Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / IMARES Wageningen UR"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zwarte zee-eenden bij Texel, een reactie op overvloedig voorkomen van Ensis? [Boek]
Leopold, M. \ Asch, M. van \ Dijkman, E. \ Goudswaard, K. \ Lagerveld, S. \ Verdaat, H. \ Camphuysen, K. \ Horn, J. ten \ 2015
Voor de Noordzeekust van de zuidpunt Texel (nabij Hoornderslag) verbleven in 2013 laat in het voorjaar record aantallen zwarte zee-eenden. In de eerste helft van 2014 werden opnieuw grote aantallen zwarte zee-eenden bij Texel geteld. Een dergelijke s ...
help
Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde [Boek]
Tangelder, M. \ Goudswaard, K. \ Es, Y. van \ 2015
Rijkswaterstaat verstevigt de vooroevers van de dijken in de Oosterschelde en Westerschelde en maakt hiervoor gebruik van o.a. staalslakken en breuksteen. Eerder is onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van uitloging van zware metalen uit substraa ...
help
De samenstelling van discards in de pelagische visserij voor valorisatie doeleinden [Boek]
Kals, J. \ Poelman, M. \ Blanco, A. \ Goudswaard, K. \ 2015
Vanaf januari 2015 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast, dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de bijvangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een tra ...
help
De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden [Boek]
Kals, J. \ Poelman, M. \ Goudswaard, K. \ 2015
Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er ...
help
Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften : een literatuurstudie [Boek]
Vis, H. van de \ Gerritzen, M. \ Flik, G. \ Goudswaard, K. \ 2015
Er is niet voldoende bekend over de mogelijkheden voor het vaststellen van bewustzijn en bewusteloosheid tijdens verdoven van krabben en kreeften. In dit oriënterend literatuuronderzoek geven we een overzicht van hetgeen bekend is over het welzijn en ...
help
Van discards naar bijvangst in de pelagische visserij [Boek]
Goudswaard, K. \ 2015
De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een ...
help
Monitoring VIBEG voor bodemdieren TO in 2013 [Boek]
Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ Troost, K. \ 2014
Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelp ...
help
Typische soorten van habitattypen in zoute wateren : voorstellen voor herziening van de bestaande lijsten op basis van data analyse en expert inschattingen [Boek]
Troost, K. \ Paijmans, A.J. \ Kooten, T. van \ Hal, R. van \ Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ 2014
Het ministerie van Economische Zaken heeft IMARES gevraagd om de bestaande lijsten typische soorten voor de habitattypen H1110, H1130, H1140, H1160 en H1170 te herzien en een advies op te stellen voor een nieuwe lijst van typische soorten, gebaseerd ...
help
Monitoring VIBEG voor bodemdieren Vlakte van de Raan : T0 in 2013 [Boek]
Troost, K. \ Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ 2014
In het N2000 gebied Vlakte van de Raan is in 2013 een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van bodemdieren, middels een bodemschaaf en zuigkor. In voorliggend datarapport wordt een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten in de voorgestelde g ...
help
Garnalenvisserij experiment Voordelta [Boek]
Schellekens, T. \ Escaravage, V. \ Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ Craeymeersch, J. \ 2014
Als onderdeel van het Monitoring Programma Natuurcompensatie Voordelta is in de periode 2010-2012 een experiment uitgevoerd waarbij specifiek de mogelijke effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven worden onderzocht. Het gaat daarbij zowel om ...
help
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel II: Methoden [Boek]
Overzee, H.M.J.. van \ Boois, I.J. de \ Graaf, M. de \ Goudswaard, K. \ Keeken, O.A. van \ Kuijs, E. \ Lohman, M. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2013
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in detail ...
help
Monitoringsplan T0 VHR gebieden Noordzee [Boek]
Troost, K. \ Asch, M. van \ Craeymeersch, J. \ Duineveld, G. \ Escaravage, V. \ Goudswaard, K. \ Lavaleye, M. \ Wijnhoven, S. \ 2013
IMARES heeft een monitoringsplan opgesteld voor de begintoestand bepaling (T0) van bodemdieren kenmerkend voor de habitattypen H1110 (subtypen A-C) en H1170 binnen de Natura 2000 gebieden Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan, Doggersbank e ...
help
Praktijk Netwerk Discards Zuid - verkennend onderzoek aan visies omtrent discardvermindering en overleving van ondermaatse vis [Boek]
Marlen, B. van \ Nijman, R. \ Groeneveld, K. \ Goudswaard, K. \ Uhlmann, S. \ 2013
In het kader van de aangekondigde aanlandingsplicht is het thema overleving van discards van belang voor de visserijsector. In het verleden zijn verschillende experimenten gedaan om de overleving te bepalen van ondermaatse vis die tijdens de visserij ...
help
Proefproject marktbemonstering aal : voortgang 2010 [Boek]
Keeken, O. van \ Bierman, S. \ Wiegerinck, H. \ Goudswaard, K. \ Kuijs, E. \ 2011
In 2007 heeft de Europese Unie een Aalherstelplan aangenomen. In de nationale beheersplannen moet hiervoor worden aangegeven welke maatregelen voor herstel van het aalbestand worden ingevoerd en welke effecten die maatregelen op het aalbestand zullen ...
help
Macrofaunagemeenschap in het vooroeversuppletiegebied Ameland-Midden tijdens de zomer 2009 (T0-meting) [Boek]
Wijsman, J. \ Goudswaard, K. \ Meesters, E. \ Vanagt, T. \ 2010
Dit rapport beschrijft de resultaten van de T0 bemonstering van een middellange termijn onderzoek naar de hersteltijden van het benthos na een vooroeversuppletie in het gebied Ameland Midden. In totaal zijn er 188 bodemdiermonsters verzameld, verdeel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.