Geselecteerd op:

help
De vleeskwaliteit en de eetkwaliteit van koeien en vleesstieren = Beef quality and palatibility of cows and young bulls [Boek]
Schneijdenberg, T.C.H.G.P. \ Eikelenboom, G. \ Vries, A.W. de \ 1990
help
Gezondheid en groei van vleeskalveren gedurende de eerste zeven weken van de mestperiode in vier systemen van individuele huisvesting = Health and growth of ve␁al calves in four systems of individual housing during the first seven weeks of the fattening period [Boek]
Wee, E. ter \ Wierenga, H.K. \ Jorna, I.P. \ 1989
help
Het voeren van kunstmelk met een drijfspeen en het verstrekken van water via een drinknippel aan vleeskalveren in groepshuisvesting : effecten op gedrag en produktie = Feeding milk replacer with a floating rubber teat and supplying water via a nipple to group-housed veal calves [Boek]
Wee, E. ter \ Wierenga, H.K. \ Jorna, I.P. \ 1989
Vleeskalveren in groepshuisvesting kunnen gaan urinedrinken door een onbevredigde zuigbehoefte. Als bij het urinedrinken grote hoeveelheden urine worden opgenomen, dan kan dit tot gevolg hebben dat de urinedrinkers in groei achterblijven. Daarom is i ...
help
Een vergelijking van een kruising tussen Jerseys en Zwartbonten met zuivere zwartbonten = A comparison of Jersey x Friesians crossbreds and pure bred Friesians [Boek]
Rooy, J. de \ Oldenbroek, J.K. \ Hulsegge, B. \ 1989
help
De voorspelling van de samenstelling van geslachte vleesstieren uit geclassificeerde en gemeten karkaseigenschappen = The prediction of the composition of slaughtered young bulls from classified and measured carcass characteristics [Boek]
Peet, G.F.V. van der \ 1989
Nagegaan werd wat de waarde en de nauwkeurigheid van de visuele classificatie is als voorspeller van de samenstelling van het runderkarkas. Verder werd getracht een eventuele beinvloeding van de classificatie nader te kwantificeren. Eveneens werd bek ...
help
Mogelijkheden voor selectie op kalfsvleesproduktie- en stierevleesproduktie - eigenschappen bij MRIJ - vee : de dubbeldoelproef = Possibilities to select on veal and beef production traits in Dutch red and white cattle [Studentenverslag]
Dijkstra, J. \ Korver, S. \ Laurijsen, H.A.J. \ 1987
help
De geschiktheid voor kalfsvleesproduktie van Jersey x Zwartbonte kalveren in vergelijking met Jersey- en Zwartbonte kalveren = The performance for veal production of Jersey x Black and White crossbreds compared with pure bred Jersey and pure bred Black and White calves [Boek]
Rooy, J. de \ Laurijsen, H.A.J. \ Oldenbroek, J.K. \ 1987
In een kruisingsproef tussen Jerseys en het Zwartbonte ras zijn kruisingskalveren in waarde voor kalfsvleesproduktie vergeleken met zuivere kalveren
help
Mogelijkheden voor selectie op kalfsvleesproductie-eigenschappen bij zwartbonte runderen : de Terwispelproef = Possibilities to select on veal production in black and white dairy cattle [Boek]
Oldenbroek, J.K. \ Laurijsen, H.A.J. \ Meijering, A. \ 1986
In 1983-1984 werd een nakomelingenonderzoek op kalfsvleesproduktie uitgevoerd voor 55 zwartbonte proefstieren. Deze stieren hadden zelf een eigenprestatietoets op groei, voederverbruik en slachtkwaliteit ondergaan. Het aandeel Holstein-Friesian-genen ...
help
De geschiktheid voor kalfsvleesproduktie van Brown Swiss x MRIJ, in vergelijking met zuiver MRIJ [Boek]
Egelmeers, J.M.G. \ Laurijsen, H.A.J. \ Oldenbroek, J.K. \ 1985
Om de geschiktheid op vleesproduktie-kenmerken te beoordelen werden 2 series met in totaal 72 Brown Swiss-MRY-kruislingen en 25 MRY-dieren gemest als vleeskalf. Tijdens de mestperiode welke varieerde van 144 tot 172 dagen, waren de kalveren individue ...
