Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 42 / 42

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==830008721
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Een- en tweemansmelksystemen op driemansmelkveebedrijven : verslag van een werkgroep = One-man and two-man milking systems at three-man dairy farms [Boek]
Ovinge, J. \ Bruins, W.J. \ Delbrugge, H.J. \ 1982
Bedrijfseconomische modelstudie naar de invloed van het toepassen van verschillende melksystemen (visgraat- en draaimelkstallen met verschillend aantal plaatsen) op het bedrijfsresultaat van fictieve driemansbedrijven (met buiten het gezin een medewe ...
help
Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981) [Boek]
Overvest, J. \ Haaksma, J. \ 1982
Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen ...
help
Spoeling in rantsoenen voor vleesstieren : ervaringen met graan- en myceliumspoeling naast snijmaiskuil = Spent grains and mycelium in rations for beefbulls : experiences with spent grains and mycelium in combination with maize silage [Boek]
Harmsen, H.E. \ 1982
Een uitwerking van de waarnemingen, die gedurende een aantal jaren zijn gedaan op een praktijkbedrijf dat graanspoeling en myceliumspoeling gebruikte bij de voeding van vleesstieren
help
Schapenhouderij : resultaten van een lineaire programmering : bedrijfssituaties, prijsverhoudingen, arbeidsbehoefte [Boek]
Doeksen, J. \ 1982
Programmeringsstudies omtrent de specifieke problemen op schapenbedrijven in bedrijfseconomisch opzicht en de mate van concurrentie van verschillende bedrijfssystemen
help
Snijmaiskuil en/of graskuil in rantsoenen voor vleesstieren : groei, voedergebruik, slachtkwaliteit : verslag van onderzoek op ROC de Vlierd van 1976 - 1980 = Maize silage and/of witted grass silage in rations for beefbulls [Boek]
Harmsen, H.E. \ Westera, A. \ 1982
In dit artikel worden een aantal proeven beschreven. In twee proeven is nagegaan in hoeverre naast snijmaiskuil met voordeel voordroogkuil ingepast kan worden in het rantsoen van vleesstieren. In twee andere proeven is vooral nagegaan wat de invloed ...
help
Stro in de voeding van melkvee en jongvee : onderzoek te Selmien en Maarheeze 1976-1978 = Straw in feed for dairy cattle and young stock [Boek]
Boxem, T. \ 1981
Om beter geinformeerd te raken omtrent de voedertechnische mogelijkhedenvan stro in de rundveevoeding zijn in 1976/1977 en 1977/1978 een aantal proeven gedaan waarvan de belangrijkste uitkomsten steeds zo snel mogeijk aan de praktijk zijn doorgegeven ...
help
Vleesstieren in geisoleerde en ongeisoleerde stallen : onderzoek op de Vlierd 1976-1980 : groei, voederverbruik, slachtkwaliteit = Beef cattle in insulated and non-insulated houses : growth, feed consumption, carcass quality [Boek]
Harmsen, H.E. \ Smits, A.C. \ 1981
In de periode 1976 tot 1980 is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarbij is nagegaan wat het effect was van isolatie en mechanische ventilatie op de groei en het voederverbruik van stieren ten opzichte van een ongeisoleerde stal
help
Kruising van melkvee in bedrijfsverband vergeleken : studie in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek te Zeist : MRIJ x FH , HF x FH , FH = Cross breedings of dairy cattle compared on the farm [Boek]
Kekem - Stoffelen, A.J.T. van \ 1981
In bedrijfsverband worden vergeleken de kruisingen MRIJ x FH en HF x FH met de FH
help
Energieverbruik of melkveebedrijven = Energy consumption on dairy farms [Boek]
Snijders, P.J.M. \ 1981
Op basis van literatuurgegevens en een aantal aannamen is getracht een benadering te geven van het energieverbruik in de melkveehouderij. Het betreft zowel het directe energieverbruik (dieselolie, elektriciteit) als het indirecte verbruik (krachtvoer ...
