Groenekennis: publicaties Samenwerkingsverband Waterland (SVW)

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Isnlookup=189634 OR 215640 OR 220456 OR 2253512 OR 2253493 OR 245647 OR 245770 OR 245775 OR 2253511 OR 2280458 OR 2253507 OR 2253504 OR 2253510 OR 512774 OR 512659 OR 2253508 OR 2253501 OR 2253521 OR 2253502 OR 2253496 OR 2253499 OR 2253524 OR 2253522 OR 2253517 OR 2253523 OR 915028 OR 2253505 OR 2253506 OR 910039 OR 2253494 OR 2253515 OR 2253492 OR 2253516 OR 2280459 OR 2252670 OR 2252767 OR 2253513 OR 2253520 OR 2252671 OR 2252768 OR 1834397 OR 2252673 OR 2253527 OR 2252810 OR 1722216 OR 2252674 OR 2252767 OR 699318 OR 875719 OR 855099 OR 2252676 OR 2281069
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Samenwerkingsverband Waterland : activiteitenverslag 1999-2004 [Boek]
Terwan, P. \ Visbeen, F. \ 2005
In het Samenwerkingsverband Waterland (SVW) werken boeren en natuurbeschermers al meer dan 20 jaar aan agrarisch natuur- en milieubeheer. Coördineerde het SVW aanvankelijk ook de praktijk van weidevogelbescherming en slootkantenbeheer, sinds de opric ...
help
Landschappen van Waterland : analyse van veranderingen en aanbevelingen voor het Nationaal Landschap [Boek]
Terwan, P. \ Guldemond, A. \ 2004
help
Toekomst voor boeren en natuur in Waterland – de visie van moderne melkveehouders [Boek]
2003
Het veenweidegebied wordt alom geroemd om zijn kwaliteiten: een aantrekkelijk landschap met een bijzondere natuur en cultuurhistorie. De veehouders in Waterland zijn nog steeds de economische dragers van dit landschap. De laatste tijd gaan er echter ...
help
Voedergranen telen in veenweidegebieden [Brochure]
2002
De belangrijkste ervaringen met de teelt van voedergranen, met name tarwe, zijn in deze brochure weergegeven. De brochure kan door veehouders ook gebruikt worden als een globale teelthandleiding.
help
Reservaatbeheer door boeren : voorstellen voor het reservaatbeheer in veenweidegebieden in Noord-Holland [Boek]
Guldemond, A. \ Terwan, P. \ Menkveld, W. \ 2000
Het Samenwerkingsverband Waterland (SVW) heeft een analyse gemaakt van het reservaatbeheer in het veenweidegebied van - grofweg - het Noord-Hollands Midden. Mede op basis daarvan hebben we vervolgens een visie ontwikkeld op een duurzaam toekomstig re ...
help
Elektronische detectie van weidevogellegsels : praktijkervaringen in Waterland 1994-1999 [Boek]
Terwan, P. \ Parmentier, F. \ Gier, H. de \ 2000
Waterland is een zeer open en weidevogelrijk veenweidegebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en IJsselmeer. Een deel van de vogels broedt in reservaten, een deel op boerenland. De afgelopen 20 jaar heeft de bescherming van weidevogels op boeren ...
help
Een internationale beschermingstitel voor Waterland? : kansen en beperkingen van aanwijzing als internationaal ‘erkend’ beschermingsgebied [Boek]
Terwan, P. \ 2000
In de loop der jaren is het veenweidegebied Waterland bestempeld met vele gebieds- en beleidscategorieën: Nationaal Landschap(spark), Relatienotagebied, Waardevol Cultuurlandschap, Stiltegebied, Milieubeschermingsgebied, etc. Die stempels brachten so ...
help
Water in Waterland : feiten en meningen over waterpeilen en waterberging en voorstellen voor toekomstig beleid [Boek]
Terwan, P. \ Guldemond, A. \ Menkveld, W. \ 2000
De discussies over waterbeheer in de veenweidegebieden van het Noord-Hollands Midden zijn grofweg in te delen in twee centrale thema’s: 1. De waterpeilendiscussie, die recentelijk vooral wordt gevoerd vanuit de wens tot behoud van het veenpakket en t ...
help
Waterzuivering met helofytenfilters : een praktijkproef op twee melkveebedrijven in Waterland [Boek]
Numan, F. \ 1999
Vaak is de kwaliteit van het oppervlaktewater rond boerenerven slecht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lozing van slechts gedeeltelijk met een septictank gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Soms ook bedrijfsafvalwater. In 1995 is het Samen ...
