help
Plant Reproduction and Dispersal: an interactive course [Software]
Willemse, M.T.M \ Lammeren, A.A.M. van \ 2019
E-module Plant reproduction and dispersal. Subjects covered: reproduction, lifecycle and regulation. Including a glossary. The interactive e-module can be downloaded to and unzipped on a computer (more info in the readme file).
help
Soil or seed: which came first? [Video]
Deyn, G. de \ 2017
Gerlinde De Deyn: Plants are amazingly diverse in the functions they provide. But how do plants get growing in the first place? In this talk, I will reveal the hidden half of plants and how the tiny organisms, that connect the world of the living and ...
help
Geen winter? Niet erg hoor \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2016
Als er nou helemaal geen winter komt, is dat erg? Nee, zegt bioloog Arnold van Vliet. De natuur gaat door, alleen dan anders. Hoe anders, dat weten we nog niet.
help
De Belgische vasteplantenvereniging stelt voor... : Helenium (Asteraceae) \ Tuinaannemer [Artikel]
Spruyt, N. \ 2016
Helenium, een plant uit de familie van Asteraceae of Composieten, waar onder andere Aster, Coreopsis, Echinacea en Gaillardia behoren, toveren de warmere tinten op een zachte manier tevoorschijn in de border. Deze factsheet legt uit hoe je de plant h ...
help
Dutch Turfgrass Research Foundation : buitengewone leerstoel turfgrass ecology : Driebergen 8 december 2016 [Presentatie]
Aalders, P. \ 2016
Presentatie gehouden op het Nationaal Golf & Groen symposium ‘drive naar structurele speelkwaliteit’, 8 december 2016.
help
State of the world's plants [Boek]
Royal Botanic Gardens, Kew, \ 2016
This is the first document to collate current knowledge on the state of the world’s plants. A large team of researchers has reviewed published literature, scrutinised global databases and synthesised new datasets. The output presented here represents ...
help
Verjonging van jeneverbessen op Artillerie Schietkamp ‘t Harde \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Groot, J. de \ Groot, M. de \ 2016
De jeneverbes is een van de twee inheemse naaldhoutsoorten die het Nederlandse landschap kenmerkt. Zijn natuurlijke verspreidingsgebieden zijn stuifgronden (zowel kust- als rivierduinen) en droge heidegronden. Helaas is het met de verjonging in de af ...
help
A probabilistic eco-hydrological model to predict the effects of climate change on natural vegetation at a regional scale \ Landscape ecology [Artikel]
Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Bodegom, P.M. van \ Cirkel, D.G. \ Ek, R. van \ Fujita, Y. \ Janssen, G.M.C.M. \ Spek, T.J. \ Runhaar, H. \ 2015
Climate change may hamper the preservation of nature targets, but may create new potential hotspots of biodiversity as well. To timely design adequate measures, information is needed about the feasibility of nature targets under a future climate. Hab ...
help
Standplaatseigenschappen van de Veenmosorchis in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Dijk, G. van \ Loeb, R. \ Brouwer, E. \ Smolders, A.J.P. \ Eimers, N. \ 2015
De afgelopen decennia is de Veenmosorchis sterk achteruitgegaan. Van de Veenmosorchis is bekend dat hij op overgangen tussen zure en basische milieus in Veenmosvegetaties staat, maar exacte metingen van standplaatsfactoren waren slechts beperkt besch ...
help
Het hele jaar bezig met de winter : hoe overleven de planten? \ Mooi Gelderland / Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen [Artikel]
Bosscher, F. \ 2015
In de aanloop naar de winter laten bomen hun bladeren vallen. Ze gaan in rust, wachten tot de zon weer aan kracht wint. Maar waar blijven de andere planten eigenlijk? Hoe overleven zij de winter?
help
Plantenecologie begint bij de voordeur \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Malmberg, T. \ 2015
Plantenecologie dichter bij huis en een interactieve website vol Nederlandse flora kunnen het enthousiasme van leerlingen voor plantenkennis weer aanwakkeren, menen Joop Schaminée en Maurice Martens.
