help
Kansen voor het wateren van hout in de 21ste eeuw \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Teeuwen, S. \ Benthem, M. van \ 2019
Tot halverwege de vorige eeuw werd stamhout voordat het verzaagd werd vaak gewaterd tijdens transport over de rivieren en bij opslag voor de zagerij(molen). Door de jaren heen ondervond men voor verschillende houtsoorten positieve effecten van gewate ...
help
Gedrag van Nederlands hout in bouwtoepassingen : Meer mogelijk met Nederlands hout \ De houtwereld [Artikel]
Klaassen, R. \ Houben, T. \ 2019
De Nederlandse overheid stimuleert niet alleen de uitbreiding van bos, maar ook het gebruik van Nederlands hout in de bouw. SHR, Probos en Staatsbosbeheer kijken daarom samen naar de potentie van Nederlands hout in de bouw. Verderop in dit nummer bes ...
help
De Nederlandse rondhoutzagerijsector : een analyse met het oog op de toekomstige rondhoutverwerkingscapaciteit [Boek]
Voncken, Fons \ Oldenburger, Jan \ 2017
Indien zagerijen niet toekomstbestendig zijn of niet mee kunnen bewege n met de opwaardering, zijn de beleidsdoelen van de Nederlandse overheid lastig te realiseren . In directe zin zijn de lokale zagerijen van groot belang als afnemer van de Nederla ...
help
Duurzaam geproduceerd hout: in tien jaar naar 83% \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ Benthem, M. van \ Voncken, F. \ 2017
Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is door velen hard gewerkt om het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Neder- landse markt te vergroten. En niet zonder resultaat. Uit de meest recente cijfers over 2015 blijkt het marktaandee ...
help
Use it or lose it : STTC-congres over duurzaam geproduceerd tropisch hout \ Timmerfabrikant [Artikel]
Vries, K. de \ 2016
De gemeente Rotterdam heeft zich na Amsterdam en Leeuwarden als derde Nederlandse gemeente gecommitteerd aan de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) om het gebruik van duurzaam geproduceerd tropisch hout te stimuleren. Dit gebeurt me ...
help
FSC hout in Suriname; naast gezaagd hout ook belangstelling voor houtafval \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Dijk, S. van \ 2016
Sinds 2015 is ruim 400.000 ha tropisch bos FSC-gecertificeerd in Suriname. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is eind 2015 een Europese FSC handelsmissie georganiseerd met 17 houtimporteurs. Men was enthousiast over wat het Surinaamse bos en de ...
help
Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015 [Boek]
Oldenburger, Jan \ Voncken, Fons \ Penninkhof, Joyce \ Benthem, Mark van \ 2016
Binnen de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer was afgesproken de effecten die voortvloeien uit acties die in het kader van de Green Deal worden uitgevoerd via monitoring inzichtelijk te maken. Als onderdeel van deze monitoring is voor de jaren 2 ...
help
Biomassa uit het landschap: van afval naar energie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Meijers, R. \ Hartigh, M. den \ Gortzak, M. \ 2016
Hoeveel hout produceert een knotwilg? Het lijkt een simpele vraag, maar er bestaat geen model of protocol om dit te berekenen. Tot nu toe worden vooral ervaringsgegevens van knotgroepen of bosbouwnormen gebruikt. In dit artikel presenteren we een rek ...
help
Second opinion LCA-resultaten kunststof en houten pallets : definitieve versie na voorlegging aan NIBE en IVAM en verwerking van feedback [Boek]
Bijleveld, M.M. \ Bergsma, G.C. \ 2016
In 2014 bracht het NIBE de studie uit ‘Vergelijkend onderzoek houten en kunst-stof pallets’. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Emballage en Palletindustrievereniging (EPV), branchevereniging voor producenten, handelaren en repa ...
help
Consumptie van hout en houtproducten in Nederland \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ 2016
Het Nederlandse houtverbruik bedroeg in 2015 ongeveer 14 miljoen m³ rhe en dit houtverbruik zal bij gelijkblijvende randvoorwaarden naar verwachting stijgen tot bijna 25 miljoen m³ in 2030. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de grote verwa ...
help
Praktijkadvies oogsten van houtige biomassa [Brochure]
Staatsbosbeheer \ 2016
Dit praktijkadvies is bedoeld voor beheerders en eigenaren van bos- en natuurterreinen. In dit praktijkadvies staan de laatste inzichten beschreven wat u moet doen om een goede kwaliteit en kwantiteit houtchips te produceren, opslaan en transporteren ...
help
Surfen op Hollands hout [Video]
2016
Staatsbosbeheer presenteert een nieuw houtproduct van eigen bodem: surfplanken gemaakt van 100% duurzaam hout uit eigen bos.
help
Eigen hout eerst : de Monumentenbossen van Staatsbosbeheer \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Smits, J. \ Stöver, J. \ 2016
Niets is zo mooi als een historisch gebouw herstellen met de authentieke materialen. Lokaal eikenhout bijvoorbeeld in plaats van tropisch hardhout. Binnenkort kan dat weer als vanouds uit Nederland komen. Uit de Monumentenbossen.
help
De weg van het Nederlandse hout \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schmidt, P. \ Al, E. \ 2016
Hier is op grove wijze aangegeven op welke wijze de houtstromen binnen de Nederlandse markt tot elkaar in verhouding staan. De cijfers stammen uit diverse bronnen, waarbij meetmethodes, eenheden, definities van hout etc. niet identiek zijn. Aangenome ...
help
1 miljoen ton houtige biomassa op de Nederlandse markt in 2014 \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Groot, C. de \ Oldenburger, J. \ 2016
In 2015 heeft Probos voor het eerst de markt voor houtige biomassa, zoals chips, chunks en shreds, in beeld gebracht. Het betreft houtige biomassa afkomstig uit bos, landschappelijke elementen en de bebouwde omgeving. Tot dit moment was deze markt no ...
help
Driekwart gezaagd hout en platen op Nederlandse markt duurzaam \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Oldenburger, J. \ Groot, C. de \ Winterink, A. \ Benthem, M. van \ 2015
Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2011-2013 toegenomen van 65,7% naar 74,0%. Ook het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd papier en karton is in dezelf ...
help
Plenty of FSC timber in Suriname; but the market must adapt to the forest \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Benthem, M. van \ Dijk, S. van \ 2015
Recently, with the support of the Guiana Shield Tropical Timber Program of the Dutch Sustainable Trade Initiative (IDH), more than 400,000 hectares of tropical forest have been FSC-certified. The Surinamese FSCcertified companies are eager to connect ...
help
Dossier biomassa [Dossier]
cop. 2015
Het beheer van de terreinen van Staatsbosbeheer levert veel hernieuwbare grondstoffen op, zoals hout, snoeiproducten en maaisel (biomassa). Vanuit de visie van Staatsbosbeheer op efficiënt en duurzaam beheer wordt dit materiaal bij voorkeur gebruikt ...
help
Duurzaam alternatief voor hardhouten beschoeiingen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
In Gouda werden van oudsher veel beschoeiingen geplaatst van tropisch hardhout. Deze gemeente wil het gebruik van hardhout echter terugdringen. HIP Groen uit Driebruggen heeft in samenwerking met Gouda een innovatieve beschoeiing ontwikkeld, waarbij ...
help
Houtversnipperaar met innovatieve snufjes \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
Stierman de Leeuw is sinds oktober importeur van de gehele range TP-houtversnipperaars van het Deense Linddana. Die varieert van versnipperaars voor hout vanaf 10 centimeter houtdikte tot 40 centimeter. Net nieuw op de markt is de TP 235 met het baan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.