplagen op bomen in Nederland sinds 1946 - een analyse van historische gegevens \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Moraal, L.G. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ 2013
Sinds 1946 zijn meer dan 35.000 records van insectenplagen verzameld. In dit artikel wordt een analyse van deze data gegeven, die beperkt is tot 98 meest gemelde soorten waarvan 22 soorten die incidenteel voorkwamen zijn uitgesloten van de analyse. V ...
help
Ziekten en plagen in het buitengebied; ingrijpen of niet? : visie Commissie Bosbescherming [Brochure]
[2012]
Centraal in deze visie staat de vraag wanneer terreinbeheerders wel of niet ingrijpen in geval van een ziekte of plaag in het buitengebied. Dit betekent dat er per situatie zal worden bekeken of en hoe er met een specifieke soort of plaag zal worden ...
help
Essentaksterfte [Video]
Konijnenbelt, R. \ 2012
Nieuwsuitzending van RTL journaal om half acht (avond) van 15 juli 2012
help
Mycological Tree Assessment is waardevolle aanvulling op VTA [aanleg & onderhoud] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bennink, P. \ 2012
In de visie van bosecoloog en mycoloog Gerrit Jan Keizer heeft elke boomsoort een eigen ecosysteem met de micro-organismen, insecten en schimmels die daarbij horen. Op basis hiervan ontwikkelde hij Mycological Tree Assessment: een manier om aan de ha ...
help
Dossier eikenprocessierups [Dossier]
2012
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, de eikenprocessievlinder. Na de derde vervelling krijgen de rupsen de voor hen kenmerkende brandharen. De eikenprocessierups kan in sommige gebieden leiden tot een plaag.
help
Verspreiding van essentaksterfte : wat staat ons te wachten? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Lageschaar, M. \ 2012
Begin jaren negentig trad er in Polen en Litouwen opvallend veel taksterfte op bij essen. De ziekte, genaamd essentaksterfte, bleek te worden veroorzaakt door een schimmel. Essentaksterfte heeft zich ontwikkeld tot een epidemie en infecteert sinds 20 ...
help
Essensterfte vraagt om meer onderzoek \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Engels, A. \ 2011
In Nederlandse bossen en landschappelijke beplantingen zijn essen te zien met verwelkte toppen. Op kwekerijen is deze essensterfte nog niet aangetroffen. De effecten van de ziekte zijn echter niet duidelijk; daarvoor is meer onderzoek nodig.
help
Hoe om te gaan met essentaksterfte? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Siebel, H. \ Reichgelt, A. \ 2011
Het Nederlandse landschap lijkt te maken te krijgen met een nieuwe boomsterftegolf. Na de iepziekte en kastanjeziekte is nu essentaksterfte bezig met een snelle opmars in Nederland. In 2010 werd het fenomeen alleen aangetroffen in het noordoosten van ...
help
FAQ-sheet voor de pers – Essentaksterfte [Boek]
2011
Deze FAQ-sheet heeft als doel om beheerders van essenbossen een handvat te bieden in het beantwoorden van persvragen. De beheerder kan deze algemene informatie aanvullen met gebiedsspecifieke kennis.
help
Bomen beschermen tegen de kastanjemineermot \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bennink, P. \ 2010
De paardenkastanjemineermot ontsiert 's zomers vrijwel alle kastanjes in Nederland. Verschillende bedrijven bieden middelen waarmee je dit probleem aan kunt pakken. Door de plant te versterken, het blad onaantrekkelijk te maken voor insecten of gewoo ...
help
Use of DNA barcoding for host plant identification \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Gravendeel, B. \ Eurlings, M. \ Heijerman, T. \ 2010
Omdat we wilden weten welke boomsoort hier als waardplant gebruikt werd, vergeleken we de schors van de geïnfecteerde stammetjes met de schors van bomen uit de omgeving. Het bleek echter voor divere professionele plantentaxonomen onmogelijk om op dez ...
help
Eikenprocessierups in 1987 bijna een beschermde soort : Joke Fransen PD : omvang van werkelijke overlast is niet bekend \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2010
Het EPR seizoen staat weer voor de deur. Dit is het eerste seizoen dat de eikenprocessierups in alle provincies is doorgedrongen. Boomzorg leek dit de juiste aanleiding voor een interview met Joke Fransen van de Plantenziektekundige Dienst in Wagenin ...
help
Inheemse insecten in geïmporteerd Aziatisch verpakkingshout : een literatuurstudie [Boek]
Moraal, L.G. \ Lammertsma, D.R. \ Clerkx, A.P.P.M. \ 2010
Tijdens fytosanitaire inspecties van verpakkingshout afkomstig uit landen buiten de EU en met name uit Zuidoost Azië, worden soms schadelijke organismen aangetroffen, die zich in het hout hebben ontwikkeld. Omdat er duidelijke internationale richtlij ...
help
Niet alleen startmoment telt bij beukenbladluisbestrijding \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Jochems, R. \ Lavieren, J. van \ 2010
Binnen enkele weken verwachten teeltadviseurs de eerste aantasting van beukenblad. Wanneer is deze plaag het best te bestrijden? En waar moet u dan rekening mee houden? In dit artikel staan adviezen en de laatste proefresultaten uit het project 'Boom ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.