help
Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2016: bestand en arealen [Boek]
Ende, D. van den \ Troost, K. \ Asch, M. van \ Brummelhuis, E. \ Zweeden, C. van \ 2016
Als onderdeel van het onderzoeksprogramma WOT (Wettelijke Onderzoeks Taken) worden jaarlijks door Wageningen Marine Research (WMR, voorheen IMARES) de mossel- en oesterbestanden in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Voorliggend rapport omva ...
help
Goede stappen in de kreeftjesvisserij : WR 189 vermindert discards met scheidingspanelen en dubbele kuilen \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De WR189 zet goede stappen om de discardproblematiek in de kreeftjesvisserij te reduceren. In het kader van de aanlandplichtprojecten heeft Kees van Eekelen senior een nieuw achternet ontworpen met een paneel om vis en kreeftjes van elkaar te scheide ...
help
Expert judgement garnalenvisserij [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Steenbergen, J. \ Kooten, T. van \ Turenhout, M. \ Taal, C. \ 2015
Het Waddenfonds wil inzicht in de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen uit het convenant en de natuurambitie met betrekking tot de garnalenvisserij in de Waddenzee. Hiertoe is aan IMARES gevraagd de op dit moment ‘best professional judgement ...
help
Garnalenvisserij : inzet 2010-2014 [Poster]
Turenhout, M.N.J. \ [2015]
De garnalenvisserij is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse visserijvloot. In 2014 waren 199 kotters in meer of mindere mate actief in de garnalenvisserij. Als onderbouwing voor de aanvraag van een MSC certificaat voor de Nederlandse garnalenv ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2015
In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oe ...
help
Effect van vooroever-suppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Brummelhuis, E. \ 2015
In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de ...
help
Vraagtekens rond blackbox : DCI Electronics annuleert bestellingen \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
DCI Electronics heeft alle bestellingen vanuit de garnalenvisserij voor een blackbox geannuleerd. Vanuit de sector worden vissers geadviseerd nu in zee te gaan met Alphatron omdat die nog dit jaar zouden kunnen leveren. De vraagtekens worden groter.
help
Uitgevist, aan de kant gezet : spanning op IJsselmeer om te snijden \ Visserijnieuws [Artikel]
2015
De spanning onder de IJselmeervissers is om te snijden. De gebroeders Jan en Daniel Wormsbecher winden er geen doekjes om. Vorige week haalden ze met de HK 173 noodgedwongen hun aangepaste schietfuiken uit het water. Ze mogen er niet langer mee op wo ...
help
Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften : een literatuurstudie [Boek]
Vis, H. van de \ Gerritzen, M. \ Flik, G. \ Goudswaard, K. \ 2015
Er is niet voldoende bekend over de mogelijkheden voor het vaststellen van bewustzijn en bewusteloosheid tijdens verdoven van krabben en kreeften. In dit oriënterend literatuuronderzoek geven we een overzicht van hetgeen bekend is over het welzijn en ...
help
Economische kengetallen garnalenvisserij : aanvulling op 'Expert judgement garnalenvisserij' [Boek]
Turenhout, M.N.J. \ Oostenbrugge, J.A.E. van \ Beukers, R. \ 2015
help
Feasibility of a Dutch Nephrops survey : KBWOT 2013 get the picture [Boek]
Marlen, B. van \ Haan, D. de \ 2014
The wish was expressed in the Netherlands to set up a Nephrops survey. Such surveys are carried out in other ICES member countries, e.g. the UK, Ireland, Denmark. Contacts were made with experts from these countries and IMARES participated in ICES WG ...
help
Rendement van mosselkweek in de westelijke Waddenzee [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Schellekens, T. \ Stralen, M. van \ Capelle, J. \ Smaal, A.C. \ 2014
Het verbeteren van het kweekrendement van mosselpercelen is in het belang van de sector en de natuur. Immers de opbrengst van de percelen verbetert voor de kweker omdat efficiënter met de beschikbare grondstof, het mosselzaad, kan worden omgesprongen ...
help
Bijzondere krabbenvangst : Geryon trispinosus \ Visserijnieuws [Artikel]
2014
Afgelopen najaar ving de SC 19 bijzondere krabben. Uiteindelijk kwamen ze bij IMARES terecht. Bram Couperus en Ingeborg de Boois gaan in op de achtergrond.
help
Northward dispersal of the Tanaid Zeuxo Holdichi to the Netherlands (Crustacea: Tanaidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Faasse, M.A. \ 2013
The tanaid Zeuxo holdichi, described in 1990 from Arcachon Bay in southwest France, has since then been recorded from west Portugal to northern Brittany and southwest England. The species is recorded here from the Netherlands, a further northward exp ...
help
Netinnovatie langoustinevisserij [Boek]
Polet, H. \ Pede, A. \ Verhaeghe, D. \ 2013
Door de evolutie van de brandstofprijzen is er blijvend nood aan innovaties om brandstof te besparen. Tevens is er nood aan innovaties om de ecologische impact van de langoustinevisserij terug te dringen in het kader van recente Europese initiatieven ...
help
Roze steurgarnalen bij Helgoland \ Visserijnieuws [Artikel]
2013
Waar komen de roze Noordzeegarnalen vandaan? Garnalenkenner Dolf Boddeke laat er zijn licht over schijnen. ,,Die roze garnalen bij Helgoland is wetenschappelijk een geweldig leuke ontwikkeling!’’
help
Eindrapportage onderzoek duurzame schelpdiervisserij [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Het onderzoek verschaft een inzicht in de natuurlijke dynamiek in een aantal onderdelen van de Waddenzeenatuur en de invloed van de mosselvisserij daarop.
help
De wolhandkrab, een Hollandse exoot : een marktverkenning [Boek]
Bakker, T. \ Zaalmink, W. \ 2012
Er is een omvangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse wolhandkrab, bestaande uit Chinese, Japanse en Koreaanse consumenten in grote Europese steden. In 2010 bedroeg de totale vangst van wolhandkrab in Nederland circa 140 ton. Daarvan was ongeveer de h ...
help
Een opmerkelijke waarneming van de zeldzame landpissebed Porcellium conspersum in Overijssel (Isopoda: Trachelipodidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Berg, M.P. \ Dias, A.T.C. \ Oosten, R. van \ Bellone, D. \ 2012
Tijdens het verzamelen van Ligidium hypnorum in het Agelerbroek, ten zuidoosten van Ootmarsum, vonden de auteurs op 1 november 2011 een kleine populatie van Porcellium conspersum. Deze fraaie soort was tot nu toe alleen uit Zuid-Limburg bekend, waar ...
help
Ontwikkeling van schelpdierbestanden op de droogvallende platen van de Waddenzee [thema Waddenzee] \ De levende natuur [Artikel]
Troost, K. \ Drent, J. \ Folmer, E.O. \ Stralen, M.R. van \ 2012
Hoe staat het met de schelpdieren in de Waddenzee? Aan de hand van langjarige tijdreeksen geven we een overzicht van de ontwikkeling van Mossel (Mytilus edulis), Kokkel (Cerastoderma edule), Nonnetje (Macoma balthica) en nieuwkomer de Japanse oester ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.