Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 223

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / Animal Sciences Group"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Plan van aanpak bedrijfsoplossingen voor fijn stofreductie in de pluimveehouderij [Boek] - herz. versie
Ogink, N.W.M. \ Aarnink, A.J.A. \ 2011
Dit rapport beschrijft een onderzoeksprogramma voor het terugdringen van fijn stofuitstoot uit pluimveestallen. Het plan van aanpak voor de ontwikkeling van concrete praktijkrijpe bedrijfsoplossingen wordt op hoofdlijnen beschreven met de randvoorwaa ...
help
Ingrepen bij pluimvee : update 2011 "Literatuurstudie ingrepen bij pluimvee" = Mutilations in poultry : update 2011 "Literature study mutilations poultry" [Boek]
Fiks-van Niekerk, T.G.C.M. \ Jong, I.C. de \ Krimpen, M.M. van \ Veldkamp, T. \ 2011
Update van 'Literatuurstudie ingrepen bij pluimvee' (2006). In deze update wordt ingegaan op nieuwe onderzoeksresultaten bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen. Tevens wordt een nieuwe methode van snavelbehandelen met behulp van Infrarood ...
help
Beter grip op het multifunctioneel landbouwbedrijf : stappen naar samenwerking op multifunctionele landbouwbedrijven : verantwoordingsdocument [Boek]
Jong, D. de \ Mul, M. \ Voort, M. van der \ Communication Services \ 2010
Multifunctionele landbouwondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen kunnen dit doen door binnen hun bedrijf samen te werken met andere ondernemers. Dit vraagt echter wel om een zorgvuldige afweging van de ondernemer. De stappen die genomen moeten ...
help
Effect van volledig roostervloer en dichte vloer en doorlaatbaarheid van vloeren in varkensstallen op milieu, diergezondheid en -welzijn en voedselveiligheid: een literatuur review [Boek]
Vermeij, I. \ Enting, J. \ Spoolder, H.A.M. \ 2009
Een integrale benadering kan leiden tot het verbeteren van een vloeruitvoering. Niet alleen spleetbreedte of aandeel roostervloer is belangrijk, maar een minimum percentage doorlaatbaarheid van het totale vloeroppervlak is doorslaggevend
help
Vloerkoeling bij lacterende zeugen [Boek]
Hoofs, A.I.J. \ Binnendijk, G.P. \ Horrevorts, J.H. \ 2009
Praktijkcentrum Sterksel heeft in de periode van 2006-2008 onderzoek verricht naar vloerkoeling bij lacterende zeugen, het zogenaamde cool-sow systeem. Het onderzoek is uitgevoerd in 2 kraamafdelingen gedurende 10 ronden met in totaal 229 zeugen en 6 ...
help
Indicatoren voor dierenwelzijn en diergezondheid = Indicators for animal welfare and animal health [Boek]
Leenstra, F.R. \ Neijenhuis, F. \ 2009
Voor het volgen van het beleid op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid wil het Ministerie van LNV een monitor voor dierenwelzijn en diergezondheid hebben. Dit rapport beschrijft welke indicatoren voor zo’n monitor in aanmerking komen
help
Verdoven van slachtvarkens met CO2 : een pilot-onderzoek naar het effect van het toevoegen van O2 aan een CO2 concentratie op dierenwelzijn = Stunning of slaughter pigs with CO2 : a pilot research to the effect of adding O2 to a CO2 concentration on animal welfare [Boek]
Mul, M. \ Gerritzen, M. \ Hindle, V. \ Reimert, H. \ 2009
Voor het verdoven van slachtvarkens worden in principe 2 methoden in de huidige praktijk toegepast: elektrische bedwelming en CO2 verdoving. Op basis van literatuuronderzoek, het onderzoek naar verdoofd castreren van biggen en inventarisatie van de t ...
help
Lage krachtvoergiften en diergezondheid in de biologische melkveehouderij = Organic dairy farming with low concentrate input [Boek]
Zom, R.L.G. \ Smolders, E.A.A. \ 2009
In de biologische melkveehouderij kiezen sommige melkveehouders om verschillende redenen bewust voor een bedrijfsstrategie gebaseerd op een zo laag mogelijke krachtvoergift. Lage krachtvoergiften leiden tot een lagere energieopname en een lagere melk ...
help
Innovatie in huisvesting van vleeskuikenouderdieren: onderzoek en evaluatie = Innovation for broiler breeder housing: research and evaluation [Boek]
Emous, R.A. van \ 2009
In de nabije toekomst moet de vermeerderaars voldoen aan regelgeving op het gebied van milieu en dierwelzijn. De verschillende huisvestingsystemen op dit gebied zijn op praktijkbedrijven op alle factoren gemonitoord. Systemen die dicht bij het oorspr ...
