help
Critical ethical issues in USA animal production : executive summary [Factsheet]
Hoste, R. \ Oosterkamp, E. \ 2016
In 2014, the non-governmental organisation Wakker Dier in the Netherlands criticised ING for financing animal farms outside the European Union (EU). The NGO expressed its concern that local regulation would not sufficiently guarantee animal welfare s ...
help
Dierenrechten [Boek]
Verdonk, Dirk-Jan \ 2016
Inleiding over dierenrechten in verleden, heden en toekomst.
help
Het dier en de dood \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2016
Elke dag worden in ons land duizenden dieren gedood. Het lijkt iets vanzelfsprekends. Maar dat is het niet, zegt hoogleraar Dier en samenleving Elsbeth Stassen. Dieren doden roept altijd vragen op. Vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Een nieuw ...
help
Weg heringericht, roeken verhuisd : roekenverhuizing in Deurne \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Slotboom, D. \ 2015
Het riool in de Zeilbergsestraat in Deurne is dringend aan vervanging toe. Bij forse regenbuien ontstaat er flinke wateroverlast bij de bewoners. Maar het vervangen van het riool betekent ook dat de bestaande bomenstructuur van volwassen, beeldbepale ...
help
Zichtbaar veranderd : biotechnologie en het tentoonstellen van dieren [Boek]
Raad voor Dierenaangelegenheden \ 2015
In deze zienswijze geeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (hierna: de Raad) advies over mogelijke ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Onder tentoonstellen ...
help
Economische haalbaarheid voor een nieuw keten model in de Nederlandse legpluimveehouderij [Studentenverslag]
Hendrix, H.H.J. \ 2015
Veel mensen vinden het moreel-ethisch verwerpelijk om dieren te doden direct na de geboorte. Het doden van haantjes in de legpluimveehouderij roept daarom weerstand op bij meerdere partijen binnen en buiten de agrarische sector. Het doel van dit onde ...
help
'Erken maatschappelijke zorgen en ontwikkelingen' \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2014
De voorjaarsvergadering van de Nederlandse afdeling van de European Pig Producers (EPP) stond in het teken van de ethiek van het ondernemen in de varkenshouderij. Thema’s als milieu, dierenwelzijn, uitstoot van fijnstof en ziektekiemen en voedselveil ...
help
Animal deliberation : the co-evolution of technology and ethics on the farm [Proefschrift]
Driessen, C. \ 2014
cum laude graduation
help
Stroverdelers : blazen of harken, met of zonder watervernevelaar \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Wolters, W. \ 2014
Op een dinsdagmiddag in juni 2014 vloog er in Beesel (L) stro door de lucht, dwarrelde er stof in de rondte en was er af en toe een rookpluim uit een trekker te zien. Maar liefst elf stroverdelers toonden hier hun kunnen aan geitenhouders uit Zuid-Ne ...
help
Ethisch besef op de tocht in dierhouderij \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Benedictus, G. \ 2014
Dit najaar deed het bericht de ronde dat vleeskalverhouders geen kalveren willen met een laag gewicht. Op verzamelplaatsen zouden ze geweigerd worden, met als gevolg dat dergelijke kalveren op het melkveebedrijf moeten worden gedood direct na de gebo ...
help
'Neem het dier serieus als individu’ \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Ethiek op de boerderij komt het beste uit de verf door samen met dieren nieuwe technologie te ontwikkelen. Filosoof Clemens Driessen, de man van het varkensspel Pig Chase, promoveerde afgelopen week cum laude op Animal deliberation, the co-evolution ...
help
Kikkers zitten té vaak in de put : uitvinders \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Annemarie van Diepenbeek vult haar werkzame leven met gewervelde dieren. Het idee om kikkertrappen te plaatsen in rioolputten, zodat amfibieën niet onnodig verdrinken of verhongeren, leverde haar werkgever een nominatie op voor de Waterinnovatieprijs ...
help
'Zorgen over zorg' : maatschappelijke zorgen over de varkenshouderij in Nederland [Boek]
Bergstra, T.J. \ Hogeveen, H. \ Stassen, E.N. \ cop. 2013
Het doel van dit onderzoek was om in Nederland bij verschillende stakeholdergroepen (burgers, varkenshouders, varkensdierenartsen en erfbetreders van varkenshouderijen) te inventariseren wat hun persoonlijke basiswaarden zijn en welk beeld men heeft ...
help
Dierverwaarlozing: zoeken naar structurele oplossingen \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Louw, R. \ 2013
Veehouders, die hun dieren verwaarlozen, doen dat meestal niet met opzet: liggen vaak bedrijfseconomische of psychosociale problemen aan ten grondslag. Intensieve begeleiding kan uitkomst bieden.
help
Foie gras : een onderzoek naar de mogelijkheden voor een Nederlands importverbod [Boek]
2013
De productie van foie gras is omstreden vanwege de wijze waarop de eenden en ganzen worden vetgemest en vanwege de kleine – en vaak nog individuele – kooien waarin de vogels tijdens de periode van dwangvoedering verblijven. In dit onderzoek wordt ant ...
help
Animal abuse : helping animals and people [Boek]
Tiplady, C. \ cop. 2013
Animal abuse affects everybody working in animal-related industries, and constitutes a significant part of veterinary caseloads and animal shelter work. Based on the author's experience as a shelter worker and veterinarian, this book provides advice ...
help
De waarde van het dier \ Slow food magazine : lekker, puur & eerlijk [Artikel]
Fischer, M. \ 2013
De relatie van de moderne mens tot dieren is bijzonder tegenstrijdig. De uitersten uitbuiting van landbouwdieren voor de productie van vlees, melk en eieren en liefdevolle zorg voor gezelschapsdieren bestaan naast elkaar. 'Hoe wij met dieren omgaan, ...
help
Onderzoek naar relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met een reactie op het rapport: 'Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland; een verkennend onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke ...
help
Antwoorden op de vragen in het kader van de voorhangprocedure ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming [Brief]
Dijksma, S.A.M. \ 2013
Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op de vragen die door de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zijn gesteld in het kader van de voorhangprocedure ten aanzien van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van ...
help
Filosofie en ethiek van ‘AU’ [Presentatie]
Pompe, V. \ 2013
Op Van Hall Larenstein in Leeuwarden vond op 16 januari 2013 het Studium Generale “AU!? De (on)zichtbaarheid van pijn bij dieren” plaats. Dr. Vincent Pompe van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden hield een betoog over “de filosofie en ethiek va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.