Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 113

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==036958964
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Versnippering van het landschap : historisch-geografische benadering van versnippering [Boek]
Barends, S. \ 1989
help
Landschapsecologische kartering Nederland : grondwaterrelaties : toelichting bij het databestand "grondwaterrelaties" van het LKN-project [Boek]
Klijn, F. \ 1989
help
De gemiddeld jaarlijkse waterbalans van bos-, heide- en graslandvegetaties [Boek]
Visser, P.H.B. de \ Vries, W. de \ 1989
De gemiddeld jaarlijkse waterbalans van een aantal combinaties van bos- en heidesystemen op zandgronden is berekend met het simulatiemodel SWATRE. Bij bos is daarbij onderscheid gemaakt in een 3-tal bostypen: douglas, grove den en eik. Ook is gekeken ...
help
Historisch - geografisch onderzoek van bodembeschermingsgebieden in Overijssel [Boek]
Bont, C. de \ Dirkx, G.H.P. \ 1989
help
Cultuurlandschap en historisch landschappelijke waarden in het herinrichtingsgebied Centraal-Plateau en het gebied van de aanpassingsinrichting Beek [Boek]
Renes, J. \ 1989
help
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het ruilverkavelingsgebied Land van Thorn [Boek]
Renes, J. \ 1989
help
De invloed van bodemvocht op de natuurlijke verjonging van Groveden (Pinus Sylvestris) : een onderzoek uitgevoerd voor een holtpodzolgrond en een haarpodzolgrond in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo [Boek]
Hendriks, C.M.A. \ 1989
help
Cultuurhistorische kartering Nederland : een geografisch informatiesysteem : toelichting [Boek]
Profijt, I.R. \ Bakermans, M.M.G.J. \ 1988
Het doel van dit overzichtskarteringproject is: "Op uniforme wijze voor het gehele land historisch-landschappelijke gegevens te verzamelen, waaruit conclusies kunnen worden getrokken die het ruimtelijk beleid op nationaal niveau inhoud kunnen geven". ...
help
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het ruilverkavelingsgebied Melderslo [Boek]
Renes, J. \ Bakermans, M.M.G.J. \ Profijt, I.R. \ 1988
help
Bodemkundig - agrohydrologisch onderzoek Midden- en Oost - Brabant : bodemkundig - hydrologische inventarisatie en modelberekeningen van vochttekorten en relatieve opbrengsten [Boek]
Holst, A.F. van \ Riele, W.J.M. te \ Bles, B.J. \ 1988
help
Steekproefsgewijze inventarisatie van perceelsvormen in Nederland [Boek]
Barends, S. \ 1987
help
Micromorfologische publikaties verzameld door Dr. Ir. A. Jongerius = Micromorphological publications collected by Dr. Ir. A. Jongerius [Bibliografie]
Yegeren, J.G.C. van \ Schoonderbeek, D. \ Naber, G. \ Jongerius, A. \ 1987
help
Fosfaatverzadiging en kopertoestand van bouwlandpercelen in de gemeente Ambt-Delden [Boek]
Breeuwsma, A. \ Jansen, E.J. \ Visschers, R. \ 1987
Een intensief gebruik van dierlijke mest leidt vooral in zandgebieden op den duur tot problemen voor zowel landbouw als milieu. Na de nitraatuitspoeling vormen de hoge fosfaat- en kopergehalten op de langere termijn een probleem. Om een indruk te kri ...
help
Een cultuurhistorisch onderzoek in het landinrichtingsgebied 'Weerijs' [Boek]
Vervloet, J.A.J. \ Leenders, W.H. \ 1986
help
Schaal van het landschap : opbouw en gebruik van een geografisch informatiesysteem van schaalkenmerken van het landschap van Nederland, met landelijke kaarten 1:400.000 [Boek]
Buitenhuis, A. \ Kerkhof, C.E.M. van de \ Randen, IJ. van \ 1986
help
De geomorfologische gesteldheid, de bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van het landinrichtingsgebied Raarhoek - Veldhoek [Boek]
Scholten, A. \ Kleinsman, W.B. \ Rutten, G. \ 1986
help
De bodemgeschiktheid voor bosbouw en de te verwachten bosgemeenschappen in de boswachterij Ommen : een bodem - en vegetatiekartering [Boek]
Vrielink, J.G. \ Dirkx, G.H.P. \ 1986
help
Cultuurlandschap en historisch-landschappelijke waarden in het ruilverkavelingsgebied Schagerkogge [Boek]
Renes, J. \ 1986
In dit rapport is door een combinatie van historische, historisch-geografische, bodemkundige en geomorfologische gegevens een nieuw beeld opgebouwd van de historisch-landschappelijke ontwikkeling van de Schagerkogge (gebied rond Schagen, Noord-Hollan ...
help
Profielbeschrijvingen bij grondwaterstandsbuizen in waterwingebied Archemerberg [Boek]
Riele, W.J.M. te \ 1985
De Waterleiding Maatschappij "Overijssel" (WMO) beschikt over een net van waarnemingspunten om eventuele veranderingen in het grondwaterpeil te kunnen meten. Als aanvulling op het bestaande net heeft de Stichting voor Bodemkartering grondwaterstandsb ...
help
Kleimineralogische en chemische karakteristieken van zeeklei, rivierklei en beekklei [Boek]
Breeuwsma, A. \ 1985
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.