Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Rapport / IMARES Wageningen UR"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011 [Boek]
Zweeden, C. van \ Troost, K. \ Ende, D. van den \ Stralen, M. van \ 2011
Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2011
help
Fork naar farm : deelrapport: experimentele kweek van yellowtail kingfish (Seriola lalandi) en de implementatie hiervan [Boek]
Abbink, W. \ Blanco, A. \ Poelman, M. \ 2011
In Nederland is sprake van een toenemende vraag naar duurzaam en lokaal geproduceerde vis. Het doel van het Fork naar Farm project was het begeleiden van de productie van een nieuwe vissoort binnen de Nederlandse viskweeksector en Afrikaanse meerval ...
help
Business opportunities for aquaculture in Kenya : with special reference to food security [Boek]
Rothuis, A. \ Duijn, A.P. van \ Rijsbergen, J. van \ Pijl, W. van der \ Rurangwa, E. \ 2011
help
Vangstvergelijking tussen pulskorschepen en een conventioneel boomkor-vaartuig [Boek]
Marlen, B. van \ Wiegerinck, J.A.M. \ Os-Koomen, E. van \ Barneveld, E. van \ Bol, R.A. \ Groeneveld, K. \ Nijman, R.R. \ Buyvoets, E. \ Vandenberghe, C. \ Vanhalst, K. \ 2011
Samenvatting In mei 2011 (week 19) werd een vergelijkende visserij uitgevoerd aan boord van de kotters GO4 (wek-kerboomkorren), TX36 (HFK pulswings), en de toenmalige versie van DELMECO pulskorren gebruikt op de TX68. De schepen visten zoveel mogelij ...
help
Voedselkeuzes en draagkracht: de mogelijke consequenties van veranderingen in de draagkracht van Nederlandse kustwateren op het voedsel van schelpdieretende wad- en watervogels [Boek]
Smit, C.J. \ Brinkman, A.G. \ Ens, B.J. \ Riegman, R. \ Bemmelen, R. van \ Cervencl, A. \ Gils, J. van \ Hong-Yan, Y. \ Klaassen, M. \ Leopold, M. \ Piersma, T. \ Rappoldt, K. \ Teal, L. \ Pol, M. van der \ Wal, J.-T. van der \ 2011
De Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn aangewezen als Natura2000-gebieden. Naast een verplichting tot instandhouding is voor de Waddenzee een verbeterdoelstelling geformuleerd voor de schelpdieretende vogelsoorten Eider (als broedvogel en als niet- ...
help
Onderzoeksplan: 'Tussenrapportage vijf jaar na sluiting Referentiegebied Rottum' [Boek]
Fey, F. \ Dankers, N. \ Tulp, I. \ Meer, J. van der \ 2011
Het referentiegebied Rottum is een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee. In het kader van internationale afspraken wordt de natuurontwikkeling in het gebied gevolgd. In 2011 staat een tussentijdse rapportage geplan ...
help
Proefproject marktbemonstering aal : voortgang 2010 [Boek]
Keeken, O. van \ Bierman, S. \ Wiegerinck, H. \ Goudswaard, K. \ Kuijs, E. \ 2011
In 2007 heeft de Europese Unie een Aalherstelplan aangenomen. In de nationale beheersplannen moet hiervoor worden aangegeven welke maatregelen voor herstel van het aalbestand worden ingevoerd en welke effecten die maatregelen op het aalbestand zullen ...
help
Vismigratie en lozingspluimen: samenvattend rapport [Boek]
Foekema, E.M. \ Winter, H.V. \ Kleissen, F. \ Keeken, O.A. van \ Rippen, A.D. \ Slijkerman, D.M.E. \ 2011
Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het r ...
help
Marine Mesocosm Model :development of phyto- and zooplankton under elevated copper concentrations [Boek]
Glorius, S. \ Kooten, T. van \ 2011
A ‘minimal’ model was constructed to simulate the development of phyto- and zooplankton communities with and without the presence of elevated copper concentrations and to investigate if there is a food web effect in addition to the direct effect of c ...
help
Gehaltes aan dioxines en dioxineachtige PCB's (tetaal-TEQ) in paling en wolhandkrab uit Nederlands zoetwater [Boek]
Kotterman, M. \ Lee, M. van der \ 2011
Het ministerie van EL&I heeft het voornemen om maatregelen te nemen voor die gebieden waar vis wordt gevangen die niet voldoet aan de Europese productnormen voor dioxines en PCB's. Daarom zijn in opdracht van EL&I de data betreffende dioxines en diox ...
