help
Effectiviteit onderzoek bladaaltjes in vasteplanten, siergewassen en zomerbloemen [Boek]
Abeelen, E. van \ Oele, C. \ Meij, J. van der \ Elberse, I. \ Slootweg, C. \ 2011
In het project ‘’Effectiviteit onderzoek bestrijding bladaaltjes in vaste planten, siergewassen en zomerbloemen’ is in de afgelopen twee jaar 2010 en 2011gekeken naar oplossingen voor aantastingen veroorzaakt door bladaaltjes. Het doel van dit projec ...
help
Tracing van stengelaaltjes op bedrijven : consultancyonderzoek naar het voorkomen van stengelaaltjes op vier bedrijven [Boek]
Doorn, J. van \ Vreeburg, P. \ 2010
Uit cijfers van de Bloembollenkeuringsdienst blijkt dat bloembollenbedrijven die een besmetting met stengelaaltjes hebben gehad een grote kans hebben om vroeg of laat weer problemen te krijgen met deze quarantainenematode. In dit onderzoek zijn vier ...
help
Aaltjes blij met warmere bodem \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Berg, G. van den \ 2009
Doordat de bodem warmer wordt, begint het aaltjesseizoen daardoor steeds vroeger. Wat de exacte impact voor de boomkwekerij is, blijft vooralsnog onduidelijk
help
Beslissing ondersteunende systemen : thema: Innovatie en management – open teelten BO-06-002-013 [Poster]
Been, T. \ Molendijk, L. \ 2008
Na 50 jaar nematologisch onderzoek is in Nederland zeer veel kennis beschikbaar. Deze kennis over schadeverwachting, populatieontwikkeling in de tijd, kosten-/batenanalyse van bestrijdingsmiddelen etc. vraagt om het gebruik van rekenmodellen. Slechts ...
help
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Raaijmakers, E. \ Schneider, H. \ 2008
Witte bietencysteaaltjesresistente rassen houden de schade én de vermeerdering beperkt ten opzichte van vatbare rassen. Kies daarom om de vermeerdering te beperken, een resistent ras. Dit artikel geeft u een overzicht hoe het zit met de vermeerdering ...
help
Aardappelen zaaien tegen aaltjes \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2008
In de strijd tegen aardappelmoeheid zetten de akkerbouwers Schuiling uit Minnertsga (Friesland) aardappelen in als vanggewas. Hiervoor ontwikkelden zij een aangepaste pootmachine
help
Aaltjesdeskundigen spreken dezelfde taal : eenduidige benadering staat voorop in advies \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Tönjes, J. \ 2008
Er bestaat geen bouwplan waarin aaltjes geen rol spelen. Feit bij de beheersing van nematoden is dat degene die het probleem voor zich uitschuift, zichzelf vanzelf tegenkomt. Het Actieplan Aaltjesbeheersing krijgt een steeds meer praktijkgerichte ben ...
help
Natuurlijke afname van bodemgebonden Quarantaine-organismen (Q-organismen) : thema: fytosanitair beleid BO-06-005 3.1.2 [Poster]
Been, T. \ Molendijk, L. \ [ca. 2007]
Het aardappelcysteaaltje is nog steeds één van de belangrijkste Q-organismen in de EU. Doordat informatie over de afname van de cyste-inhoud en van de cysten zelf ontbreekt, is de duur van de besmetverklaring van een perceel of een perceelsdeel niet ...
help
Verspreiding van Quarantaine-organismen (Q-organismen) : thema: fytosanitair beleid BO-06-005 3.1.8 [Poster]
Been, T. \ Molendijk, L. \ [ca. 2007]
Aardappelcysteaaltjes zijn Q-organismen. Bij besmetting wordt behalve het besmette gedeelte ook een buffer meegenomen. Meestal heeft in de bewerkingsrichting verspreiding plaatsgevonden. Wat gebeurt er echter bij het rondrijden tijdens de oogst? Hoe ...
