help
Schatting van ontbrekende vocht- en stikstofindicatiegetallen van Ellenberg (1979) [Boek]
Wiertz, J. \ 1992
help
Omvorming naar een meer natuurlijk bos in het Spanderswoud : evaluatie van tien jaar omvormingsbeheer en start van monitoring van de bosontwikkeling [Boek]
Siebel, H.N. \ 1992
help
De huidige verspreiding en de mogelijke toekomst van het litoraal zeegras in de Nederlandse Waddenzee [Boek]
Philippart, C.J.M. \ Dijkema, K.S. \ Dankers, N. \ 1992
help
De invloed van de Sep - proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.) op vogels = Impact of the Sep wind park near Oosterbierum (Fr.), the Netherlands, on birds [Boek]
Winkelman, J.E. \ 1992
help
Ontwikkeling van een classificatiemethode voor sequentiele vegetatiekaarteringen [Boek]
Siebel, H.N. \ 1992
help
Bosjes in het cultuurlandschap als ecologische eilanden voor ongewervelden : de rol van oppervlakte en isolatie [Boek]
Mabelis, A.A. \ Velden, M.C. van \ 1992
help
Schouwse zilvermeeuwen nader bekeken : resultaten van het kleurringonderzoek in 1991 [Boek]
Vercruijsse, H.J.P. \ 1992
help
Ecologisch profiel van de grote stern (Sterna sandvicensis) [Boek]
Brenninkmeijer, A. \ Stienen, E.W.M. \ 1992
help
De effecten van het 'uitpolderen' van zomerpolders op de kweldervorming binnen de kwelderwerken in de Waddenzee [Boek]
Bergs, J. van den \ Bossinade, J.H. \ Dijkema, K.S. \ 1992
help
Ecologisch profiel van de visdief (Sterna hirundo) [Boek]
Stienen, E.W.M. \ Brenninkmeijer, A. \ 1992
help
Bosgebonden fauna : een faunistische aanvulling op Bosgemeenschappen [Boek]
Siepel, H. \ 1992
help
Multifunctioneel beheer in de Waddenzee : integratie van natuurbeheer en schelpdiervisserij [Boek]
Dankers, N. \ Vlas, J. de \ 1992
help
Achtergrondgehalten van vijftien metaalelementen in de bodem, de vegetatie en de bodemfauna van twaalf natuurgebieden in Nederland [Boek]
Ma, W.C. \ Wezel, H. van \ Ham, D. van den \ 1992
help
De grauwe gans als broedvogel in Nederland [Boek]
Bergh, L.M.J. van den \ 1991
help
Overlast van dazen rond het zwembad van Maarheze [Boek]
Maaskamp, F. \ Siepel, H. \ 1991
help
Monitoring van epifytische korstmossen in 1989 [Boek]
Dobben, H.F. van \ 1991
help
Verspreidings- en verplaatsingspatronen van muskusratten, Ondatra zibethicus, in Flevoland [Boek]
Verkaik, A.J. \ 1991
help
Natuurtechnisch beheer van kwelderwerken in de Friese en Groninger Waddenzee : greppelonderhoud en overig grondwerk [Boek]
Dijkema, K.S. \ Bossinade, J.H. \ Bergs, J. van den \ 1991
help
De dassenpopulatie in Nederland 1960 - 1990 [Boek]
Wiertz, J. \ 1991
help
De uitstralingseffecten van geluidsproduktie van de militaire 25 mm schietbaan in de Marnewaard op plaatskeuze en gedrag van watervogels in het Lauwersmeergebied binnendijks [Boek]
Teunissen, W.A. \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.