Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1025

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kennismaking met de DT100 datalogger en bijbehorende software [Boek]
Elsen, H.G.M. van den \ 1989
help
Wateraanvoerbehoefte Zuidhollandse eilanden en waarden : peilbeheersing en bestrijding van de verzilting [Boek]
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ [1989]
ICW onderzoek waterbehoefte verzoeting Hoeksche Waard, Voorne-Putten
help
Programmeringsstudie versnippering : onderdeel hydrologische aspecten [Boek]
Peerboom, J.M.P.M. \ 1989
In de voorliggende studie staat de vraag centraal "Welke rol speelt de hydrologie binnen de problematiek van de versnippering van het Nederlandse landschap", om van daaruit te komen tot een aantal onderzoeksaanbevelingen. Aangezien de hydrologie op z ...
help
ANIMO : user's guide [Boek] - version 2, november 1988
Kroes, J.G. \ 1988
The groundwater quality model ANIMO describes the nitrogen and carbon cycle and its interrelation. With as main purpose the prediction of nitrate leaching to ground and surface water
help
Hydrochemisch onderzoek in het zuidelijk Peelgebied - Dl. II [Boek]
Pomper, A.B. \ 1988
De bestudering van de kwaliteit van het diepe grondwater in het Zuidelijk Peelgebied, werd in 1981 gestart met het uitvoeren van een bemonsteringsronde. Op dat moment was over de situatie tav. de grondwaterkwaliteit in het gebied nog betrekkelijk wei ...
help
Het gedrag van CO2 in de bodem onder invloed van de water - luchthuishouding en chemische evenwichten [Boek]
Groenendijk, P. \ Ritsema, C.J. \ 1988
Vochtprofielen en luchtprofielen van Tondense Heide en Groot Zandbrink zijn gesimuleerd via de modellen WATBAL / BALANCE en SWATRE
help
STRELIN, een computer programma voor de berekening van stroomlijnen, potentialen en verblijftijden [Boek]
Groenendijk, P. \ 1988
Veranderingen in de kwaliteit van het grond- en oppervlakte water in wegzijgingsgebieden kunnen na verloop van tijd resulteren in verhoogde of verlaagde concentraties van bepaalde stoffen in het grondwater van stroomafwaarts gelegen kwelgebieden en h ...
help
Verslag van een studiereis naar de USA (29 november - 18 december 1987) [Boek]
Feddes, R.A. \ Wijk, A.L.M. van \ 1988
help
De invloed van verschillende bodemparameters op de indringingsweerstand van zandgrond [Boek]
Wit, N.M.M. de \ 1988
help
Vermindering stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1988
Deze nota is geschreven ten behoeve van de Post Hoger Landbouwonderwijs (PHLO) cursus 'Waterkwaliteit Landelijk Gebied; aspecten van kwaliteitsbeheer'.
help
Enige toepassingservaringen met de methode van meerdimensionaal ontvouwen in het openluchtrecreatie - onderzoek [Boek]
Klinkers, P.M.A. \ 1988
Meerdimensionaal ontvouwen is een analyse techniek uit de psychometrie. Zij is bedoeld voor de verwerking en analyse van onderzoeksgegevens, b.v. bij het ontdekken van structuur in gegevens zonder een vooraf vastgelegd categorieensysteem. Aan de hand ...
help
Sanering van bodems, verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen : een probleemverkenning [Boek]
Bogaard, E.A.J.M. van den \ 1988
Deze nota is de weerslag van een verkennend onderzoek naar de problematiek van gechloreerde koolwaterstoffen in het milieucompartiment bodem. Daarbij gaat de aandacht uit naar de bodembescherming in het algemeen, en naar de bodemsanering in het bijzo ...
help
Vierde nota over de ruimtelijke ordening [Boek]
Dessing, E.G.M. \ IJkelenstam, G.F.P. \ 1988
help
Toepassingsmogelijkheden van remote sensing in de voorbereidingsfase van een landinrichtingsproject [Boek]
Droesen, W.J. \ Lieshout, A.M. van \ 1988
help
Methods for the determination of chemical composition of water samples from column experiments [Boek]
Toorn, A. van de \ Nugroho, K. \ Harmsen, J. \ 1988
help
ANIMO : user's guide [Boek] - version 1, februari 1988
Kroes, J.G. \ 1988
help
Milieurisico's van een asfaltbitumenverontreiniging op de lokatie Haringkavel te Boskoop [Boek]
Harmsen, J. \ Pankow, J. \ 1988
help
Onderzoek naar de bodem en de waterhuishouding in het natuurreservaat "Het Meeuwenkampje" [Boek]
Jansen, P.C. \ 1988
help
Lokale waterhuishouding en stikstofhuishouding in een beekdal van de Dommel : toepassing van de modellen WATBAL en ANIMO [Boek]
Adriaanse, P.I. \ 1988
Onderzoek om een methodiek te ontwikkelen om bufferzones rondom beekdalen met natuurwetenschappelijke waarden aan te wijzen en te begrenzen. Deze nota is geschreven als aanvulling op het verschenen rapport naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoe ...
help
Bodemtechnisch onderzoek naar de effecten van bezanding van bloembollengronden en simulatie van bezandingen met het numeriek model FLOWEX [Boek]
Carsjens, G.J. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.