Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Nota / Wageningen UR Glastuinbouw"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hoog isolerende en lichtdoorlatende schermconfiguraties [Boek]
Zwart, H.F. de \ Stanghellini, C. \ Knaap, L.P.M. van der \ 2010
Hoogisolerende schermsystemen bestaan uit meerdere lagen waarvan tenminste een laag van gealuminiseerd materiaal is gemaakt om de reflectie van de warmtestraling te maximaliseren. Dit is de hoofdconclusie die op grond van de analyse van de fysische p ...
help
Teeltsturing potanthurium - II: Sturen op plantvorm en kwaliteit [Boek]
García Victoria, N. \ Driever, S. \ 2010
Teeltsturing in de potplantenteelt is van groot belang voor de teeltplanning en voor het kunnen afleveren van planten in de gewenste vorm en kwaliteit.
help
Analyse aircokas bij Freesia 2008 : klimaats- en productievergelijking bij vier Freesiatelers [Boek]
Labrie, C. \ Raaphorst, M. \ 2009
In de zomer van 2008 is bij vier bedrijven met en zonder verneveling het kasklimaat en de productie gevolgd van drie freesia cultivars. Deze proef is een vervolg op de aircokasproef in de zomer van 2007
help
Aanvullende metingen Freesia : registratie van gewasgroei en -ontwikkeling tijdens proef 'Analyse Aircokas Freesia 2008' ten behoeve van de opzet van een groeimodel [Boek]
Labrie, C. \ 2009
Doel van dit onderzoek is het verzamelen van gewasgegevens van een freesiateelt bij twee bedrijven als input voor een later op te zetten groeimodel. In dit onderzoek wordt nog geen groeimodel opgezet, maar wordt wel een eerste analyse gemaakt voor de ...
help
Effect CO2 doseren bij Anthurium : een literatuurstudie [Boek]
García Victoria, N. \ 2009
Kwekers die overwegen over te stappen van ketel CO2 naar zuiver CO2 of een OCAP aansluiting willen graag weten wat het mag kosten en wat het oplevert. Wageningen UR Glastuinbouw heeft objectieve informatie over de effecten van CO2 op Anthurium andrea ...
help
Inventarisatie van schadelijke mijten in de sierteelt onder glas [Boek]
Pijnakker, J. \ Ramakers, P. \ Leman, A. \ Holstein, R. van \ Kok, L. \ 2009
Weekhuidmijten zijn een toenemende plaag in teelten onder glas. Sinds 2006 worden veel schadegevallen gemeld, voornamelijk in gerbera's met geïntegreerde gewasbescherming. Deze minuscule mijten vermeerderen zich extreem snel en worden vrijwel nooit g ...
help
Simulatiemodel lichtuitstoot Waddenkas : simulatiemodel voor kasklimaat en lichtuitstoot voor kassen in het Waddengebied [Boek]
Swinkels, G.L.A.M. \ 2009
Doel van het project is het ontwikkelen van een simulatiemodel dat kasklimaat en lichtuitstoot bepaalt voor verschillende kastypes en gewassen bij vooral door de tuinder gekozen bedrijfsspecifieke instellingen. Deze instellingen hebben betrekking op ...
help
Gezamenlijk rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - geel geoogst [Boek]
Steenbergen, P. \ Maaswinkel, R. \ cop. 2009
help
Ontwikkeling in de energie-efficiëntie in de biologische glasgroenteteelt 1998-2008 [Boek]
Raaphorst, M. \ 2009
Eind jaren negentig is het energieverbruik van de biologische glasgroenteteelt in kaart gebracht en vergeleken met de gangbare teelt. Daaruit is gebleken dat het energieverbruik per eenheid product voor de biologische vruchtgroenteteelt duidelijk hog ...
help
Nieuwe vormen van verwarming van gewas(delen) [Boek]
Jongschaap, R.E.E. \ Gelder, A. de \ Heuvelink, E. \ Kempkes, F.L.K. \ Stanghellini, C. \ 2009
De verwarming in de glastuinbouw is er op gericht om het gewas te verwarmen zodat het goed groeit en zich goed kan ontwikkelen. Op het ogenblik vindt het grootste deel van de gewasverwarming plaats door het verwarmen van de kaslucht die het gewas omr ...
