help
Eigen gras eerst : "Boer moet als akkerbouwer naar gras gaan kijken" : kringlooplandbouw \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Mons, G. \ 2013
Zo veel mogelijk kwalitatief hoogwaardig ruwvoer winnen van eigen bodem. Dat is één van de speerpunten van Kringlooplandbouw. Zeker met de huidige hoge (kracht)voerprijzen verdient optimalisatie van de graswinning alle aandacht. Of, aldus John Baars ...
help
NemaDecide Lelie x Pratylenchus penetrans : pilot ten behoeve van de bollenteelt "Proof of principle" [Boek]
Schomaker, C. \ Molendijk, L. \ Been, T. \ Elberse, I. \ Regeer, H. \ 2013
Plantparasitaire aaltjes veroorzaken zowel opbrengstschade als kwaliteitsschade in de teelt van bolbloemen en bloembollen. De totale schade veroorzaakt door bodemziekten wordt in de bollensector geschat op 25 miljoen per jaar waarvan een groot deel a ...
help
Schadelijke aaltjes liggen op de loer \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Meijering, L. \ 2011
Het aantal percelen waarin schadelijke aaltjes voorkomen neemt langzaam toe. met voldoende kennis en de juiste maatregelen zijn ze goed te beheersen
help
Bladaaltjes in Pioenroos [Poster]
Slootweg, C. \ Elberse, I. \ Bulle, A. \ 2011
Poster met onderzoeksinformatie. In dit onderzoek worden gewasbeschermingsmiddelen getest op hun werking tegen bladaaltjes in pioenrozen.
help
Meer middelen voor schurftbestrijding : proefresultaten van 2009, 2010 en 2011 [Boek]
Vlas, M.J. de \ Jong, P.F. de \ Balkhoven, J.M.T. \ 2011
In de appelteelt is er behoefte aan meer middelen, die werken tegen schurft. Twee aandachtspunten zijn daarbij het verlagen van de kans op resistentie en het verlagen van residu op de vruchten. Van 2009 t/m 2011 zijn op het proefbedrijf van Praktijko ...
help
Granulaten remmen ook vermeerdering \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Molendijk, L. \ Schomaker, C. \ 2011
Volvelds toepassen van granulaten in aardappelen voorkomt niet alleen schade, maar beperkt ook de vermeerdering van aardappelcysteaaltjes.
help
Bladaaltjes blijven lastig probleem \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Abeelen, E. van \ Elberse, Y. \ 2011
Bladaaltjes vormen een probleem in de teelt van vaste planten, zomerbloemen en ook in enkele heesters. Met financiering van het Productschap Tuinbouw is daarom afgelopen jaar een onderzoeksproject gestart om te zoeken naar een goede bestrijdingsaanpa ...
help
Warmwaterbehandeling bij tulpen : stand van zaken 2010 en vervolg 2011 [Poster]
Dam, M. van \ [2011]
Informatieposter over warmwaterbehandeling bij tulpen, stand van zaken 2010 en vervolg 2011
help
Aaltjes rukken op in Vlaanderen : opbrengstderving 1.200 euro per hectare \ Aardappelwereld [Artikel]
Hanse, L. \ 2011
Dat aaltjes een bedreiging vormen voor de Vlaamse aardappelteelt is geen geheim meer. De aanwezigheid van het bodemorganisme in de regio, is mede door de exportperikelen met Rusland volledig in de openbaarheid gebracht. Nicole Viaene van ILVO-Plant-g ...
help
Onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in mais [Poster]
Hoek, H. \ 2010
Poster over onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in maïs. Gekeken is naar het verband tussen de besmetting met T. similis en opbrengst(verlies).
help
Stevige klap voor trichodoriden : natte grondontsmetting werkt lang door bij bestrijding \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Kloos, J. \ Bus, J. \ Hoek, H. \ Molendijk, L. \ 2010
Een goed uitgevoerde natte grondontsmetting blijkt jaren effectief tegen Paratrichodorus pachydermus. Trichodoren zijn lastige aaltjes en ze parasiteren op veel gewassen. Dat maakt de aanpak lastig, maar belangrijk.
