help
Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen van de Nederlandse zoute getijdenwateren in 2019: bestand en arealen [Boek]
Ende, D. van den \ Troost, K. \ Asch, M. van \ Perdon, J. \ Zweeden, C. van \ 2020
help
Seizoensveranderingen in vis en epibenthos in de Waddenzee : pilotproject maandelijkse monitoring [Boek]
Vrooman, Jip \ Vries, Marcel de \ Tulp, Ingrid \ 2020
Binnen dit project wordt gedurende drie jaar (2019-2021) geëxperimenteerd met jaarronde monitoring van vis en epibenthos in de Waddenzee, aanvullend op de jaarlijks uitgevoerde DFS. Verzamelde gegevens over soortsamenstelling, dichtheid en lengtever ...
help
Schelpdieren in het Veerse meer en Grevelingenmeer in 2019 [Boek]
Pool, J. van der \ Troost, K. \ Asch, M. van \ Zweeden, C. van \ Zwol, J. van \ Ende, D. van den \ 2020
Wageningen Marine Research heeft van maart tot en met september van 2019 in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een schelpdierinventarisatie in het Veerse meer en het Grevelingenmeer uitgevoerd. Deze inventarisatie he ...
help
Recreatieve staandwantsurvey 2018 -2019 [Boek]
Hammen, T. van der \ Bruijn, P. de \ 2020
De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht lidstaten tot het verzamelen van data met betrekking tot de omvang van de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, zalm, pollak, haaien en roggen in het zoute ...
help
Reconstructie van het Japanse oesterbestand in de Oosterschelde [Boek]
Troost, K. \ Asch, M. van \ 2019
Sinds 2011 wordt jaarlijks binnen het WOT Visserij programma in opdracht van het Ministerie van LNV een schatting gemaakt van het areaal Japanse oesterbanken op de droogvallende platen van de Oosterschelde en het daarin aanwezige bestand aan Japanse ...
help
Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2019 [Boek]
Perdon, K.J. \ Troost, K. \ Zwol, J. van \ Asch, M. van \ Pool, J. van der \ 2019
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van ...
help
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2019 [Boek]
Asch, M. van \ Ende, D. van den \ Pool, J. van der \ Brummelhuis, E. B. M.. \ Zweeden, C. van \ Es, Y. van \ Troost, K. \ 2019
help
Loodverlies en het gebruik van loodvervangers in de sportvisserij (2018-2019) [Boek]
Hammen, T. van der \ 2019
Met de Green Deal-aanpak wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Binnen Green Deal is een programma opgestart met als doel het gebruik van loodgewichten door hengelaars te verminderen. De Green Deal Spo ...
help
Gebruik van alternatieven voor loodgewichten in de recreatieve visserij in 2017 [Boek]
Hammen, T. van der \ 2018
Met de Green Deal-aanpak wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Binnen Green Deal is een programma opgestart met als doel het gebruik van loodgewichten door hengelaars te verminderen. Loodgewichten kun ...
help
Schelpdierbestanden in het Veerse meer en Grevelingenmeer in 2017 [Boek]
Troost, K. \ Brummelhuis, E.B.M. \ Asch, M. van \ Zwol, J. van \ 2018
In 2017 is zijn de schelpdierinventarisaties uitgebreid met de gebieden Grevelingenmeer en Veerse meer. De bemonsteringen in deze gebieden zijn uitgevoerd in de maanden maart en april, op dezelfde wijze als in de Ooster- en Westerschelde, namelijk me ...
help
Herziene schatting van het kokkelbestand in de Waddenzee en Oosterschelde in het najaar van 2018 [Boek]
Troost, K. \ Asch, M. van \ 2018
help
Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2018 [Boek]
Perdon, K.J. \ Troost, K. \ Zwol, J. van \ Asch, M. van \ Pool, J. van der \ 2018
help
Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017 [Boek]
Troost, K. \ Perdon, K.J. \ Zwol, J. van \ Jol, J. \ Asch, M. van \ 2017
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van ...
help
Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2017: bestand en arealen [Boek]
Ende, D. van den \ Troost, K. \ Asch, M. van \ Brummelhuis, E. \ Perdon, J. \ Zweeden, C. van \ 2017
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2016 [Boek]
Verver, S W \ 2017
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2016 [Boek]
Verver, S.W. \ 2017
The programme WOT-05 Fishery Research is carrying out statutory research tasks related to the management of the fishery and aquaculture in the Netherlands. The programme is developed in consultation with the Ministry of Economic Affairs (EZ). The con ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : werkafspraken en werkplan 2017 [Boek]
Verver, S W \ 2016
Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2017 voor het Wettelijke taken programma Visserij onderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2015 [Boek]
Verver, S W \ 2015
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2015 [Boek]
Verver, S W \ 2015
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2014 [Boek]
Verver, S.W. \ 2015
Deze voortgangsrapportage informeert het Ministerie van Economisch Zaken (EZ) over het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd binnen het programma WOT-05 Visserijonderzoek van DLO. In dit programma worden wettelijke onderzoekstaken uitgevoerd die betrek ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.