help
Het gebruik van chloorverbindingen in de bloemisterij [Boek]
Verberkt, W.C.H. \ Anker, C.W. \ Linden, H.J. v.d. \ 1990
help
Teelt van gerbera [Boek] - 4e voll. herz. dr.
Klooster, C.J.J. van 't \ Arts, A. \ Mercx, I. \ 1988
Handleiding voor de teelt van gerbera, waarbij aandacht voor de economische betekenis, bedrijfseconomische aspecten, arbeid, grondsoorten en eisen aan perceel, grondontsmetting, watervoorziening en bemesting.
help
Teelt van kasrozen [Boek] - 8e geh. herz. dr.
Alicaris, E.A.M. \ Kommer, J.L. \ Oosting, R.B. \ Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloemisterij \ 1988
Volledig herziene uitgave van de teelthandleiding voor rozen, waarbij aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen onder andere op het terrein van substraat en belichting.
help
Teelt van Paphiopedilum [Boek]
Weyden, J.W. van der \ Deetman, B. \ Os, P.C. van \ Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloemisterij \ 1988
help
Teelt van Anthurium andreanum [Boek] - 3e geh. herz. uitg.
Hartog, L.J. \ Mercx, I. \ Wilders, P. \ 1988
Informatie over de teelt van Anthurium andreanum.
help
De teelt van Forsythia [Boek] - 2e herz. dr.
Berg, A.J. van den \ 1988
Tweede herziene druk, met veel informatie ten aanzien van de teelt, het vervroegen en trekken van Forsythia's. Onder invloed van de schaalvergroting op de bedrijven, mede als gevolg van de stijgende arbeidskosten, heeft de mechanisatie de afgelopen j ...
help
Teelt van Phalaenopsis [Boek]
Smits, A.W. \ Weyden, J.W. van der \ Os, P.C. van \ 1988
Met het verschijnen van deze teeltbrochure over de Phalaenopsiscultuur is een veelheid aan informatie gebundeld die de afgelopen jaren is ontstaan over deze teelt. Het bloeibeïnvloedingsonderzoek op het Proefstation in Aalsmeer dat aanwijzingen uit b ...
help
De teelt van Prunus triloba, Prunus glandulosa 'Alboplena', Prunus serrulata 'Kanzan', Viburnum opulus 'Roseum' [Boek]
Berg, A.J. van den \ 1988
Brochure over de teelt van trekheesters. Van uitermate groot belang in deze teelt zijn ondermeer de soortechtheid van het uitgangsmateriaal en de gewaskeuze in relatie tot de grondsoort. Ook het tijdig uitvoeren van de nodige teeltmaatregelen en het ...
help
De teelt van besheesters [Boek]
Berg, A.J. van den \ 1987
Een zestal besheesters voor de produktie van snijtakken worden nader bekeken: Ilex verticillata, Callicarpa, Ilex aquifolium, Symphoricarpos, Celastrus en Pernyttya
help
Teelt van zomerbloemen : buiten en onder glas [Boek] - Geheel herz. en uitgebr. dr
Leeuwen, C. van \ Eijking, J. \ Bosma, M. \ 1987
In deze bloementeeltinformatie zijn alle afzonderlijke teeltbeschrijvingen uit de voorgaande brochures "Teelt van zomerbloemen, buiten en onder glas", deel 1 en 2 geactualiseerd opgenomen en zijn een aantal nieuwe gewassen toegevoegd. Aan de teelt va ...
help
Management in de glastuinbouw [Boek]
Consulentschap in Algemene Dienst voor de Bloemisterij \ Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland \ Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas \ 1986
help
Teelt van jaarrondchrysanten [Boek] - Herz. uitg.
Oesterreichische Gesellschaft fuer Land- und Forstwirtschaft \ Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas \ Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland \ 1985
help
Teelt van herfstchrysanten onder glas [Boek] - 4e dr.
Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas \ Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland \ Consulentschap voor de Tuinbouw \ Consulentschap voor de Tuinbouw \ 1984
Gezien de ontwikkelingen in het sortiment en in de teelthandelingen een aangepaste uitgave van de vorige brochure (1979)
help
Voedingsoplossingen voor de teelt van Cymbidium in substraat [Boek]
Voogt, W. \ Arnold Bik, R. \ 1984
In deze brochure zijn voedingsoplossingen opgenomen voor de teelt van Cymbidium in substraat. Bij deze voedingsoplossingen is onderscheid gemaakt tussen de teelt in oasisgranulaat en steenwolgranulaat. Met enige aanpassing zijn de schema's ook bruikb ...
help
Teelt van zomerbloemen buiten en onder glas [Boek] - 4e dr.
Ambtelijke Gewasgroep Zomerbloemen \ 1984, 1986
Zomerbloemen is een verzamelnaam voor een groot aantal soorten en rassen, die van nature buiten in Nederland in bloei komen. De laatste jaren heeft men gestreefd naar verlenging van de aanvoerperiode per produkt. Onderzoek en praktijk hebben hieraan ...
help
Teelt van standaardanjers [Boek] - Herz. uitg.
Belgraver, W. \ Boom, P. \ Bost, L. \ 1984
help
Teelt van Bouvardia [Boek]
Berg, A.J. van den \ Joode, A. de \ 1983
Teelthandleiding waarin naast teeltkundige aspekten aandacht wordt besteed aan de ekonomische betekenis, bedrijfsinrichting, herkomst en sortiment, energiebesparing bij de teelt, oogst en verwerking en bedrijfsekonomische aspekten.
help
Registratie watergeven en bemesten bij roos [Boek]
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland \ Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland \ Consulentschap voor de Tuinbouw \ [1981]
Handleiding voor de registratie van watergeven en bemesting van rozen en de hiervoor benodigde formulieren voor 12 maanden
help
Registratie watergeven en bemesten bij chrysant [Boek]
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas \ Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland \ Consulentschappen voor de Tuinbouw \ 1980
help
De teelt van Hippeastrum (Amaryllis) [Boek]
Bakker, J. \ Boer, W. den \ Dijkhuizen, T. \ 1980
Teelthandleiding van Amaryllis.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.