help
Natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven : eindverslag van het COAL-onderzoek [Boek]
Dijkstra, H. \ 1991
Eindrapport COAL studie
help
Relaties tussen graslandgebruik, vegetatie en weidevogels bij aangepaste landbouw [Boek]
Sprangers, J.T.C.M. \ Rabenswaay, C.W. van \ Reyrink, L.A.F. \ 1990
help
Graslandgebruik, bemesting en voedervoorziening op bedrijven met beheersbeperkingen = Grassland utilization, fertilization and fodder supply on farms with management restrictions [Boek]
Vliet, J.H. van \ Korevaar, H. \ 1990
help
Weidevogellegsels op beweid en gemaaid grasland in Waterland : onderzoek naar aangepaste landbouw, COAL-onderzoek [Boek]
Buker, J.B. \ Reyrink, L.A.F. \ 1989
help
Melkveebedrijven met beheersbepalingen in zandgebieden : gebiedsstudie Hackfort [Boek]
Jong, T.A. de \ 1989
Onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van natuur- en landschapsbeheer door melkveebedrijven in zandgebieden. Voor het studiegebied Hackfort zijn 4 beheersmodellen opgesteld. De gevolgen van de beheersmodellen zijn m.b.v. lineaire programmering ...
help
Bodemgesteldheid, grondwaterhuishouding en bodemgeschiktheid voor de moderne weidebouw van de COAL-onderzoeks- en vergelijkingsbedrijven [Boek]
Dam, J.G.C. van \ Soesbergen, G.A. van \ Voort, W. van der \ 1988
help
Beheer, graslandgebruik en externe factoren op landbouwbedrijven met aangepaste landbouw [Boek]
Rabenswaay, C.W. van \ Smeets, P.J.A.M. \ 1988
Een inventarisatie op ongeveer 60 bedrijven (50 in veenweidegebieden en 10 in zandgebieden), als onderdeel van een onderzoeksprogramma, dat zich richt op de mogelijkheden en effecten van natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven. Een groot a ...
help
Hackfort : cultuurhistorie en landschapsbeeld [Boek]
Hoeffnagel, W.J.C. \ 1987
help
De bodemgeschiktheid van het studiegebied Herkenbosch - Vlodrop voor akker- en weidebouw en de teelt van snijmais, asperges en populieren [Boek]
Dam, J.G.C. van \ 1986
help
Inventarisatie van de dagvlinderfauna op het landgoed "Hackfort" te Vorden [Boek]
Meeuwissen, P.C. \ 1985
help
Graslandkartering van het landgoed "Hackfort" te Vorden [Boek]
Meeuwissen, P.C. \ 1985
help
Geohydrologisch onderzoek in de omgeving van Herkenbosch [Boek]
Wit, K.E. \ Rees Vellinga, E. van \ Wijnsma, M. \ 1985
Studie naar de geohydrologische en hydrochemische geaardheid van het gebied Herkenbosch-Vlodorp. Het betrokken gebied ligt dicht bij de grens tussen twee belangrijke tectonische eenheden, namelijk de Centrale Slenk en de Deelhorst. Deze grens wordt g ...
help
De verspreiding van ecologisch relevante grondwatertypen in relatie tot de geohydrologie van het studiegebied Herkenbosch - Vlodrop [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1985
In het kader van het programma van onderzoek aangepaste landbouw - het zogenaamde COAL-onderzoek - is er een gebiedsstudie Herkenbosch- Vlodorp verricht. Dit programma beoogt praktijkgericht onderzoek te doen naar de mogelijkheden en effecten van nat ...
help
De bodemgesteldheid van het studiegebied Herkenbosch - Vlodrop [Boek]
Dam, J.G.C. van \ 1985
help
Structuur van de landbouw in het studiegebied Hackfort in 1982 en prognoses voor 1987 en 1997 [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ 1985
help
Landschapsbeschrijving van een aantal veenweidegebieden [Boek]
Jansen, S.R.J. \ Stortelder, A.H.F. \ 1984
Het betreft de gebieden Giethoorn-Wanneperveen (NW-Overijssel), Waterland-Oost (N-Holland), Het Ilperveld (N-Holland), Het Wormer- en Jisperveld (N-Holland), De Eilandspolder (N-Holland), Het Reeuwijkse plassengebied (Z-Holland en Utrecht), Het Nieuw ...
help
Grondgebruik en verkaveling op 't Hackfort : verslag van enkele voor de agrarische bedrijfsvoering relevante aspecten ten behoeve van de COAL-gebiedsstudie [Boek]
Hemert, A.K. van \ Righolt, J.W. \ 1984
help
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van Hackfort [Boek]
Voort, W.J.M. van der \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.