help
Aanzet tot een ecologische indeling van oppervlaktewateren in Nederland [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Runhaar, J. \ Hoek, W.F. van der \ 1992
help
Schatting van ontbrekende vocht- en stikstofindicatiegetallen van Ellenberg (1979) [Boek]
Wiertz, J. \ 1992
help
Omvorming naar een meer natuurlijk bos in het Spanderswoud : evaluatie van tien jaar omvormingsbeheer en start van monitoring van de bosontwikkeling [Boek]
Siebel, H.N. \ 1992
help
De huidige verspreiding en de mogelijke toekomst van het litoraal zeegras in de Nederlandse Waddenzee [Boek]
Philippart, C.J.M. \ Dijkema, K.S. \ Dankers, N. \ 1992
help
Bosjes in het cultuurlandschap als ecologische eilanden voor ongewervelden : de rol van oppervlakte en isolatie [Boek]
Mabelis, A.A. \ Velden, M.C. van \ 1992
help
Schouwse zilvermeeuwen nader bekeken : resultaten van het kleurringonderzoek in 1991 [Boek]
Vercruijsse, H.J.P. \ 1992
help
Ecologisch profiel van de grote stern (Sterna sandvicensis) [Boek]
Brenninkmeijer, A. \ Stienen, E.W.M. \ 1992
help
Ecologisch profiel van de visdief (Sterna hirundo) [Boek]
Stienen, E.W.M. \ Brenninkmeijer, A. \ 1992
help
Effects of atmospheric chemistry and bark chemistry on epiphytic lichen vegetation in The Netherlands [Boek]
Dobben, H.F. van \ Wamelink, W. \ 1992
help
Effect van bekalking en bemesting met fosfor, magnesium en kalium op de ondergroei van eiken- en dennenopstanden op arme grond [Boek]
Dobben, H.F. van \ Vocks, M.J.M.R. \ 1992
help
Effects of acidification, liming and fertilization on the undergrowth of a pine forest stand in central Sweden [Boek]
Dobben, H.F. van \ Dirkse, G.M. \ Braak, C.J.F. ter \ 1992
help
Een kwarteeuw watervogeltellingen [Boek]
Buesink, H. \ Beintema, A.J. \ Bergh, L.M.J. van den \ 1992
help
Bosstructuur en soortensamenstelling van het Hannecartbos : monitoring van bosstaatsnatuurreservaten in Vlaanderen [Boek]
Koop, H. \ Leten, M. \ Boddez, P. \ 1992
help
Heide en heidefauna : indicaties voor het beheer [Boek]
Verstegen, M.A.J.M. \ Siepel, H. \ Stumpel, A.H.P. \ 1992
help
Bosgebonden fauna : een faunistische aanvulling op Bosgemeenschappen [Boek]
Siepel, H. \ 1992
help
Bosstructuur en soortensamenstelling van het Walenbos : monitoring van bosstaatsnatuurreservaten in Vlaanderen [Boek]
Koop, H. \ Leten, M. \ Boddez, P. \ 1992
help
Bosstructuur en soortensamenstelling van het Rodebos : monitoring van bosstaatsnatuurreservaten in Vlaanderen [Boek]
Koop, H. \ Leten, M. \ Boddez, P. \ 1992
help
Onbedoelde vangsten bij de bestrijding van muskusratten Ondatra zibethicus [Boek]
Niewold, F.J.J. \ 1992
help
Achtergrondgehalten van vijftien metaalelementen in de bodem, de vegetatie en de bodemfauna van twaalf natuurgebieden in Nederland [Boek]
Ma, W.C. \ Wezel, H. van \ Ham, D. van den \ 1992
help
MOVE : vegetatie - module : de kans op voorkomen van ca. 700 plantesoorten als functie van vocht, pH, nutrienten en zout [Boek]
Wiertz, J. \ Dijk, J. van \ Latour, J.B. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.