Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / IMARES Wageningen UR"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor [Boek]
Baptist, M.J. \ 2015
Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met al ...
help
Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium [Boek]
Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ 2015
Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en ...
help
Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard [Boek]
Brinkman, A.G. \ Baptist, M.J. \ 2015
Al vele jaren spelen er discussies over de ecologische kwaliteit van het Nederlandse Waddengebied. Vijftig jaar geleden speelde de mogelijke inpoldering. Contaminanten als dieldrin en PCB’s waren een belangrijk thema in de jaren erna en vanaf de jare ...
help
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel [Boek]
Baptist, M.J. \ Smit, C.J. \ Duin, W.E. van \ Treffers, S.E.A. \ 2014
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de ...
help
Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: ecologisch perspectief [Boek]
Groot, A.V. de \ Baptist, M.J. \ 2014
Door EZ is gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij Striep, Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voo ...
help
Maatregelen ter verbetering van het Eems-Dollard estuarium : quick scan van 92 MIRT maatregelen en relatie met DPSIR [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Tamis, J.E. \ Baptist, M.J. \ 2014
MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies die het gebied vervult. Met de DPSIR methode wordt ee ...
help
Waarnemingen van Bruinvissen in maart 2013 vanaf een zandzuiger in het Slijkgat bij Ouddorp [Boek]
Leopold, M.F. \ Baptist, M.J. \ IJsseldijk, L. \ Engels, B. \ 2013
Jaarlijks spoelen in Nederland honderden bruinvissen dood aan op de kust. Onderzoek heeft laten zien dat “scherp trauma" (snij- en rijtwonden, amputaties) veelvuldig voorkomt. Vanaf 2005 hadden gemiddeld 14.4% van de gestrande bruinvissen scherp trau ...
help
Passende beoordeling Sail & Marinedagen Den Helder 2013 [Boek]
Baptist, M.J. \ Smit, C.J. \ 2013
Het evenemententerrein van Sail & Marinedagen Den Helder ligt in het Natura 2000 gebied Waddenzee. De kans op significante gevolgen zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. In deze Passende Beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante ge ...
help
Ecologische bemonstering griesberg, Delfzijl [Boek]
Baptist, M.J. \ Groot, A.V. de \ 2012
In het kader van het project Marconi (Maritieme Concepten in beeld) te Delfzijl is een plan ontwikkeld om vóór de Schermdijk van Delfzijl een golfremmende kwelder aan te leggen. Deze kwelder zal de hoogwaterveiligheid van Delfzijl vergroten, waardevo ...
help
Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in de Waddenzee, uitgewerkt voor een casus Afsluitdijk [Boek]
Baptist, M.J. \ Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Smit, C.J. \ 2012
In de afgelopen jaren zijn verscheidene plannen voor natuurontwikkeling in de Waddenzee ontwikkeld. In essentie leiden deze plannen tot een aanpassing van de reeds aanwezige natuurlijke habitats. Dit gebeurt meestal met een intentie om de natuur te h ...
help
Bemonsteringsplan de Zandmotor : werkplan maart 2012 [Boek]
Keeken, O.A. van \ Baptist, M.J. \ 2012
Tussen maart 2011 en oktober 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland bij Kijkduin een schiereiland in de vorm van een haak aangelegd, de Zandmotor. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is langs de strandkant twee kilom ...
help
Developing an interactive tool for evaluating sand nourishment strategies along the Holland Coast in perspective of benthos, fish nursery and dune quality [Boek]
Baptist, M.J. \ Wolfshaar, K.E. van \ Huisman, B.J.A. \ Groot, A.V. de \ Boer, W. de \ Ye, Q. \ 2012
Sand nourishments can affect the coastal ecosystem in various ways. Direct effects are the burial of benthic species under a layer of sand. In the direct vicinity, suffocation of benthos can occur due to the settling of a plume of suspended sediment ...
help
Aanvulling verstorings- en verslechteringstoets Zwitserleven Ronde om Texel (Zwitserleven zeilweek) [Boek]
Baptist, M.J. \ 2010
Tijdens de Ronde om Texel zal er met diverse voertuigen gereden worden op het strand tussen Paal 15 en Paal 17. Het betreft hier een aantal tractoren die de catamarans van de deelnemers naar het strand brengen. Deze tractoren worden uitsluitend bestu ...
help
Verstorings- en verslechteringstoets Zwitserleven Ronde om Texel (Zwitserleven zeilweek) [Boek]
Baptist, M.J. \ 2010
De Zwitserleven Ronde om Texel is ’s werelds grootste catamaran race. Het evenemententerrein ligt in meerdere Natura 2000 gebieden en aangetoond zal moeten worden dat het evenement geen significante gevolgen heeft voor de natuur‐ en instandhoudingdoe ...
help
De betekenis van lichtverontreiniging voor vogels in kustgebieden en de Noordzee : een helpdeskvraag over nut en noodzaak van toepassing van groen licht rond de Waddenzee en in de Noordzee [Boek]
Smit, C.J. \ Baptist, M.J. \ De Mesel, I.G. \ Ysebaert, T.J.W. \ 2009
Elk jaar maken 10-12 miljoen vogels gebruik van de internationale Waddenzee, als pleisterplaats op hun jaarlijkse heen- en terugreis tussen de broedgebieden en de overwinteringsgebied. Deze vogels gebruiken de Waddenzee voor een korte stop, als opvet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.