help
Systeembeschrijving Noordzee: natuurwaardenkaarten vis [Boek]
Hofstede, R. ter \ Heessen, H.J.L. \ Daan, N. \ 2005
help
Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2005
In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden ...
help
Bijvangsten in fuiken in het IJsselmeergebied en de grote rivieren : wat er aan doen? [Boek]
Deerenberg, C. \ 2004
Overbodige sterfte van aquatische organismen op grote schaal past niet binnen het duurzaamheidsbeleid zoals geformuleerd door het ministerie van LNV voor de Binnenvisserij. De grote hoeveelheden bijvangsten in de fuikenvisserij op het IJsselmeer en i ...
help
Beschikbaarheid spiering als voedsel voor vogels in het IJsselmeer [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Tulp, I.Y.M. \ 2004
Dit rapport behandelt de vraag hoe in het IJsselmeer de beschikbaarheid van spiering als voedsel voor vogels, in het bijzonder de zwarte stern, wordt bepaald en welke rol de visserij op spiering, baars- en snoekbaars daarin speelt. De beschikbaarheid ...
help
De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2003 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Perdon, J. \ 2004
Ten behoeve van het beleid voor de visserij op halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) heeft het RIVO in opdracht van het ministerie van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Deze inventarisatie vond plaats in het ...
help
Diadrome vissen in de Waddenzee : monitoring bij Kornwerderzand 2000-2003 [Boek]
Tulp, I. \ Willigen, J. van \ 2004
In opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland is door het RIVO gedurende 2000-2002 een monitoringprogramma van zeldzame diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd
help
De aal en aalvisserij van het IJsselmeer [Boek]
Dekker, W. \ 2004
In dit rapport wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de aalstand en IJsselmeervisserij gedurende de afgelopen (halve) eeuw, teneinde de mogelijke oorzaken van de achteruitgang te achterhalen. Tevens wordt dit overzicht va ...
help
Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren : samenstelling van de visstand op basis van vangsten met fuiken en zalmsteken in 2003 [Boek]
Winter, H.V. \ Tien, N.S.H. \ Wiegerinck, J.A.M. \ 2004
Inventarisatie van visbestanden in zoetwatergebieden
help
Bijvangst in schietfuiken op het IJsselmeer in relatie tot aantal kelen en aantal stadagen [Boek]
Deerenberg, C. \ Willigen, J.A. van \ 2004
Aalvisserij op ‘rode aal’ vindt plaats met fuiken (grote staande fuiken op vaste locaties langs de oevers of schietfuiken op de bodem van het open water), en op het IJsselmeer en Markermeer met hoekwant en kistjes. In tegenstelling tot de andere aalv ...
help
Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2004 [Boek]
Steenbergen, J. \ Baars, J.M.D.D. \ Kesteloo, J.J. \ Straten, M.R. van \ Bult, T.P. \ 2004
In opdracht van het Ministerie van LNV en de PO-mosselen en -kokkels heeft het RIVO in het voorjaar van 2004 onderzoek uitgevoerd naar de ligging en oppervlak van litorale mosselbanken (ha) in de Waddenzee en is een schatting gemaakt van de totale om ...
help
Verbetering broedval mosselen [Boek]
Kamermans, P. \ Brummelhuis, E. \ Perdon, J. \ Gool, A. van \ Poelman, J. \ 2004
help
Eindrapport EVA II deelproject H3 (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) : kokkelhabitatkaarten voor de Oosterschelde en Waddenzee [Boek]
Kater, B.J. \ Brinkman, A.G. \ Baars, J.M.D.D. \ Aarts, G. \ 2004
help
Eindrapport EVA II deelproject B3 (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase) : evaluatie van de meting van het beschikbare voedselaanbod voor vogels die grote schelpdieren eten [Boek]
Bult, T.P. \ Ens, B.J. \ Baars, D. \ Kats, R. \ Leopold, M. \ 2004
help
EVA II rapport F5 : de gevolgen van gecontroleerde bevissing voor bedekking en omvang van droogvallende mosselzaadbanken, een test van de Janlouw hypothese en van mogelijkheden voor natuurbouw [Boek]
Smaal, A.C. \ Stralen, M.R. van \ Kersting, K. \ Dankers, N. \ 2004
help
Eindrapport EVA II deel project F4b (evaluatie schelpdiervisserij tweede fase) : mosselvisserij en -kweek in het sublitoraal van de Waddenzee [Boek]
Bult, T.P. \ Stralen, M.R. van \ Brummellhuis, E. \ Baars, J.M.D.D. \ 2004
help
De Nederlandse twinrigvisserij in relatie tot de duurzame exploitatie van bodemvisbestanden in de Noordzee [Boek]
Grift, R.E. \ Quirijns, F.J. \ Keeken, O.A. van \ Marlen, B. van \ Heijer, W.M. den \ 2004
Dit onderzoek beoogt een objectieve en kwantitatieve beschrijving van de twinrigvisserij in Nederland te geven en omvat drie delen die in afzonderlijke rapporten gepresenteerd worden: 1) een technische en visserijbiologische beschrijving, 2) een onde ...
help
Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2004
In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden ...
help
Voortgangsverslag F-project, 1 maart 2003 - 31 augustus 2003 [Boek]
Quirijns, F.J. \ Densen, W.L.T. van \ Jagtman, E. \ Keeken, O.A. van \ Pastoors, M.A. \ Kraak, S.B.M. \ 2004
Het F-project is op 1 maart 2002 gestart en loopt tot eind februari 2007. Het eerste onderdeel van het F-project (F1) behandelt onderwerpen met betrekking tot het rekenmodel dat wordt gebruikt om de bestandsschattingen mee te doen. Het tweede onderde ...
help
Discards in de Nederlandse twinrigvisserij [Boek]
Keeken, O.A. van \ Quirijns, F.J. \ Grift, R.E. \ 2004
Het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek voert in opdracht van het Productschap Vis een visserijkundige studie uit naar de twinrigvisserij in de Noordzee ter beoordeling van de effecten op de duurzame exploitatie van de bodemvisbestanden. De ...
help
Dynamisch bestandsbeheer van schelpdieren, een verkenning van mogelijkheden en ideeën uit de ODUS visie [Boek]
Bult, T.P. \ Stralen, M.R. van \ Poelman, M. \ Steenbergen, J. \ Baars, J.M.D.D. \ 2004
Deze rapportage bevat een verkenning en invulling van mogelijkheden voor dynamisch beheer van schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.