Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 73

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="RIVM rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
PAS Monitoringsrapportage stikstof : stand van zaken inwerkingtreding PAS en eerste monitoringsronde 2015 [Boek]
Alphen, A. van \ Maltha-Nix, E.J. \ Maas, C.W.M. van der \ 2016
help
Klimaatverandering in het stedelijk gebied : groen en waterberging in relatie tot de bodem [Boek]
Dirven-van Breemen, E.M. \ Hollander, A. \ Claessens, J.W. \ cop. 2011
In het rapport wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het optimaal benutten van de bodem bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen in het stedelijke gebied (het voorkomen van wateroverlast en het terugdringen van het hitte-eilandef ...
help
Bijwerken van de karakterisering van grondwaterlichamen [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2011
Verwachten we dat de milieudoelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald? Om de zes jaar staat deze vraag centraal tijdens het bijwerken van de karakterisering van waterlichamen. Hoe deze vraag kan worden beantwoord voor gr ...
help
Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de IGZ en de nVWA : resultaten 2010 [Boek]
Friesema, I.H.M. \ Jong, A.E.I. de \ Pelt, W. van \ 2011
Het totale aantal meldingen van voedselinfecties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) was in 2010 vergelijkbaar met 2009. Wel zijn er in 2010 meer mensen ziek geworden van een voedselinfectie ...
help
Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba [Boek]
Pelgrom, S.M.G.J. \ 2011
Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket ...
help
De invloed van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Nijs, A.C.M. de \ 2011
Het is voor beleidsmakers van groot belang om te weten hoe de kwaliteit van het grondwater zich zal ontwikkelen bij een veranderend klimaat. Tot nu toe zijn er weinig publicaties verschenen over dit onderwerp. Het ministerie van Infrastructuur en Mil ...
help
Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit [Boek]
Wesseling, J. \ Zee, S. van der \ Overveld, A. van \ 2011
Conclusie uit de studie van het RIVM en de GGD Amsterdam. Vegetatie (bomen en planten) kan de luchtkwaliteit in een stad niet significant verbeteren en kan die zelfs verslechteren. Door de aanwezigheid van vegetatie in of langs straten met verkeer ne ...
help
Integratie van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit en het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : een verkenning van opties [Boek]
Buis, E. \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ Leeuwen, T.C. van \ Reijs, J.W. \ Fraters, B. \ Rutgers, M. \ Boumans, L.J.M. \ Hoek, K.W. van der \ cop. 2011
Het is mogelijk het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) en het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) te integreren, om de beschikbaarheid van data en de efficiency te vergroten. Het LMB onderzoekt de samenstelling van de bodem in Nederland v ...
help
Q-koorts - ruimingen van besmette bedrijven : evaluatieonderzoek onder geitenhouders [Boek]
Velden, P.G. van der \ 2011
Voor een onderzoek onder geitenhouders van wie het bedrijf is geruimd tijdens de Q-koortscrisis zijn onder 63 getroffen geitenhouders en 122 niet-getroffen geitenhouders en varkenshouders telefonische interviews afgenomen. Hierbij zijn vragen beantwo ...
help
Industriële grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Wuijts, S. \ Lieste, R. \ cop. 2011
De Europese Kaderrichtlijn Water bevat doelstellingen om bronnen van water voor menselijke consumptie veilig te stellen. Deze doelstellingen gelden niet alleen voor de openbare drinkwatervoorziening, maar voor alle toepassingen waarbij het onttrokken ...
help
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen : elementen voor generieke en locatiespecifieke boordeling [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ cop. 2011
Het gebruik van grote hoeveelheden grond en bagger bij het herinrichten van diepe plassen kan effect hebben op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Dit geldt vooral voor het gebruik van licht verontreinigde bagger en grond. In dit rapport ...
help
Gezond ouder worden in Nederland [Boek]
Zantinge, E.M. \ cop. 2011
Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Ondanks dat gegeven ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen ...
help
RIVM opinie betreffende het rapport "Meeting the Deadline of the 2013 EU Marketing Ban" [Boek]
2011
Op 15 juni 2011 heeft de Stichting “Een Dier Een Vriend” (EDEV) een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om te pleiten tegen uitstel van het Europese handelsverbod in op dieren geteste (ingrediënten voor) cosmetica. Dit handelsverbod gaat maart 2013 i ...
help
Evaluatie en actualisatie protocol gebiedsdossiers [Boek]
Wuijts, S. \ Heggeler, M.M.A. ten \ cop. 2010
Het RIVM heeft het protocol voor gebiedsdossiers waterwinning bijgewerkt op basis van de ervaringen die provincies, waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven hiermee hebben opgedaan. Het Rijk zet dit instrument in als ondersteuning van het be ...
help
Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid : overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen tabakspreventie, integraal alcoholbeleid, overgewicht en depressiepreventie [Boek]
Hamberg-van Reenen, H.H. \ 2010
Van de meeste interventies voor lokaal gezondheidsbeleid is de effectiviteit niet bekend. Van een minderheid van deze interventies is bewezen dat deze bijdragen aan het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht en depressie. Dit ...
help
Surveillance arbeidsgerelateerde infectieziekten : analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2009 [Boek]
Heimeriks, K. \ Beaujean, D. \ Maas, J. \ 2010
Het aantal meldingen van arbeidsgerelateerde infectieziekten is in 2009 licht gestegen. Dit komt voornamelijk door de Q-koortsmeldingen. Meer dan de helft van de infecties werd opgelopen in het buitenland. Kennis in het meldingsgedrag is van belang o ...
help
Infectieziektebestrijding en werknemersgezondheid : eindrapportage 2009-2010 [Boek]
Heimeriks, K. \ Beaujean, D. \ 2010
Deze rapportage geeft een beknopt beeld van de ontwikkelingen die afgelopen jaar in het kader van het project ‘Infectieziektebestrijding en Werknemersgezondheid’ hebben plaatsgevonden.
help
Monitoringsrapportage NSL : stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2010 [Boek]
Beijk, R. \ 2010
Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om te zorgen dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden ...
help
Grondwaterputten in het stedelijk gebied : inventarisatie in Amsterdam-Utrecht-Den Haag-Rotterdam [Boek]
Elzakker, B.G. van \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ cop. 2010
Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn honderden grondwaterputten aanwezig. Een deel daarvan kan mogelijk gebruikt worden om het bestaande meetnet grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te bre ...
help
De Doetinchem cohort studie 4e ronde 2003-2007 : onderzoek naar volksgezondhed en veroudering [Boek]
Blokstra, A. \ Picavet, H.S.J. \ Verschuren, W.M.M. \ Croezen, S. \ cop. 2010
Het aantal rokers is de afgelopen decennia afgenomen en het aantal mensen met overgewicht toegenomen. Dit blijkt uit de vierde onderzoeksronde van het langdurige gezondheidsonderzoek ‘de Doetinchem Cohort Studie’ die is uitgevoerd in de periode 2003- ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.