help
Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk! : het gebruik van bomen in combinatie met vaste planten in de openbare ruimte \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Griffioen, B. \ 2015
Het gebruik van vaste planten in de openbare ruimte is in de afgelopen jaren toegenomen. Behalve in de gebruikelijke situaties, zoals bij rotondes, verkeersgeleiders, in parken en op pleinen, neemt de vraag naar andere toepassingen nu ook toe.
help
Praktijkadvies Watercrassula [Boek]
Siebel, H. \ Valkenburg, J. van \ 2015
Watercrassula is een toenemend probleem in natuurgebieden. Deze invasieve exoot kan in ondiepe wateren en oevers dichte vegetaties vormen en daarbij de biodiversiteit zeer nadelig beïnvloeden. Het kan vooral zeer dominant worden op oevers en in het w ...
help
Verspreiding van soorten vanuit Thijsse's Hof in het Bloemendaalse Bos mede een gevolg van voedselverrijking \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Londo, G. \ Brakel, R. \ 2015
In de heemtuin/natuurtuin Thijsse's Hof zijn bij de aanleg in 1925 veel wilde plantensoorten geïntroduceerd die in het omliggende Bloemendaalse Bos niet voorkwamen. Van deze soorten hadden in 1955 een, in 1985 drie en in 2013 elf soorten zich in het ...
help
Juncus dudleyi Wiegand, een nieuwe rus uit Amerika, en Juncus x sallandiae Corporaal & Schaminée hybr. nov., zijn hybride met J. tenuis Willd \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Corporaal, A. \ Schaminée, J.H.J \ 2015
In Nederland is in 2009 voor het eerst de Noord-Amerikaanse rus Junicus dudleyi Wiegand aangetroffen. De soort groeide met tientallen exemplaren in een recent afgegraven waterbergingsgebied ten zuidwesten van Nieuwleusen (Overijssel) op een vochtige ...
help
Cardamine hamiltonii G.Don - Aziatische veldkers (Brassicaceae) in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Dirkse, G.M. \ Zonneveld, B.J.M. \ Duistermaat, H. \ 2015
Sinds een paar jaar wordt een winterbloeiende, nagenoeg kale en kleinbloemige Cardamine waargenomen die niet met regionale Flora's gedetermineerd kan worden. Deze vorm heeft geen bladrozet bloemen met 6 meeldraden, en bladen zonder oortjes. Uit metin ...
help
Risicoanalyse van de uitheemse Gifsumak (Toxicodendron radicans) in Nederland [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ Collas, F.P.L. \ Koopman, K.R. \ Matthews, J. \ Velde, G. van der \ Valkenburg, J.L.C.H. van \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
Gifsumak (Toxicodendron radicans (L.) Kuntze) is een uitheemse plantensoort die behoort tot de familie Anacardiaceae. De soort is oorspronkelijk inheems in Zuid-Canada, de Verenigde Staten, Mexico, Bermuda, de Westelijke Bahama’s, Japan, de Koerilen, ...
help
De wilgen van de Biesbosch \ De levende natuur [Artikel]
Zwaenepoel, A.A.G. \ Cosyns, E.R. \ Maes, N.C.M. \ Loon, R.W.A. van \ Muusse, T.O.V. \ 2015
In 2012-2013 zijn de wilgen van de Brabantse, Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch geïnventariseerd en is hun verspreiding gekarteerd. Er zijn meer dan 50 wilgentaxa aangetroffen. Het overgrote deel van deze taxa is het gevolg van introducties uit de 19 ...
help
De terugkeer van de Jeneverbes? \ De levende natuur [Artikel]
Kromkamp, N. \ 2015
De Jeneverbes (Juniperus communis) komt voor op alle continenten op het noordelijk halfrond. Het is één van de weinige inheemse naaldbomen van Nederland en staat hier op de Rode lijst voor planten. Jeneverbesstruwelen vormen een uniek habitattype met ...
help
Van 'Brachypodiumhelling' naar soortenrijk kalkgrasland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ Verbeke, W. \ 2015
Een steile zuid-west gerichte, niet natuurlijke helling werd in 1985 in gebruik genomen als begrazingsbeheer. Een gebied met extreme abiotiek: zeer kalkrijk, zeer droog en brandend heet in de zomer. Dit artikel geeft resultaten van het vegetatieonder ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.