help
Veel krachtvoer in verschillende vorm naast stro op voordroogkuil aan melkvee = Many concentrates in different types with straw or wilted silage fed to dairy cattle [Boek]
Hijink, J.W.F. \ 1981
Als er een tekort is aan ruwvoer voor hoogproductieve koeien na het afkalven, moet er een goed voer-alternatief zijn. Stro/voordroogkuil in combinatie met geplet stro zou een goed kunnen alternatief zijn. Om daar achter te komen zijn er in de periode ...
help
Vleesstierenhouderij : lineaire programmering van een groot aantal technische en economische mogelijkheden : bedrijfssituaties, geslachtgewichten, prijsverhoudingen [Boek]
Straten, H. van der \ 1980
Tot voor kort was er weinig bekend over de economische mogelijkheden van het houden van vleesstieren in verschillende bedrijfssituaties, het afleveren op verschillende eindgewichten en bij verschillende prijsverhoudingen. Deze studie is opgezet om hi ...
help
Het kruisen van schapen : een schatting van baten en kosten = Cross-breeding of sheep : a valuation of cost and returns [Boek]
Doeksen, J. \ Oostendorp, D. \ Sturkenboom, H. \ 1980
Omstreeks 1970 is men in Nederland op een aantal onderzoekcentra begonnen met kruisingsproeven bij schapen. Tot nu toe bestond er evenwel geen vergelijking omtrent de rentabiliteit van de verschillende kruisingen onderling. In dit rapport is hiertoe ...
help
Invloed van een slechte ontwatering op de arbeidsopbrengst = Influence of poor-drainage on labour income [Boek]
Straten, H. van der \ Wieling, H. \ Kruijf, A. de \ 1980
In het kader van een gezamenlijk onderzoek met de Landinrichtingsdienst zijn de gevolgen van een slechte ontwatering in bedrijfsverband bestudeerd. Dit artikel is een verslag van deze studie. De volgende aspecten werden doorgerekend: de benutting van ...
help
Vleesproduktie met jonge stieren : invloed van begingewichten en hoeveelheden kunstmelk op de eindresultaten [Boek]
Harmsen, H.E. \ 1980
In de jaren 1971 t/m 1976 zijn op het vleesveebedrijf van de Waiboerhoeve 7 proeven met in totaal 700 stierkalveren uitgevoerd. Het doel was na te gaan of het economisch verantwoord is om meer kunstmelkpoeder aan stierkalveren voor de roodvleesproduk ...
help
Romensin in krachtvoer voor vleesstieren : vergelijkend onderzoek naar het effect van Romensin in krachtvoer gecombineerd met verschillende ruwvoeders = Romensin in concentrates for bull beef production [Boek]
Oostendorp, D. \ Harmsen, H.E. \ 1980
Met ingang van 1 januari 1978 is het in Nederland toegestaan onder bepaalde voorwaarden het antibioticum Monensin-natrium(handelsnaam Romensin) in mengvoeders te verwerken. Volgens het door de fabrikant voorgeschreven schema dient de hoeveelheid Rome ...
help
Eenmansmelksystemen op tweemansmelkveebedrijven : technische en economische informatie op grond van een studie met bedrijfsmodellen : verslag van een werkgroep = One-man milking systems at two-man dairy farms [Boek]
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij \ 1980
Op melkveebedrijven vraagt het melken met het daarbij komende werk de meeste tijd. Tijdsbesparing bij het melken kan voor het bedrijf dan ook belangrijke economische en/of sociale consequenties hebben. Tot nu toe gemaakte berekeningen op basis van ko ...
help
Schapenhouderij in Noord-Frankrijk : verslag van een studiereis in oktober 1979 = Sheep farming in Northern-France : report of a study trip in October 1979 [Boek]
Doeksen, J. \ Oostendorp, D. \ Ruiter, T. \ 1980
De totale produktiewaarde van de Franse schapenhouderij is ruim 3 miljard Franse francs per jaar. De vleesproduktie maakt daarvan 87% uit. De produktie schapevlees is 147 000 ton. Jaarlijks wordt ongeveer 50 000 ton geimporteerd waarvan 13 000 ton ui ...