help
Provinciaal beleid en dierenwelzijn: analyse gericht op landbouwhuisdieren in Noord- Holland = Provincial policy and animal welfare: analysis for farm animals in the province of North Holland [Boek]
Leenstra, F.R. \ 2009
Provinciale Staten van Noord-Holland wil inzicht in de opties die de provincie heeft om dierenwelzijn te bevorderen. Dit rapport beschrijft welke opties er zijn voor de belangrijkste takken van veehouderij in Noord-Holland: schapen, melkkoeien, kweek ...
help
Effect of slatted and solid floors and permeability of floors in pig houses on environment, animal welfare and health and food safety; a review of literature [Boek]
Vermeij, I. \ Enting, J. \ Spoolder, H.A.M. \ 2009
Een geintegreerde benadering kan het begrip verbeteren over stalvloeren. Niet alleen de afstand bij een roostervloer is belangrijk, maar ook de mate van doorlaatbaarheid is van beslissend belang
help
Technologische verkenningen agrosector [Boek]
Leenstra, F. \ Peet, G. van der \ [2009]
De technologische ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op trends in de agrarische sector, worden geïnventariseerd en besproken. Wereldwijd zijn er 3 hoofdstromen in technologie te onderkennen, die voortgang boeken door nieuwsgierigheid gedreve ...
help
Extra waterverstrekking aan de zeug om de biggensterfte in biologische kraamhokken te verminderen [Boek]
Vermeer, H.M. \ Binnendijk, G.P. \ 2009
Het verstrekken van extra water in de trog aan biologische zeugen leidde niet tot een afname van de biggensterfte. Het niveau van wateropname was al 15 liter per dag of meer en niet beperkend
help
Verdamping uit ligbodems van vrijloopstallen : oriënterende modelberekeningen = Water evaporation from bedding in dairy cattle freestall barns : model approach [Boek]
Smits, M.C.J. \ Aarnink, A.J.A. \ 2009
Verdamping vanuit vrijloopstalbodems werd modelmatig benaderd. De berekende verdamping uit uitgescheiden urine- en fecesvocht is veel lager in Nederland dan in Israël
help
Oriënterend laboratoriumonderzoek naar ammoniakemissie uit bodempakketten voor vrijloopstallen = Laboratory study of ammonia emission from bedding materials of freestall dairy cattle houses [Boek]
Smits, M.C.J. \ Dousma, F. van \ Kupers, G.C.C. \ Blanken, K. \ 2009
De ammoniakemissie van een gesimuleerde urinelozing werd in een labopstelling gemeten aan diverse bodemmaterialen die vooraf gemengd waren met feces en urine. Bij anorganische bodems werden hogere ammoniakemissies gemeten dan bij organische. De vrijl ...
help
Elektrisch verdoven van pluimvee : evaluatie van de praktijk situatie in Nederland : onderzoek naar elektrisch alternatieven = Electrical water bath stunning of poultry : an evaluation of the present situation in Dutch slaughterhouses and alternative electrical stunning methods [Boek]
Hindle, V.A. \ Lambooij, E. \ Reimert, H.G.M. \ Workel, L.D. \ Gerritzen, M.A. \ 2009
Inventarisatie van de huidige situatie in Nederlandse pluimveeslachterijen is uitgevoerd. De effectiviteit van de in de praktijk toegepaste instellingen (voltage en frequentie) zijn op individueel dierniveau getoetst. Effectiviteit van de toegepaste ...
help
Vertraging van biologische zeugen naar de weide om mineralenverlies te verminderen [Boek]
Houwers, H.W.J. \ Vermeer, H.M. \ 2009
Zeugen die tijdelijk op de verharde uitloop werden tegengehouden waren ’s ochtend minder in de weide en mestten gedurende de dag 25 % meer op de uitloop en 7 % minder in de weide dan zeugen die onbelemmerd naar de weide konden komen
help
Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op het melkveebedrijf : berekeningen voor praktijkbedrijven = Decreasing greenhouse gas emissions on dairy farms [Boek]
Vellinga, T. \ Haan, M. de \ Evers, A. \ 2009
Berekeningen van broeikasemissies voor een groep bedrijven en van maatregelen om de uitstoot te perken, tonen aan dat er tussen bedrijven verschil bestaat in kosteneffectiviteit van emissiebeperkende maatregelen. Met een combinatie van maatregelen ka ...
help
Smakelijkheid van gras [Boek]
Vellinga, T.V. \ 2009
Smakelijkheid van gras wordt beïnvloed door de structuur van de grasmat, inhoudsstoffen en verontreinigingen van het gras. Met literatuuronderzoek is een overzicht gemaakt van de bestaande kennis. De benutting van najaarsgras kan mogelijk worden verb ...
help
Milieueffecten van diervoeders [Boek]
Vellinga, T. \ Laar, H. van \ Thomassen, M. \ Boer, I. de \ Berkhout, P. \ Aiking, H. \ 2009
Met behulp van de levenscyclusanalyse is de uitstoot van broeikasgassen, vermestende en verzurende stoffen en het energie- en landgebruik van het in Nederland gebruikte voer voor rundvee, varkens en pluimvee berekend. Het effect van economische ontwi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.