help
Sanitatie (AM) cysten op aardappelpootgoed [Presentatie]
Runia, W. \ Molendijk, L. \ Gastel, W. van \ [2010]
Powerpointpresentatie over sanitatie (AM) cysten op aardappelpootgoed
help
Gebruikswaardeonderzoek onderstammen 2009 [Brochure]
Janse, J. \ 2009
Op basis van onderzoek in 2008 naar de gevoeligheid van onderstammen voor wortelknobbelaaltjes (onderzoek in voor- en najaar) bij Wageningen UR Glastuinbouw, zijn er een aantal onderstammen uitgelicht die relatief weinig wortelknobbels vertoonden. De ...
help
Alternatieve aaltjesbestrijding in de vollegrondrozenteelt [Boek]
Schuurmans, M. \ Kohrman, E. \ Cultus Agro Advies \ [2009]
Uit dit onderzoek komt voor de sector naar voren dat geen van de gebruikte middelen een dusdanige bestrijding van de aaltjes geeft dat de planten zich zo kunnen herstellen, zodat er een goed leverbaar product kan worden gerealiseerd. De resultaten ui ...
help
Onderzoek resistentie onderstammen tegen wortelknobbelaaltjes [Brochure]
Janse, J. \ Wurff, A. van der \ Slooten, M. van \ 2009
Doel van dit onderzoek is om na te gaan wat de gevoeligheid is van komkommer-, tomaat- en paprikaonderstammen voor de drie meest voorkomende wortelknobbelaaltjes in de biologische teelt, namelijk Meloidogyne incognita, M. hapla en M. javanica. Afhank ...
help
Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) [Brochure]
Actieplan Aaltjesbeheersing \ cop. 2009
Waarschuwing ('rode lamp') voor het stengelaaltje, Ditylenchus dipsaci. Dit aaltje kan voorkomen in ui, tulp, aardappel, suikerbiet, mais, erwten, bonen en peen. Stengelaaltje is een quarantaine organisme waarvoor specifieke maatregelen gelden. De te ...
help
Het effect van granulaten op de aardappelcultivar Karnico en de populatiedynamica van G. pallida op dalgrond [Boek]
Schepel, E. \ Schomaker, C. \ Molendijk, L. \ cop. 2009
In 2007 is in een veldproef het effect getoetst van drie doseringen en twee toepassingen van Vydate op de populatiedynamica van het aardappelcysteaaltje Globodera pallida en de opbrengst en kwaliteit van het matig resistente (RV=32% voor de “Rookmake ...
help
Epidemiologie van stengelaaltjes in bolgewassen : afronding proef met niet-waard bolgewassen [Boek]
Os, G. van \ Boer, A. de \ 2007
Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) zijn quarantaineorganismen in de bollenteelt. Bij aantreffen van deze nematodensoort op bedrijven worden verstrekkende en verplichte maatregelen opgelegd voor de desbetreffende partijen bollen en bedrijven. Dit he ...
help
Bladaaltjes in lelie : epidemiologie en bestrijding [Boek]
Kok, H. \ Bruggen, A.S. van \ Aanholt, H. van \ Boer, A. de \ 2007
Bladaaltjes in lelies veroorzaken een bepaald type bladvergeling en vervroegde afsterving. Wanneer tijdens de veldkeuring door de BKD met bladaaltjes besmette planten worden aangetroffen wordt een kookplicht opgelegd. De aaltjes lijken in lelie in to ...
help
Afronding "Vergelijking effectiviteit metam-natrium met cis-dichloorpropeen als grondontsmettings-middel voor de bestrijding van stengelaaltjes" [Boek]
Vreeburg, P. \ Korsuize, A. \ 2007
Als in een gewas stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) worden gevonden wordt de grond vastgelegd door de PD omdat het een quarantaine-organisme betreft. Er mogen pas weer vatbare bolgewassen geteeld worden als de grond na bestrijding door de PD is vri ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.