help
Activiteitenverslag Samenwerkingsverband Waterland 1993-1998 [Boek]
Numan, F. \ 1999
Het Samenwerkingsverband Waterland bestaat sinds het voorjaar van 1982. Boeren en natuurbeschermers werken hierin samen aan natuur- en milieubeheer in Waterland. De inmiddels ruim 16 jaar goed lopende samenwerking heeft vele ideeën opgeleverd die op ...
help
Waterland op weg naar de 21e eeuw : verkenning van meningen en een voorstel voor visievorming [Boek]
Terwan, P. \ Guldemond, A. \ 1998
We beginnen het plan met een overzicht van enkele bestaande toekomstvisies voor Waterland (hoofdstuk 2). Daarna schetsen we de resultaten van de discussies over Waterland, inclusief de ideeën en wensen van het Samenwerkingsverband (hoofdstuk 3). Verv ...
help
Weidevogelbescherming in Waterland 1996 [Boek]
Bouwhuis, T. \ Rooijen, J.C. den \ 1997
De Natuurvereniging heeft - naast de organisatie van de weidevogelbescherming - tot doel het agrarisch natuurbeheer in het gebied te bevorderen. Dat gebeurt door de grondgebruikers voor te lichten, leden te werven en hen te kontrakteren. In 1996 was ...
help
De plantenkant van Waterland : experimenten met botansich slootkantbeheer [Boek]
Parmentier, F. \ 1997
Het Samenwerkingsverband Waterland is in 1987 gestart met een driedelig projekt dat de mogelijkheden onderzoekt om botanisch slootkantbeheer te integreren in de gangbare bedrijfsvoering. Dit rapport doet verslag van het laatste, experimentele deel. D ...
help
Natuurlijke oeververdediging in Waterland : vier jaar ervaring met wilgenschoeiingen op vijf agrarische bedrijven [Boek]
Jonker, N. \ 1997
In Waterland vindt langs brede wateren veel afslag van oevers plaats door verwaarlozing of ontbreken van een stevige rietkraag. Dit is agrarisch en ecologisch een ongewenste ontwikkeling. Om oeverafslag te stoppen startte het Samenwerkingsverband Wat ...
help
Boerenzwaluwen in Waterland : tips om het broeden op melkveebedrijven te stimuleren [Brochure]
Visbeen, F. \ Jonker, N. \ Samenwerkingsverband Waterland \ 1996
Hoe gaat het met de boerenzwaluw in Waterland? Hoeveel paar broeden er eigenlijk? Gaan ze voor- of achteruit?
help
Grazende vogels in Waterland : opvang van ganzen, zwanen, Meerkoeten en Smienten [Boek]
Eggenhuizen, T. \ 1996
In Waterland en de Zeevang (het Waardevolle CultuurLandschap Waterland) verblijft een toenemend aantal grazende vogels op agrarisch land. Het betreft verschillende soorten ganzen, zwanen, eenden en Meerkoeten. Deze zijn niet alleen in de winter in Wa ...
help
Beloning van agrarische natuur in Waterland [Boek] - 1e dr.
Steege, Margreet ter \ Terwan, P. \ Buys, Jan \ Klaver, Kees \ 1996
Het beschikbare geld voor natuurbeheer door boeren in het veenweidegebied Waterland, ten noorden van Amsterdam, moet zinvol worden besteed. Dit rapport beschrijft zes varianten voor het belonen van weidevogelbescherming. Voorts komt het belonen van o ...
help
Weidevogels, waterpeil en nestbescherming: tien jaar onderzoek aan Kievit Vanellus vanellus, Grutto Limosa en Tureluur Tringa totanus in een veenweidegebied \ Limosa [Artikel]
Guldemond, J.A. \ Sosa, M.C. \ Terwan, P. \ 1995
help
Weidevogelbescherming in Waterland 1994 [Boek]
Bouwhuis, T. \ Visbeen, F. \ 1995
In dit verslag presenteren we de resultaten van de weidevogelbescherming in 1994 in Waterland. Dit vindt sedert 1982 plaats onder supervisie van het Samenwerkingsverband Waterland.
help
Weidevogelbescherming in Waterland 1995 [Boek]
Bouwhuis, T. \ 1995
In dit verslag presenteren we de resultaten van de weidevogelbescherming in 1995 in Waterland. Dit vindt sedert 1982 plaats onder supervisie van het Samenwerkingsverband Waterland.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.