help
Pulsvisserij Vlaamse kust. Deel 1, (Acronym: PULSVK1) / [Boek]
Vansteenbrugge, Lies \ Sys, Klaas \ Nimmegeers, Sofie \ Vandecasteele, Loes \ Vandemaele, Sofie \ Vanderperren, Els \ Polet, Hans \ Torreele, ELs \ 2020
Zit er minder vis door de puls? Dit is de vraag die heel wat commerciële en recreatieve vissers, wetenschappers en beleidsmensen zich stellen. Die onwetendheid gaf uiteindelijk aanleiding tot het project “Pulsvisserij Vlaamse kust Deel 1” waarin ILVO ...
help
Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs : proefveldresultaten van het GOMEROS-project 2018 [Boek]
Vanden Nest, Thijs \ Van De Sande, Thomas \ De Boever, Maarten \ Dekeyser, Donald \ Ruysschaert, Greet \ 2019
help
Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase : evaluatieprotocol en online integratie-tool [Boek] - Update versie 1.2
Jacobs, Leonie \ Delezie, Evelyne \ Goethals, Klara \ Ampe, Bart \ Duchateau, Luc \ Watteyn, Anneleen \ Tuyttens, Frank A.M. \ 2019
help
Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs : eindrapport van het GOMEROS-project [Boek]
Vanden Nest, Thijs \ Van De Sande, Tomas \ De Boever, Maarten \ Dekeyser, Donald \ Ruysschaert, Greet \ 2019
help
Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs : proefveldresultaten van het GOMEROS-project 2019 [Boek]
Vanden Nest, Thijs \ Van De Sande, Tomas \ De Boever, Maarten \ Ruysschaert, Greet \ 2019
help
Vlarisub-ringtest mei 2018 = Vlarisub proficiency test May 2018 [Boek]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ Van Waes, C. \ Van Waes, J. \ 2018
help
Vlarisub-ringtest November 2017 = Vlarisub proficiency test November 2017 [Boek]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ Van Waes, C. \ Van Waes, J. \ 2018
help
Monitoring van voedselreststromen en voedselverliezen in de Vlaamse tuinbouw [Boek]
Bernaert, Nathalie \ Van Droogenbroeck, Bart \ Roels, Kris \ 2018
De resultaten voorgesteld in deze medede ling zijn een gedetailleerde uitwerking van het luik landbouw in het recente rapport 1 van het Vlaams ketenplatform Voedselverlies (2017), nl. “Voedselreststromen en voedselverliezen: preventie en valorisatie ...
help
Effect van bandenspanning en bodemvochtgehalte op bodemverdichting en gewasgroei [Boek]
D’Hose, Tommy \ Ren, Lidong \ Cornelis, Wim \ Ruysschaert, Greet \ 2018
help
Vleeskippenwelzijn tijdens de pre-slachtfase : Evaluatieprotocol en Online integratie-tool [Boek]
Jacobs, Leonie \ Delezie, Evelyne \ Goethals, Clara \ Ampe, Bart \ Duchateau, Luc \ Tuyttens, Frank A.M. \ 2017
help
Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs : proefveldresultaten van het Gomeros-project in 2016 [Boek]
Vanden Nest, This \ Van De Sande, Tomas \ Horemans, Dorien \ De Boever, Maarten \ Ruysschaert, Greet \ 2017
nietkerende bodembewerking in erwten, zaai-ui en broccoli, strip-till in maïs, volleveldszaai van maïs en diepe tandbewerking en drempels in ruggenteelten winterprei en witloof. In totaal werden 9 proefvelden aangelegd en opgevolgd op vlak van teeltt ...
help
Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie : verkenning van de situatie in Vlaanderen [Boek]
Triste, Laure \ Debruyne, Lies \ Wustenberghs, Hilde \ Mazijn, Bernard \ Marchand, Fleur \ 2017
help
Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1-situatie) [Boek]
Colson, Liesbet \ Van Hoey, Gert \ Wittoeck, Jan \ Van Colen, Carl \ 2017
De doelstelling van dit project is om een evaluatie te maken van de effecten gelinkt aan de strandsuppletie ter hoogte van Middelkerke op de bodemfauna in het intertidaal en ondiepe subtidaal. De waargenomen ecologische veranderingen worden ook gekad ...
help
Voortgangsrapport Effecten baggerlossingen periode 1 juli-31 december 2016 [Boek]
De Witte, Bavo \ Van Hoey, Gert \ Devriese, Lisa \ Hostens, Kris \ 2017
Dit rapport beschrijft de stand van het onderzoek naar de effecten van baggerlossingen voor de periode juli 2016 – december 2016. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ILVO-onderzoeksafdeling Aquatisch milieu en kwaliteit. Het omvat reguliere taken waarb ...
help
Producentenorganisaties in de melkveehouderij: een doorlichting [Boek]
Bijttebier, Jo \ Debruyne, Lies \ Taragola, Nicole \ 2017
Een producentenorganisatie is een samenwerkingsverband van primaire producenten. Na erkenning door de Vlaamse Overheid kunnen zij genieten van een uitzondering op de mededingingswetgeving. Producentenorganisaties kunnen onderhandelen met hun afnemer ...
help
Biggencastratie stoppen in 2018: hoe ver staan we daarmee? [Boek]
Aluwé, Marijke \ De Smet, Sarah \ Heyrman, Evert \ 2017
Deze brochure geeft een overzicht van de stand van zaken en het onderzoek dat de voorbije 10 jaar door of in samenwerking met ILVO werd uitgevoerd en geeft toelichting bij de presentaties die gegeven werden naar aanleiding van de studiedag op 19 mei ...
help
Mogelijkheden voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen [Boek]
D'Hose, Tommy \ Ruysschaert, Greet \ 2017
In Vlaanderen ligt bijna 30% van het landbouwareaal onder grasland. Het is bekend dat grasland meer koolstof kan opslaan dan akkerland. De verklaring hiervoor ligt in de combinatie van een constante aanvoer van organisch materiaal onder de vorm van w ...
help
Project Qualitubfish : opvolging van de kwaliteitsveranderingen van pladijs gedurende de opslag in tubs [Boek]
Bekaert, Karen \ Deloof, Daphné \ Vandermeersch, Griet \ Dewitte, Bavo \ Vlaemynck, Geertrui \ De Reu, Koen \ 2016
help
Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal waters, Waddensea type (NEA 3/4) [Boek]
Van Hoey, Gert \ Witt, Jan \ Heyer, Karin \ Loon, Willem \ Ruiter, Hans \ Bonne, Wendy \ Salas Herrero, Fuensanta \ 2016
help
Overleving van door boomkor gevangen pladijs = Survival of beam-trawled European plaice (Pleuronectes platessa) [Boek]
Uhlmann, Sven Sebastian \ Theunynck, Ruben \ Ampe, Bart \ Verkempynck, Ruben \ Miller, David C.M. \ Marlen, Bob van \ Reijden \ Molenaar, Pieke \ Vanderperren, Els \ Polet, Hans \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.