help
Rassenproef biologische triticale 2016-2017 \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ 2017
Jaarlijks legt Inagro een rassenproef biologische triticale aan op zand-leemgrond. De omstandigheden in 2017 waren (zeer) droog maar verder gunstig voor de graanteelt. In deze proef bepaalde vooral de mate van opkomst de uiteindelijke opbrengst. De v ...
help
Rassenproef biologische triticale 2016 - 2017 [Boek]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ 2017
Jaarlijks legt Inagro een rassenproef biologische triticale aan op zandleemgrond. De omstandigheden in 2017 waren (zeer) droog maar verder gunstig voor de graanteelt. In deze proef bepaalde vooral de mate van opkomst de uiteindelijke opbrengst. De ve ...
help
Proefveld met 'oergranen' : ter voorbereiding op eerste graanwandeling [Presentatie]
Luske, B. \ 2016
In deze presentatie wordt kort de teelt van oergranen op een proefveld besproken als voorbereiding op de eerste graanwandeling.
help
Dossier Wintertarwe in het voorjaar \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ Van De Vijver, E. \ Haesaert, G. \ Temmerman, F. \ Claeys, J. \ Wittouck, D. \ Dillen, J. \ 2016
In dit dossier Wintertarwe in het voorjaar de volgende artikelen; Bedachtzaam inspelen op resistente onkruiden. Bestrijding goudhaantje, een stap richting IPM.
help
Triticale gaf behoorlijke opbrengsten \ Management&techniek [Artikel]
Derycke, V. \ Haesaert, G. \ Martens, D. \ 2016
Hoewel triticale de laatste jaren aan belang inboette ten voordele van korrelmaïs, blijft het een interessant gewas in de vruchtafwisseling van veebedrijven. Om het opbrengstniveau veilig te stellen en de productiekosten laag te houden, moet een goed ...
help
Edgar Grunder: oude rassen zijn winst voor mens en milieu \ Bakkerswereld [Artikel]
Berentschot, I. \ 2015
Regionaal graan is in. Oude tarwerassen zijn weer helemaal van deze tijd. Wat is het verschil tussen moderne en oude tarwerassen? Hoe teel je die? Kun je er brood mee bakken? Waarom zou je met oude rassen bakken? Duizendpoot, chemicus en bakker Edgar ...
help
Comparative study of hulled (einkorn, emmer, and spelt) and naked wheats (durum and bread wheat): agronomic performance and quality traits \ Crop science / Crop Science Society of America [Artikel]
Longin, C.F.H. \ Ziegler, J. \ Schweiggert, R. \ Koehler, P. \ Carle, R. \ Würschum, T. \ 2015
Einkorn (Triticum monococcum L.), emmer (T. dicoccum L.), and spelt (T. spelta L.) are old-world hulled wheat crops currently receiving renewed interest of consumers, bakers, millers, and farmers. Our objectives were to (i) compare einkorn, emmer, an ...
help
Agri monitor: granen : na regen komt zonneschijn [Boek]
[ca. 2015]
Via Agri-Monitor worden korte artikelen met actuele informatie over de land- en tuinbouw gepubliceerd. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, maar de nadruk ligt op resultaten van de primaire sector, op prijzen en structuurontwikkelingen.
help
De betekenis van haver in het bouwplan [Boek]
Lamers, Jan \ 2015
Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Ee ...
help
Wat je moet weten over spelt \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Wellicht mede als gevolg van de uitzonderlijk hoge prijzen in 2014 werd er dit jaar meer spelt geteeld. In de gangbare teelt vallen de prijzen dit jaar wel sterk tegen. Toch heeft spelt nuttige voedereigenschappen, waardoor deze teelt interessant kan ...
help
Quinoa, na 6000 jaar hip \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2015
Je kan tegenwoordig geen (dames)blad meer openslaan of je vindt een recept met quinoa. De kleine korreltjes worden omschreven als superfood en zijn de laatste tijd erg populair geworden. Toch is het gewas al duizenden jaren oud.
help
Nieuwe rassen scoren beter voor legering en schot \ Management&techniek [Artikel]
Derycke, V. \ Haesaert, G. \ 2015
Hoewel triticale de laatste jaren aan belang inboette ten voordele van korrelmaïs, blijft het een interessant gewas in de vruchtafwisseling van bedrijven met vee. Een goede teelttechniek en een doordachte rassenkeuze zijn belangrijk, wil men het opbr ...
help
Bekalken, meer dan de PH in orde brengen \ Management&techniek [Artikel]
Wijnants, M. \ 2015
Wie nog mengmest wil uitrijden op de graanstoppel zou van de gelegenheid kunnen profiteren om gelijktijdig een bekalking uit te voeren. De zuurtegraad is immers cruciaal voor de bodemgezondheid en -kwaliteit.
help
Rassenproef biologische triticale 2014-2015: droogte staat goede opbrengst niet in de weg \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Dewaele, K. \ Delanote, L. \ Leyssens, G. \ 2015
Triticale is met ongeveer 250 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. Triticale wordt ook vaak geteeld in combinatie m ...
help
Granenmonitor : graanmarkt is overvoed [Boek]
Rijkers \ 2015
2015 was een dramatisch jaar voor granen en oliezaden. Ook in 2016 blijven de prijzen onder druk. Weersinvloeden en valutaschommelingen bepalen de dynamiek komend jaar
help
Gemakkelijker persen : Claas toont nieuwe maaidorsers, persen, maaiers en opraapwagens \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2015
De nieuwe Quadrant-persen vormden het grote nieuws tijdens de introductie van de eerste Agritechnica-noviteiten door Claas. Vooral de nieuwe automatische persdrukregeling valt daarbij op. Van de andere noviteiten is voor ons de ruim tien meter brede ...
help
Toch weer zelf dorsen : boerenmaaidorsers \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Hoenderken, J. \ 2015
Veel akkerbouwers schakelen de loonwerker in voor de oogst van het graan. Toch bouwen fabrikanten nog altijd series voor de oogst van kleinere arealen. Boerenmachines, dus voor akkerbouwers die zelf willen dorsen. Een overzicht van de maaidorsers met ...
help
Agri monitor: granen : stemmingmakerij in de graanhandel [Brochure]
Rijkers, F. \ 2015
Recordproductie verwacht voor granen in seizoen 2015/2016. Onzekerheid rondom China’s economische situatie leidt tot lagere prijs voor sojabonen. Lage olieprijs en sterke valutaschommelingen bepalen de richting van de graanprijzen
help
Nederlandse quinoa in de winkel \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Wolkers, H. \ 2015
Dit jaar ligt er voor het eerst quinoa van vaderlandse bodem in de winkel. Wageningen leverde de geschikte rassen, en helpt boeren met de teelt. Interview met onder andere Ruud Timmer van PPO-agv te Lelystad
help
Overzicht van de verschillende graansoorten en oude rassen [Boek]
[ca. 2015]
De publicatie geeft een overzicht van de verschillende graansoorten en oude rassen. Aan de orde komen: Tarwe (Triticum aestivum), Eenkoorn (Triticum monococcum), Emmer (Triticum dicoccum), Spelt (Triticum spelta), Gerst (Hordeum vulgare), Haver (Aven ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.