help
Gevolgen van de ecologische richtlijn voor de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven [Boek]
Haas, W. de \ 1992
help
Gevolgen van milieumaatregelen voor de continuiteit van veehouderijbedrijven [Boek]
Os, J. van \ Baltussen, W.H.M. \ 1992
help
De bruikbaarheid van financiele prikkels in het landbouw - milieubeleid [Boek]
Brouwer, F.M. \ Slot, N. \ 1991
help
Perspectieven in geotextielen : afzetmogelijkheden van natuurlijke vezels in geotextielen [Boek]
Koster, R. \ Hack, M. \ Hutten, T. \ 1991
help
Scenario's voor voer- en kunstmestverbruik in de melkveehouderij in het jaar 2000 [Boek]
Haan, T. de \ Hoop, D.W. de \ 1991
help
Het regionale bollencomplex Zuid-Holland : een kwalitatieve verkenning van de effecten bij verplaatsing van de teelt [Boek]
Ploeg, B. van der \ 1991
help
Regionale grondbalansen in 2000 : een verkenning van de behoefte aan en de beschikbaarheid van cultuurgrond [Boek]
Bethe, F.H. \ 1991
help
Melkveebedrijven met en zonder beheersovereenkomsten : structuur en ontwikkeling 1984 - 1989 [Boek]
Kuypers, E.G.M. \ 1991
help
De aankoop van siertuinprodukten [Boek]
Gaasbeek, A.F. van \ 1991
help
Bedrijfsgrootte en schaaleffecten op glasgroentebedrijven, 1975 - 1990 [Boek]
Besseling, P.A.M. \ 1991
help
Gevolgen van minder grondontsmetting in de veenkoloniale fabrieksaardappelteelt [Boek]
Groenwold, J.G. \ 1990
Verkorte weergave van een deel van het rapport "Het effect van grondontsmetting en organische bemesting op het bouwplan in de Veenkolonien", dat eerder in de reeks Onderzoekverslagen is verschenen. Aandacht wordt besteed aan een technisch-economische ...
help
Warmtepompen in de glastuinbouw : technisch - economische evaluatie in samenwerking met het IMAG [Boek]
Fonville, V.P. \ Telle, M.G. \ Velden, N.J.A. van der \ 1990
Een beeld wordt geschetst van de prestaties van een warmtepomp op een glastuinbouwbedrijf, waarin wordt berekend bij welke gasprijs (equivalentieprijs) het geen verschil maakt of er met een warmtepomp of conventionele gasketel warmte wordt geproducee ...
help
Motieven van glastuinders voor vestiging in de regio Aalsmeer [Boek]
Voskuilen, M.J. \ Elk, C.M. van \ 1990
Om meer inzicht te krijgen in de nog aanwezige ruimte voor nieuwvestiging in de regio Aalsmeer en in de rol die de overheid hierin zou moeten spelen is een onderzoek verricht naar de factoren die van belang zijn bij de keuze van glastuinders voor een ...
help
Landbouwkwalificatie Overijssel [Boek]
Haas, W. de \ Bethe, F.H. \ 1990
M.b.v. 4 methoden zijn de verschillen tussen landbouwgebieden in Overijssel onderzocht. Het onderzoek heeft betrekking op 1987; de uitkomsten gelden voor enkele jaren. De resultaten zijn weergegeven in kaarten met ruim 100 deelgebieden
help
Bedrijfseconomische perspectieven van extensievere bouwplannen in de Veenkolonien op langere termijn [Boek]
Biesheuvel, P.M. \ 1990
In dit verslag wordt een analyse gemaakt van het Veenkoloniale akkerbouwbedrijf m.b.v. meerjaren-lineaire programmeringsmodellen. Er wordt aandacht besteed aan de bedrijfseconomische perspectieven van braak in het bouwplan en verruiming van de aardap ...
help
Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor veehouderijbedrijven [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Horne, P.L.M. van \ Os, J. van \ 1990
De mogelijkheden ter beperking van de ammoniakemissie uit dierlijke mest zijn in dit onderzoek op bedrijfsniveau geinventariseerd en bestudeerd. M.b.v. modelberekeningen is per diercategorie berekend met welk maatregelenpakket een bepaalde reductie v ...
help
Energie - efficiency en CO2 - emissie in de glastuinbouw [Boek]
Velden, N.J.A. van der \ Fonville, V.P. \ Verhaegh, A.P. \ 1990
In dit onderzoek worden de ontwikkelingen van 1980 tot '89 op het gebied van de energie-efficientie in de glastuinbouw in kaart gebracht en tot 2000 geschat. Hierbij is tevens aandacht geschonken aan de CO2-emissie. Dit gebeurt tegen de achtergrond v ...
help
De rol van de garnalenvisserij voor de Nederlandse kottervloot [Boek]
Salz, P. \ Wilde, J.W. de \ 1990
Het belang van de garnalen voor de Nederlandse visserij wordt in dit rapport beknopt beschreven en gekwantificeerd.
help
Deeltijdlandbouw : ontwikkelingen en mogelijke gevolgen [Boek]
Spierings, C.J.M. \ 1990
help
Ontwikkelingen in het personeelsbestand op agrarische bedrijven [Boek]
Spierings, C.J.M. \ Hoek, J.M. van de \ 1989
Onderzoek op basis van CBS-landbouw- en arbeidskrachtentellingen, en gegevens van de Agrarisch Sociale Fondsen en het Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderzocht worden de ontwikkeling en betekenis voor de agrarische sector van de niet-gezi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.