help
Voederbieten : een bedrijfseconomische studie van een werkgroep = Fodder beets : a farm economic study of a working group [Boek]
Straten, H. van der \ 1980
Enkele conclusies die bij de gehanteerde uitgangspunten uit het onderzoek naar voren komen zijn: het zelf telen van voederbieten is bij een krachtvoerprijs van f 47 per 100 kg onrendabel, zelfs bij de meest moderne teelt- en vervoederingsmethode. Bij ...
help
Invloed van landbouwzout op opname van graskuil = Effect of salt on the intake of grass silage [Boek]
Hengeveld, A.G. \ 1980
Om meer inzicht te krijgen in de invloed van een zouttoevoeging op de opname van graskuil zijn in 1975 en 1976 op de ROC's Heino en Zegveld in totaal 4 proeven uitgevoerd. Dit artikel beschrijft deze proeven. Bij 3 proeven werd gehakseld en lang gras ...
help
Doorzaaien van grasland op veen en komklei = Sod-seeding of grassland on peat and river basin clay [Boek]
Roozeboom, L. \ Luten, W. \ 1979
Op veengrond en zware kleigrond is herinzaai een riskante en moeizame zaak in verband met uitdrogen van het zaaibed (vooral bij veengrond), verlies aan draagkracht en de grondbewerking (vooral bij zware kleigrond). Doorzaaien is een methode van zaaie ...
help
Zaaidiepte en aandrukken bij herinzaai van grasland met engels raaigras = Seed depth and compacting with reseeding of a sward with perennial ryegrass [Boek]
Roozeboom, L. \ Luten, W. \ 1979
In voorgaand onderzoek (1) werden verschillende methoden van herinzaai vergeleken (1971-1974). Hierbij bleek dat de opkomst van het gras beïnvloed werd door de zaaidiepte en het aandrukken van het zaaibed voor of na het zaaien. Dit was aanleiding de ...
help
Chemische en mechanische kweekbestrijding in grasland = Chemical and mechanical couch grass control in grassland [Boek]
Roozeboom, L. \ 1979
Kweek is een zeer matig gewaardeerd gras, dat veelal pleksgewijs in het grasland voorkomt (kweekhaarden). In grasland kan de uitbreiding van kweek worden tegengegaan door een optimaal gebruik, dat wil zeggen dat de omstandigheden voor de groei van En ...
help
Veterinaire begeleiding op melkveebedrijven met drachtigheidsproblemen : resultaten van 4 jaar onderzoek op de Waiboerhoeve = Veterinary service on dairy farms with fertility problems [Boek]
Kommerij, R. \ 1979
In de praktijk komen veel bedrijven voor, waar de koeien slecht drachtig te krijgen zijn. Dit gaf aanleiding tot de ontwikkeling van het "Veterinaire Redrijfsbegeleidingssysteem Voortplanting Rund". Dit gebeurde in samenwerking met de Vakgroep Verlos ...
help
Invloed van schudden en van opbrengst bij maaien op droge-stofverliezen en droogverloop = Influence of tedding and of yield with mowing on dry matter losses and drying rate [Boek]
Overvest, J. \ 1979
In de periode van 1975 tot en met 1977 zijn twaalf proeven uitgevoerd waarbij de droge-stofverliezen gedurende de veldperiode werden bepaald. Daarnaast werd ook het droogverloop gevolgd. In dit artikel wordt dit onderzoek beschreven
help
Calciumpoeders en melkziekte bij melkkoeien [Boek]
Seinhorst, J.W. \ 1979
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat melkziekte veroorzaakt wordt door een plotselinge daling van het calciumgehalte in het bloed. Verscheidene andere, nog onduidelijke factoren kunnen mogelijk hierop hun invloed hebben. In de praktijk worden de l ...
help
Twee krachtvoerniveaus voor vleesstieren met verschil in aanleg voor de vleesproduktie [Boek]
Westera, A. \ Harmsen, H.E. \ 1978
Op het regionale onderzoekcentrum De Vlierd zijn twee proeven uitgevoerd. Hierbij werden stieren, die meer of minder geschikt waren voor de vleesproduktie, vergeleken bij twee krachtvoerniveaus. De resultaten van deze twee proeven worden in dit artik ...