help
Faktoren die de lichaams- en karkassamenstelling beinvloeden : collegedictaat "Vleeskunde" aan de Landbouwhogeschool, Wageningen [Boek] - Herz. versie
Bergstroem, P.L. \ 1985
help
De invloed van het voerniveau tussen spenen en opleggen, op de latere mest- en slachteigenschappen van mestvarkens = The influence of feeding level between weaning and start of the test period, on subsequent growth and carcass traits in pigs [Boek]
Merks, J.W.M. \ Buiting, G.A.J. \ 1984
Uit het onderzoek met 64 biggen van het Nederlands Landras kon geen signifikante invloed van een hoog of een laag voerniveau tijdens de opfokperiode op de latere slacht- en mesteigenschappen worden opgemerkt
help
Onderzoek naar de bruikbaarheid van het Duroc-ras in de Nederlandse varkenshouderij = Research on the suitability of the Duroc breed in Dutch pig production [Boek]
Buiting, G.A.J. \ Brascamp, E.W. \ 1983
Verslag van kruisingsproeven gedurende een jaar op verschillende vermeerderingsbedrijven, waarbij biggen van Nederlandse Landras-zeugen, geinsemineerd met Duroc-zaad, vergeleken werden met biggen van Nederlands Landras
help
De KI-uitvoering in Nederland : een inventarisatie naar toegepaste werkwijzen en methodieken op 13 KI-verenigingen [Boek]
Jansen, H.B. \ 1983
In het kader van het projekt "Rendementsverbetering Runder-KI", werden de toegepaste werkwijzes en methodieken op 13 KI-verenigingen geinventariseerd. Hierbij werden de hoofdaktiviteiten, het sperma vangen, de verwerking van het sperma in het laborat ...
help
Variatie-oorzaken voor de spier / bot verhouding in het runderkarkas [Boek]
Bergstroem, P.L. \ 1983
Aan de hand van een aantal proeven, waarbij karkassen werden uitgesneden volgens een volledige scheiding tussen spieren, botten en vetweefsel, werden een aantal aspekten van de spier/botverhouding nagegaan. De spier/botverhouding wordt bepaald door h ...
help
Het effect van ligboxoverbezetting op het gedrag van melkkoeien : een praktijkonderzoek [Boek]
Wierenga, H.K. \ Hopster, H. \ Warmelink, W. \ 1982
help
Een onderzoek naar interactie tussen erfelijke aanleg en voederniveau bij Nederlandse landvarkens = An investigation into interaction between genotype and feeding level in Dutch Landrace pigs [Boek]
Minkema, D. \ 1982
help
Genotype - voersamenstelling interactie bij melkvaarzen [Boek]
Oldenbroek, J.K. \ 1982
Verslag van een onderzoek naar de verschillen in voeropname, melkproduktie, gewicht en groei bij FH, MRIJ en FH vaarzen bij voeding met, hetzij uitsluitend ruwvoer, hetzij 50 procent ruwvoer en 50 procent krachtvoer
help
Brown Swiss in vergelijking met Braunvieh en enkele kruisingen (literatuuroverzicht) = Comparison of Brown Swiss with Braunvieh and some crossbreds [Boek]
Rooy, J. de \ 1982
De samengevatte literatuur betreft twee onderwerpen: vergelijkingen in de Verenigde Staten tussen de melkveerassen Brown Swiss en Braunvieh wat betreft melkgift en vruchtbaarheid en kruisingsproeven tussen deze rassen in Oostenrijk, Duitsland, Zwitse ...
help
Verschillen in redenen van afvoer en slachtwaarde tussen HF-, MRIJ- en FH-dieren [Boek]
Fakkert, F.A.M. \ Oldenbroek, J.K. \ 1982
Verslag van een rassenvergelijkingsproef (om de juiste fokrichting te bepalen) van een drietal melkveerassen: Noord-Amerikaanse zwartbonten (HF, Holstein-Friesian), Nederlandse Roodbonten (MRY) en Nederlandse Zwartbonten (FH). Produktiegegevens die w ...
help
Angler in vergelijking met zwartbonten en roodbonten = Comparison on the Angler breed with the German black pied and red and white breeds : a review of the literature [Boek]
Rooy, J. de \ 1982
Literatuuroverzicht over een nog niet in Nederland geintroduceerd Duits rundveeras. Doel van de studie is te onderzoeken of het ras eigenschappen bezit die in Nederlandse rassen kunnen worden ingekruisd
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.