Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 104

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="BTO rapport"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen [Boek]
Loon, Arnaut van \ Sjerps, Rosa \ Raat, Klaasjan \ Kools, Stefan \ 2019
Bij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Op veel locaties zaten daar norm-overschrijdende concentraties bij. Ook bij het merendeel van de frea ...
help
Bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer: implicaties van de Omgevingswet [Boek]
Bergsma, Emmy \ Frijns, Jos \ 2018
Identificatie van kansen en knelpunten voor de positie van bronbescherming in regionaal gebiedsbeheer helpt de drinkwatersector beter aan te sluiten de ontwikkelingen die worden ingezet door de Omgevingswet. Dat blijkt uit een studie waarin op grond ...
help
De rol van de drinkwatersector in de energietransitie : resultaten van 5 jaar onderzoek in de themagroep Klimaatneutrale waterketen [Boek]
Oesterholt, Frank \ Roest, Kees \ 2018
De themagroep is in 2013 gestart met de volgende missie: Drinkwaterbedrijven leveren een actieve bijdrage aan het terugdringen van de maatschappelijke kosten die ontstaan bij de inzet van fossiele energie bij drinkwatergebruik. Dit wordt bereikt door ...
help
De highlights uit het BTO onderzoek naar: Klimaatbestendige Watersector [Boek]
Dorland, Edu \ Sjerps, R. \ Wols, B. \ Vonk, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Witte, J.P.M. \ 2018
In dit rapport presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van vijf jaar Bedrijfstakonderzoek. Het doel van dit onderzoek was om de belangrijkste risico’s en kansen van klimaatverandering voor de drinkwatersector in beeld te brengen, en om vervolgens ...
help
Verstoppingspotentie van een infiltratiegracht op de Avekapellekreekrug [Boek]
Dooren, T.C.C.W. \ Raat, K.J. \ 2018
De Avekapellekreekrug is een veelbelovende locatie voor een MAR-systeem met een infiltratiegracht. Deze toepassing wordt momenteel binnen De Watergroep gezien als mogelijke oplossing om extra drinkwater te produceren in West-Vlaanderen. Verstopping i ...
help
Vergelijken vervangingsstrategieën AC-leidingen [Boek]
Agudelo-Vera, C.M. \ Blokker, E.J.M. \ Vossen, J. van \ 2018
Vitens verwacht de komende 50 jaar alle AC-leidingen te vervangen. Er zijn verschillende strategieën denkbaar om deze vervanging uit te voeren, die alle leiden tot verschillende kosten en ondermaatse leveringsminuten (OLM). Kosten en OLM zijn gekwant ...
help
Variatie in biomassaproductiepotentie (BPP) van PE-materialen die door drinkwaterbedrijven worden gebruikt [Boek]
Learbuch, Kimberly \ Hootsmans, Michiel \ 2018
Er bestaan grote variaties in BPP-waardes (biomassaproductiepotentie) van PE-materialen, zowel tussen fabrikanten als tussen PE-typen. Ook kunnen die waarden boven de wettelijke grens van 1.000 pg ATP/cm2 uitkomen. Dit blijkt uit onderzoek waarin de ...
help
Aanpak om de hotspots in het leidingnet terug te dringen [Boek]
Agudelo-Vera, C.M. \ Loon, A.H. van \ 2018
Hotspots zijn plekken in de drinkwaterinfrastructuur waar op enig moment de temperatuur hoger is dan 25°C. Ondergrondse hotspots kunnen incidenteel de oorzaak zijn voor een watertemperatuur aan de tap boven 25°C, boven het maximum vastgelegd in het D ...
help
Toekomstvisies op de circulaire economie [Boek]
Hessels, L.K. \ Alphen, H.J. van \ Frijns, J. \ Schalkwijk, Bart \ 2018
Uit onderzoek onder acht sleutelspelers in de circulaire economie blijkt overeenstemming over het beeld van de circulaire economie, maar verschil van inzicht over de weg ernaartoe. Bestudering van visiedocumenten en gesprekken met betrokken professio ...
help
Groei en overleving van bacteriën van de coligroep in water en filtermateriaal uit ps. Bergen [Boek]
Bel, Nikki van \ Verschoor, Anthony \ 2018
Bij PWN worden sinds 2011 regelmatig bacteriën van de coligroep aangetroffen in grootvolumemonsters na de snelle zandfilters van pompstations Bergen en Mensink. Om te kunnen inschatten of er risico’s zijn voor (fecale) besmetting is er de vraag of ba ...
