help
De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland - Dl. 37: Bosreservaat De Horsten [Boek]
Mekkink, P. \ 2000
help
De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland - Dl. 36: Bosreservaat Smoddebos/Duivelshof [Boek]
Mekkink, P. \ 2000
help
Beoordeling kwelonderzoek Ketelmeer : onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de in 1997 in de Noordoostpolder opgetreden landbouwschade en de aanleg van het speciedepot IJsseloog in het Ketelmeer [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Bierkens, M.F.P. \ Kleijer, H. \ 1999
Relatie opslag baggerspecie in het Ketelmeer en mogelijke kwelverschijnselen op land
help
Visuele effecten van een windpark in de Noordzee [Boek]
Dijkstra, H. \ Jacobs, M.H. \ Naeff, H.S.D. \ Schöne, M.B. \ 1999
help
Ecologische Landschaps Index : graadmeter ruimtelijke samenhang [Boek]
Knaapen, J.P. \ Eupen, M. van \ Jansen, S. \ 1999
help
De ecohydrologische en bodemkundige gesteldheid van de natuurontwikkelings- en Randstadgroenstructuurgebieden in het Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht : resultaten van een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek [Boek]
Mekkink, P. \ Jansen, P.C. \ Runhaar, H. \ Dirkx, G.H.P. \ 1999
help
Natuur als consumptiegoed : natuur als bron van fascinatie, ontspanning, schoonheid, rust, vrijheid en andere immateriële behoeften [Boek]
Luttik, J. \ Veeneklaas, F.R. \ Buijs, A.E. \ Klijn, J.A. \ 1999
Rapport bevat: 1. Indeling in natuur en in functies van natuur; 2. Typologie van Nederlandse landschappen uitgaande van gebruik en beleving; 3. Landschappenkaart op basis van gebruik en beleving
help
Combineren met natuur : economische, sociale en ecologische duurzaamheid van functiecombinaties [Boek]
Luttik, J. \ Sprangers, J.T.C.M. \ 1999
help
Verdronken dekzandgronden in Zuidelijk Flevoland (archeologische opgraving 'A27-Hoge Vaart') - Een aanvullend bodemkundig en palaeoecologisch onderzoek naar de landschapsvormende processen tijden de laatste fase van de bewoning (Vroeg-Neolithicum) [Boek]
Spek, Th. \ Bisdom, E.B.A. \ Smeerdijk, D.G. van \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 1: Meetprogramma [Boek]
Beest, J.G. te \ Bakel, P.J.T. van \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 3: Effecten van ingrepen op de waterhuishouding [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 4: Kwantitatieve hydrologische systeemanalyse [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Stuyt, L.C.P.M. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 5: Effecten van ingrepen op de uitspoeling van stikstof en fosfor [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Roelsma, J. \ 1999
help
Hydrologische systeemanalyse "De Hilver" - Dl. 6: Ecologische effectvoorspelling met NATLES [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Runhaar, J. \ 1999
help
Natuurgericht Landevaluatiesysteem (NATLES) [Boek]
Runhaar, J. \ Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ 1999
help
Schatting van grondwaterstanden met behulp van de GHG, GLG en een digitaal terreinmodel : uitdunnen grondwatermeetnet Waterschap Meppelerdiep [Boek]
Bierkens, M.F.P. \ Riele, W.J.M. te \ 1999
help
Grondwaterkarakteristieken van bodemeenheden : het oorspronkelijk grondwaterregime ontleend aan bodemkenmerken [Boek]
Jansen, P.C. \ Vries, F. de \ Runhaar, J. \ 1999
help
Watersysteemverkenning Noord-Nederland : invloed van veranderingen in de waterhuishouding op drie ruimtegebruikscenario's [Boek]
Ypma, K.W. \ Massop, H.T.L. \ Os, J. van \ Knol, W.C. \ 1999
help
Humusprofielen in de bosreservaten Lheebroek en Mattemburgh : basisprogramma bosreservaten [Boek]
Kemmers, R.H. \ Mekkink, P. \ 1999
help
Waardering van gronden met BODEGA : toepassingsmogelijkheden van een digitaal kennissysteem voor landevaluatie in de eerste schatting van het landinrichtingsproject 'Hupsel-Zwolle' [Boek]
Boogaard, H.L. \ Kiestra, E. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.