help
Pinken op alleen ruwvoer : verslag van onderzoek in 1972 tot 1976 te Maarheeze en Zegeveld [Boek]
Boxem, T. \ 1978
help
Melkveehouderij en natuurbehoud : invloed van een weidevogelgebied in een veenweidestreek op de bedrijfseconomische resultaten [Boek]
Kekem - Stoffelen, A. van \ Straten, H. van der \ 1977
Door de Cultuurtechnische Dienst en het Proefstation voor de Rundveehouderij is een onderzoek ingesteld naar de invloed van een aantal aanpassingen (verder beperkingen genoemd) ten aanzien van het grondgebruik en de bedrijfsvoering op de arbeidsopbre ...
help
Hergroeivertraging tijdens de veldperiode : door: lengte veldperiode, bedekking met gemaaid gras, zwaarte vorige snede, berijden [Boek]
Overvest, J. \ 1977
In 1971 en 1972 zijn vier proeven uitgevoerd, waarbij nagegaan werd in hoeverre de hergroei na maaien wordt beïnvloed door een tijdelijke bedekking van de stoppel met gras. Bij de proeven in 1971 is dat gebeurd bij één opbrengstniveau. In 1972 werd t ...
help
Normen voor de voedervoorziening [Boek]
Wieling, H. \ Koops, A.H. \ Rompelberg, L.E.M. \ 1977
Op een bedrijf worden veel beslissingen genomen. Dit wordt met behulp van programmeringen en begrotingen gedaan, daarvoor zijn technische en financiële gegevens nodig. Wat betreft de voedervoorziening werd tot de jaren zeventig gewerkt met de netto z ...
help
Koppeling melkcontrole - krachtvoeradvisering : verslag van het project in het stalseizoen 1975 - 1976 [Boek]
Raterink, R. \ 1977
help
Diverse aspecten van hakselen van voorgedroogd gras [Boek]
Hengeveld, A.G. \ 1977
help
Beregening op melkveebedrijven : rentabiliteitsbegrotingen voor gezinsbedrijven op matig droogtegevoelige grond in het zuidelijk zandgebied [Boek]
Doornbos, J. \ Straten, H. van der \ Wieling, H. \ 1977
help
Bestrijding van straatgras in grasland [Boek]
Roozeboom, L. \ 1977
help
Droge-stofverliezen tijdens de veldperiode : proeven op de regionale onderzoekcentra Heino en Zegveld en op de C.R. Waiboerhoeve te Lelystad [Boek]
Overvest, J. \ 1977
help
Herinzaai van grasland in uiterwaarden : verslag van tien jaar onderzoek en ervaring [Jaarverslag]
Willemsen, W. \ 1976
Over de herinzaai van uiterwaarden was tot 1966 weinig bekend. In het voorjaar van 1970 kwamen de meeste uiterwaarden in zelfs mei nog onder water te staan. Het water bleef lang staan zodat de laagste percelen half juni pas weer droog kwamen. Op veel ...
help
Invloed van veldperiode en snelheid van nadrogen op de opname van hooi : verslag van onderzoek in de periode 1971 t/m 1973 op proefboerderij Heino [Boek]
Hengeveld, A.G. \ 1976
help
Automatisering bij de voedering van vleeskalveren : verslag van een werkgroep [Boek]
Harmsen, W.L. \ 1976
help
Het effect van maaien met maaibalk en cirkelmaaier bij verschillende stoppellengten en maaistadia op de opbrengst en botanische samenstelling van grasland : verslag van vergelijkende proeven in 1972 t/m 1975 [Boek]
Roozeboom, L. \ Luten, W. \ 1976
help
Periodieke herinzaai van grasland met diepe en ondiepe grondbewerking : resultaten van onderzoek in de jaren 1968 tot en met 1973 [Boek]
Woldring, J.J. \ 1975
help
Snijmais in de rundveevoeding in Frankrijk : verslag van een studiereis in april 1973 [Boek]
Oostendorp, D. \ Rijpkema, IJ.S. \ Schukking, S. \ 1973
help
Het gebruik van de computer in de rundveehouderij : verslag van een studiereis naar rekencentra in W. Duitsland en Denemarken [Boek]
Benedictus, N. \ Boonman, D.C.M. \ Ensing, A. \ 1973
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.