help
Sensornetwerken in het distributienet dragen bij aan het vergroten van de systeemkennis [Boek]
Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ 2018
In potentie zijn sensoren in het leidingnet bruikbaar om behalve het detecteren van incidenten ook andere informatie over het onderliggende systeem te verkrijgen. Dat blijkt uit een studie waarmee met slimme algoritmes en computersimulaties is getest ...
help
Indicator voor biofilm in het drinkwaterdistributiesysteem [Boek]
Learbuch, Kimberly \ Wullings, Bart \ Hootsmans, Michiel \ 2018
In deze studie zijn drie bacteriegroepen geïdentificeerd als mogelijke indicatoren voor biofilm op de buiswand in het drinkwaterdistributiesysteem. Aangezien de huidige wettelijke parameters KG22 en Aeromonas slechts een klein deel uitmaken van het t ...
help
Ondergronds zuiveren: verkenning van toepasbaarheid in de praktijk [Boek]
Hartog, Niels \ Hofman-Caris, Roberta \ Bertelkamp, Cheryl \ Bloemendal, Martin \ Palmen, Luc \ Raat, Klaasjan \ 2018
Een kosten-efficiënte verwijdering van organische microverontreinigingen lijkt mogelijk door poederkool in de ondergrond te injecteren. Dit blijkt uit een studie naar de toepasbaarheid van ondergrondse zuivering bij grondwaterwinningen, als aanvullin ...
help
4D bronbescherming in een veranderende wereld: oppervlaktewaterbronnen (casus Maas) [Boek]
Bergsma, Emmy \ Sjerps, Rosa \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Kooiman, Jan Willem \ 2018
Deze studie verkent de mogelijkheden voor en toegevoegde waarde van een toekomstgerichte 4D benadering op bronbescherming voor oppervlaktewaterinningen. In de verkenning zijn twee ‘extreme’ toekomstscenario’s geformuleerd – Eindelijk Duurzaam en Econ ...
help
Non-target LC-HRMS screening : op weg naar praktijkrichtlijnen [Boek]
Leerdam, J.A. van \ Brunner, A.M. \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E. \ Kools, Stefan \ 2018
Onderzoek met de vier Nederlandse drinkwaterlaboratoria, Rijkswaterstaat en RIVM, aangevuld met Europees ringonderzoek, heeft geleid tot nieuwe informatie en bouwstenen voor een voorlopige richtlijn en kwaliteitseisen voor LC-HRMS. Deze screeningtech ...
help
Beheer van afsluiters : handleiding en achtergronden [Boek]
Moerman, A. \ Vossen, J. van \ Agudelo-Vera, C.M. \ Slaats, P.G.G. \ 2018
Met een methodiek, opgesteld in dit rapport, zijn waterbedrijven in staat om hun afsluiterbeheer efficiënt vorm te geven dankzij goede prioritering. Ook zijn mitigerende maatregelen onderzocht voor verlaging van de kans op of het effect (risico) van ...
help
Verkennend onderzoek naar visualisatie met animaties [Boek]
Ros, Steven \ Kooiman, Jan Willem \ 2018
Binnen het BTO-onderzoek is behoefte aan middelen om onderzoeksresultaten beter te visualiseren. In het Verkennend Onderzoek zijn daarom scripts in Python en een handleiding daarvoor ontwikkeld waarmee tijdsafhankelijke processen inzichtelijk kunnen ...
help
Synopsis interviews en symposium Post-feitenmaatschappij [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Frijns, Jos \ 2018
In de zomer van 2017 voerde KWR in opdracht van de Themagroep Trends een Impactstudie uit naar de Post-feitenmaatschappij. Op basis van interviews met experts uit wetenschap en praktijk is een symposium georganiseerd waar met professionals uit de wat ...
help
Indicator voor biofilm in het drinkwaterdistributiesysteem [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Duuren, Diederik van \ Koop, Stef \ Frijns, Jos \ 2018
Technologieën voor decentrale watervoorziening vormen nog een niche, maar een scenariostudie laat zien dat er op de lange termijn (2050) veel potentie voor is. De socio-technische scenario’s Let It Flow en Aqua Minimal vormen twee radicale, maar plau ...
help
Regenwater als bron voor drinkwater; productiekosten en milieuaspecten [Boek]
Hofman-Caris, Roberta \ Waal, Luuk de \ Beerendonk, Erwin \ 2018
Productie van drinkwater uit opgevangen regenwater op wijkniveau is iets beter voor het milieu dan centrale drinkwaterzuivering. Dit blijkt uit berekeningen met zowel Total Costs of Ownership (TCO) als Levenscyclusanalyse (LCA) voor twee zuiveringssc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.