help
Alternatieve grondontsmettingstechnieken om aaltjes te bestrijden : thema effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004 2.5.6 [Poster]
Korthals, G. \ Lamers, J. \ Gastel, W. van \ Kok, H. \ Poleij, L. \ Visser, J. \ [2006]
Het (veld)onderzoek richt zich op evaluatie (gewassen, rassen) en optimalisatie (teelt- en inwerktechniek) van biofumigatie voor de bestrijding van bodempathogenen. In veldproeven wordt de effectiviteit van een groot aantal biofumigatiegewassen ter b ...
help
Aaltjes vooral via preventie aanpakken \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Rovers, J. \ 2005
In een gezonde bodem kunnen in een kilo grond tot 40 duizend aaltjes zitten. De meeste daarvan zijn nuttig, omdat ze allerlei schadelijke bacteriën, schimmels en insecten opruimen. Helaas zitten er ook schadelijke aaltjes tussen. Preventieve maatrege ...
help
Wortellesieaaltjes in amaryllis (Hippeastrum) : invloed van de temperatuur op de vermeerdering : populatieontwikkeling en schadelijkheid [Boek]
Stapel, L. \ 2005
In de teelt van amaryllis kunnen twee soorten wortellesieaaltjes wortelrot veroorzaken. In bestaande kennis is geen informatie beschikbaar over de invloed van de temperatuur op de vermeerdering op de waardplant amaryllis op deze aaltjes, in welke mat ...
help
Nematologische aspecten van kruidenteelten : een inventarisatie [Boek]
Beers, T.G. van \ Molendijk, L.P.G. \ Mheen, H. van der \ 2005
help
Beheersing Paratrichodorus en Trichodorus spp. en de overdracht van tabaksratelvirus op dekzandgronden : resultaten van drie veldproeven ter bepaling van waardplantstatus van groenbemesters en de schadegevoeligheid van aardappel, suikerbiet en peen [Boek]
Brommer, E. \ Molendijk, L.P.G. \ 2005
project rapport 523335
help
'Ken de aaltjes in boon en erwt' \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Korver, R. \ 2004
Aandacht voor de aaltjesproblematiek in de conservengewassen erwt en boon, met een overzicht van de belangrijkste soorten aaltjes (cystenaaltjes, wortelknobelaaltjes, wortellesieaaltjes, stengelaaltjes en vrijlevende aaltjes), de symptomen en schade ...
help
Aaltje verslaan met ras en kennis \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Korver, R. \ 2004
In het kader van een serie over aaltjes in belangrijke groentegewassen aandacht voor aaltjes in koolsoorten. Een overzicht van de belangrijkste schadelijke aaltjes (behorend tot de cystenaaltjes, stengelaaltjes of vrijlevende wortelaaltjes), de schad ...
help
Alternatieve aaltjesonderdrukkende gewassen [Boek]
Elberse, I. \ 2004
In de literatuur, op internet en via contacten is gezocht naar alle mogelijke plantensoorten, die een onderdrukkende werking hebben tegen minstens één van de volgende aaltjes: wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans), houtwortellesieaaltje (Pralyle ...
help
Startdocument actieplan aaltjesbeheersing [Boek]
Kuijstermans, A.J.W.M. \ 2004
Dit startdocument Actieplan Aaltjesbeheersing vormde een basis voor de discussies over wat er nog niet goed gaat bij de beheersing van de problemen met aaltjes, wat daar de mogelijke oorzaken van zijn en hoe het beter zou kunnen. De beschreven voorbe ...
help
Juiste grafiek aaltjesvermeerdering \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
2003
Correctie op Oogst 16(2003)18 pag. 46: overzicht van de mate van aaltjesvermeerdering voor diverse landbouwgewassen en aaltjessoorten
help
Familieverband geeft kopzorgen : digitaal aaltjesoverzicht voorkomt keuze verkeerde voorvrucht \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Lee, H. van der \ 2003
Aaltjesmanagement in de akker- en tuinbouw via het bouwplan. Met name in de vollegrondsgroenteteelt wordt nog te weinig aandacht besteed aan een vruchtwisseling gericht op het voorkomen en bestrijden van aaltjesbesmeting van percelen. In een tabel de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.