help
Effect van zwavel op natuurlijke vijanden [Boek]
Pijnakker, J. \ Ramakers, P. \ Leman, A. \ Added, C. \ Kok, L. \ Groot, E. de \ 2009
In veel gewassen wordt regelmatig gezwaveld om meeldauw te voorkomen. Zwavel kan echter schadelijk zijn voor biologische bestrijders. Op verzoek van de werkgroep Strateeg van LTO Groeiservice en met financiering van het Productschap Tuinbouw begon Wa ...
help
Inventarisatie oorzaak brandkoppen Lisianthus [Boek]
Labrie, C. \ 2009
Er is een inventarisatie uitgevoerd naar de oorzaak van brandkoppen in Lisianthus. De meeste brandkoppen ontstaan bij planten met een laag Ca-gehalte.
help
Fresnel concentrerende systemen voor de tuinbouw : openbare rapportage [Boek]
Sonneveld, P.J. \ Swinkels, G.L.A.M. \ Janssen, H.J.J. \ Tuijl, B.A.J. van \ Bot, G.P.A. \ 2009
Fresnellenzen zijn vlakke platen waarbij het oppervlak zodanig bewerkt is, dat zij net als een normale lens in staat is evenwijdige straling te focusseren. Met een Fresnellens kan directe straling in het brandpunt worden geconcentreerd en gebruikt wo ...
help
Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologische teelt van Alstroemeria [Boek]
Helm, F. van der \ Labrie, C. \ 2009
Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in ...
help
Plantgezondheid in innovatieve teeltsystemen 2008 : actualisatie van de inventarisatie van plantgezondheidsaspecten bij glastuinbouwinnovaties in 2008 [Boek]
Poot, E. \ Beerling, E. \ Lans, C. van der \ 2009
In 2008 is er in een aantal innovatieve ontwikkelingen in de glastuinbouw gekeken naar de kansen en knelpunten van gewasgezondheid. Er zijn voorbeelden op het gebied van alternatieve wortelmedia, planmatig telen, geconditioneerde teelt en lichte en b ...
help
Zwarte vaatbundels in radijs : een consultancy-onderzoek [Boek]
Janse, J. \ Paternotte, P. \ Voogt, W. \ 2009
Op enkele Nederlandse radijsbedrijven treedt een verschijnsel op waarbij radijsknollen bruine tot zwarte vaatbundels vertonen. De radijsplantjes blijven veelal achter in groei of gaan dood. Op de betreffende bedrijven breidt het verschijnsel elk jaar ...
help
NIR-selectief scherm : energie-, vochthuishouding en gewasrespons [Boek]
Kempkes, F. \ Stanghellini, C. \ Hemming, S. \ Jianfeng, D. \ 2009
De helft van de energie-inhoud van zonnestraling valt in het Nabij-Infra-Rood (NIR) golflengte gebied. Het draagt dus bij aan de verwarming van de kas, en aan de verdamping, maar niet aan de assimilatie. Een kasdek dat de NIRstraling reflecteert heef ...
help
Tomaten telen in een geconditioneerde kas: groei, productie en onderliggende processen [Boek]
Dieleman, A. \ Gelder, A. de \ Eveleens, B. \ Elings, A. \ Janse, J. \ Lagas, P. \ Qian, T. \ Steenhuizen, J. \ Meinen, E. \ 2009
In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven waarop (semi) gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven blijken nog vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. WUR Glastuinbouw voert onderzoek uit naar ...
help
Rijping tomatenvruchten: alternatieven voor ethrel [Boek]
Boer, P. de \ Janse, J. \ Slootweg, C. \ Lee, K. \ Marcelis, L. \ 2009
Het doel van dit onderzoek was het vinden van alternatieven voor het gebruik van Ethrel in de tomatenteelt. Ethrel wordt gebruikt om aan het einde van het teeltseizoen de laatste trossen versneld te laten afrijpen. Onduidelijkheid over een mogelijk n ...
help
Gezamenlijk rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - rood geoogst [Boek]
Maaswinkel, R. \ Steenbergen, P. \ cop. 2009
Het rassenonderzoek wil de teler ondersteunen in de weloverwogen keuze van zijn rassen door het vergaren, verwerken en presenteren van gegevens, verkregen uit objectief en betrouwbaar vergelijkend rassenonderzoek dat in samenwerking met telers en ver ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.