help
Onderzoek apparaatskosten bodembescherming en bodemsanering [Boek]
Jager, T.A. \ Samkalden, D. \ Steurrijs, J.C. \ 1990
help
Een keuringsmethode voor procesmatig gereinigde grond [Boek]
Bosman, R. \ Kwaadsteniet, J.W. de \ Lame, F.P.L. \ Versluijs, C.W. \ 1990
help
Richtlijnen ten behoeve van bodembeschermende maatregelen ter zake van opslag en stortactiviteiten [Boek]
Pette, D. \ 1990
help
Beschrijving van pakketten van voorzieningen en maatregelen conform de IBC - criteria [Boek]
Pette, D. \ 1989
help
De omvang van de bodemverontreiniging in Nederland [Boek]
Mathijsen, B.J. \ 1989
help
Informatievoorziening saneringsfase bodemsaneringsprojecten 1987 [Boek]
Wildenberg, M. van den \ Spelk, J.M. van der \ 1988
help
Provinciale inventarisatie akties tankslag [Boek]
Boeren, F.E. \ Struijk, J.H.M. \ 1988
Onderzoek in het kader van de voorbereiding van een landelijke intensivering van de "acties tankslag", het saneren van niet meer gebruikte particuliere ondergrondse huisbrandolietanks. Circa 200.000 van deze tanks moeten nog in de bodem aanwezig zijn ...
help
Thermische verwijdering van organochloorverbindingen uit grond [Boek]
Baggerman, T. \ Enden, J.G. van den \ Galan, L. de \ 1988
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de procesparameters die de milieuhygienisch verantwoorde thermische verwijdering van de organochloorverbindingen gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH), aldrin en dieldrin bepalen
help
Aanzet 10 jaren - scenario bodemsanering [Boek]
Wils, W. \ IJzereef, H. \ 1988
help
Relationship between animal husbandry, manure production and environment in the Netherlands : contribution to the project 'The integration of environmental and agricultural policies of the OECD' : final report [Boek]
Smit, M.J. \ Dijkman, G.F. \ 1987
help
Grondwaterbehandeling bij bodemsanering [Boek]
Krielen, A.J. \ Galien, W. van der \ Woelders, J.A. \ 1987
Een inventarisatie van uitgevoerde en in uitvoering zijnde grondwatersaneringsprojecten is beschreven. Een prognose voor toekomstige projecten is gemaakt. Na 4 verslagen van lezingen worden aanbevelingen en actiepunten op het gebied van grondwaterbeh ...
help
Relatie tussen veehouderij, mestproduktie en milieu in Nederland : bijdrage aan het project `de integratie van het milieu beleid en het landbouwbeleid van de OESO' [Boek]
Smit, M.F. \ Dijkman, G.F. \ 1987
Deze rapportage is opgesteld in het kader van het project "Integration of agricultural an environmental policies" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs en vormt de Nederlandse bijdrage ten behoeve van 1 van ...
help
Aanpassingen op varkensbedrijven aan mestwetgeving : praktische mogelijkheden en hun milieu-effekten : [eindrapportage] [Boek]
Laarhoven, W.H.M.M. van \ Stouthart, F. \ 1987
Overzicht van de gevolgen van de onlangs ingevoerde mestregelgeving voor varkensbedrijven en de mogelijke aanpassingen daaraan op de bedrijven, evenals de gevolgen daarvan voor het milieu. Hiermee wordt een aanzet gegeven tot optimalisering van de re ...
help
Risico- en effectanalyse van diverse opslagsystemen voor vloeibare aardolieprodukten [Boek]
Rieff, P. \ Snuverink, A.J.M. \ Ruytenbeek, A. \ 1987
Voor de voorbereiding van een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Wet Bodembescherming t.a.v. de opslag van vloeibare aardolieprodukten is een analyse uitgevoerd van de risico's en effecten van diverse onder- en bovengrondse opslagsystemen ...
help
Naar een beheersing van de grondstromen in de bodemsaneringsmarkt [Boek]
Kerkhoven, P. \ 1987
Door een projectgroep zijn voorstellen ontwikkeld voor de oprichting van een centrale beheersorganisatie ("Grondbank") voor tijdelijke opslag, reiniging en stort van verontreinigde grond in Nederland met deelname van overheid en bedrijfsleven. Divers ...
help
Kwetsbaarheid van het grondwater : kartering van kenmerken van de Nederlandse bodem in relatie tot de kwetsbaarheid van het grondwater voor verontreiniging [Boek]
Duijvenbooden, W. van \ Breeuwsma, A. \ Boumans, L. \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene \ 1987
Op basis van de ter beschikking staande gegevens op landelijke schaal bij de Stiboka, Rijks Geologische Dienst Haarlem en het RIVM te Leidschendam met betrekking tot een aantal bodemkenmerken, kan een indruk worden verkregen van de gevoeligheid van h ...
help
Onderzoek naar grondverkenningstechnieken t.b.v. het milieuonderzoek [Boek]
Praag, A.M. van \ Tol, J.W.H. van den \ Frankenmolen, H.F. \ 1986
In het kader van het Nederlandse technologiebeleid worden door het Ministerie van Economische Zaken initiatieven genomen om o.a. op het terrein van milieutechnologie te onderzoeken of er kansen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deze studie hee ...
help
Actualisatie en uitbreiding inventarisatie bodemverontreiningingsgevallen in de provincie Utrecht [Boek]
Hoed, T.W. den \ Veerkamp, W. \ 1986
De uitgevoerde studie door IWACO (adviesbureau voor water en milieu) heeft als doel een actualisatie en uitbreiding van de inventarisatie van bodemverontreinigingsgevallen tot stand te brengen. Zowel provinciaal als landelijk is een methode gevonden ...
help
Reiniging van grondwater van voormalige gasfabrieksterreinen [Boek]
Koning, J. \ Schoeller, M. \ 1986
Bodemsanering bij voormalige gasfabrieken
help
Knelpunten bij bemonstering en analyse in gevallen van bodemverontreiniging [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1986
Een inventarisatie van knelpunten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.