help
VIP project Passieve Visserij Ontwikkeling [Boek]
Marlen, B. van \ Vandenberghe, C. \ Craeynest, N. van \ Korving, A. \ Cramer, R. \ Reker, E. \ 2011
De introductie van passieve vistechnieken vormt een onderdeel van duurzame visserij ontwikkeling. Drie vaartuigen (KW-2, SCH-61 en IJM-27) beoefenen al geruime tijd passieve technieken. In het kader van dit project werd kennisoverdracht gedaan, voora ...
help
Zeezoogdieren in de Eems : studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2010 [Boek]
Brasseur, S. \ Aarts, G. \ Bravo Rebolledo, E. \ Cremer, J. \ Fey-Hofstede, F. \ Geelhoed, S. \ Lindeboom, H. \ Lucke, K. \ Machiels, M. \ Meesters, E. \ Scholl, M. \ Teal, L. \ Witte, R. \ 2011
In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdra ...
help
Evaluatie van effecten van een visserij op pootaal in het rivierengebied op de ontwikkeling van de bovenstroomse aal populatie en de aaldoelstellingen [Boek]
Bierman, S. \ Graaf, M. de \ 2011
Aal uit het gebied van de benedenrivieren bevat hoge gehalten aan contaminanten, waaronder dioxine en dioxineachtige pcb's, zodanig veel dat deze aal op basis van de warenwet niet in de markt mag worden afgezet. Aalvissers uit het benedenrivierengebi ...
help
Kennisdocument Noorse kreeft (Nephrops norvegicus) [Boek]
Hammen, T. van der \ Steenbergen, J. \ 2011
In dit document wordt de kennis samengevat over de Noorse kreeft (Nephrops norvegicus), in de volksmond ook wel Langoestines genoemd. Dit ‘kennisdocument’ is geschreven op verzoek van de Kenniskring Langoestine en wordt gefinancierd door het minister ...
help
Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee: tussenrapportage vier jaar na sluiting (najaar 2009) [Boek]
Fey, F. \ Dankers, N. \ Meijboom, A. \ Leeuwen, P.W. van \ Lewis, W. \ Hoppe, M. van \ Jong, M. de \ Dijkman, E. \ Cremer, J. \ 2011
De Nederlandse overheid heeft in november 2005 ten zuiden van Rottum een referentiegebied ingesteld om te voldoen aan de internationale verplichting dat voldoende grote gebieden in de Waddenzee worden aangewezen waarbinnen geen exploitaties en versto ...
help
Biodiversiteit, verspreiding en ontwikkeling van macrofauna soorten in de Nederlandse kustwateren [Boek]
De Mesel, I. \ Craeymeersch, J. \ Jansen, J. \ Zweeden, C. van \ 2011
Sinds 1993 wordt een groot deel van de Nederlandse kustwater intensief gemonitord. Jaarlijks vinden er inventarisaties plaats waarin met verschillende monstertuigen het bodemleven wordt geïnventariseerd. Alle bijvangsten in deze surveys (t.b.v. schel ...
help
PFOS in waterbodems Schiphol [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2011
Gehalten aan perfluorverbindingen en droge stof in waterbodems. 10 monsters van watergangen op de luchthaven Schiphol
help
T0 monitoring zandmotor Delflandse kust: benthos ondiepe kustzone en natte strand [Boek]
Wijsman, J. \ Verduin, E. \ 2011
Aan de Delflandse kust wordt in 2011 een pilot uitgevoerd met de aanleg van een Zandmotor om de Zuidhollandse kust in de komende jaren van zand te voorzien. De Zandmotor verschilt van de reguliere suppletie doordat er eenmalig een grote hoeveelheid z ...
help
Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000 : inventarisatie van mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee [Boek]
Tamis, J.E. \ Karman, C.C. \ Vries, P. de \ Jak, R.G. \ Klok, C. \ 2011
LNV heeft in 2010 het voornemen geuit waardevolle natuur in de Noordzee aan te wijzen als Natura 2000 gebied in het kader van de Europese Vogel en Habitatrichtlijnen. In deze Natura 2000 gebieden mogen in principe geen activiteiten plaatsvinden die i ...
help
Vergelijkende studie naar alternatieve vormen van de boomkorvisserij [Boek]
Steenbergen, J. \ Hammen, T. van der \ Schelvis, R. \ Giels, J. van \ 2011
Als onderdeel van het VIP-project “Alternatief visplan duurzame platvisvisserij” is een vergelijkende studie uitgevoerd naar de traditionele boomkorvisserij en twee alternatieve vismethodes: outriggen en sumwing. Tijdens twee visreizen hebben onderzo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.