help
Verslag van de beregeningsproeven met zuivelafvalwater in 1955 [Boek]
Baars, C. \ Keuning, J.A. \ 1956
CILO onderzoek
help
Verslag van de beregeningsproeven in Noord-Brabant over 1955 [Boek]
Baars, C. \ 1956
CILO onderzoek
help
Verslag van de excursie, gemaakt met de werkgroep "Grasmat op dijken" naar de westkust van Sleeswijk - Holstein van 13 tot 17 juni 1955 [Boek]
Vries, D.M. de \ 1956
CILO onderzoek
help
Gegevens betreffende belangrijke graslandplanten [Boek]
Kruyne, A.A. \ Vries, D.M. de \ 1956
CILO vegetatieonderzoek
help
Proeven over de vergelijking van het trekken van aardappelloof en doodspuiten (vnl. na mechanisch klappen) van het loof in de jaren 1953 en 1954 [Boek]
Reestman, A.J. \ Schepers, A. \ 1955
help
De toepassing van gedeelde stikstofgiften bij enige zaadteeltgewassen [Boek]
Roon, E. van \ 1955
CILO onderzoek
help
Grondbewerking : voordracht voor de ontwikkelingscursus voor hoofdassistenten voor akkerbouw op 13 en 14 april 1954 [Boek]
Cleveringa, C.J. \ 1954
Voorlichting CILO
help
De berekening der potentiele evapotranspiratie [Boek]
Makkink, G.F. \ 1953
help
Beregening : (verslag van een bezoek aan West-Duitsland van 26 - 30 maart en 16 mei 1953) [Boek]
Baars, C. \ 1953
Excursieverslag CILO
help
De zaadteelt van spinazie op landbouwbedrijven [Boek]
Kuizenga, J. \ Schoorel, A.F. \ Roon, E. van \ 1953
help
Beregening : verslag van een bezoek aan West-Duitsland van 30 juni tot 5 juli 1952 [Boek]
Baars, C. \ Crijns, A.H. \ Jongebreur, C.C. \ 1952
Excursieverslag CILO
help
Bezoek aan Zweden en Denemarken van 2 tot 22 september 1951 [Boek]
Makkink, G.F. \ 1952
Excursieverslag CILO
help
Het waterverbruik van grasland [Boek]
Makkink, G.F. \ 1951
Onderzoek CILO
help
Verslag van een overzichtskartering van de graslandvegetatie in het Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden [Boek]
Boer, T.A. de \ 1951
CILO onderzoek
help
Voorlopig verslag van een vegetatiekartering van het grasland in de Alblasserwaard [Boek]
Boer, T.A. de \ Gooyer, H.H. de \ 1951
help
Een proef met infiltratie van zandgrasland in het verdrogingsgebied langs het Twente-Rijnkanaal tussen Lochem en Markelo [Boek]
Hart, M.L. 't \ Jagtenberg, W.D. \ 1950
In 1948 en 1949 werd een proefinfiltratie met water uit de Bolksbeek ondernomen. Om het effect van deze infiltratie na te gaan werd door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulente ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.