help
Verslag betreffende de proefboerderij "De Bunzing" over de jaren 1964, 1965 en 1966 [Boek]
[ca. 1967]
help
Een analyse van de rundveefokkerij in K.I. - verband in de provincie Utrecht [Boek]
Minkema, D. \ Scheer, P.L. \ [ca. 1967]
help
Bedrijfs - prestatietoets voor N.L. - fokberen : tabellen voor het opzoeken van een prestatie - index voor N.L. - fokberen uit leeftijd, spekdikte en gewicht der dieren [Boek]
1970
help
Stress en de invloed daarvan op de koncentratie van het vrije glycerol in het bloedplasma van Nederlands Landras varkens [Boek]
Wal, P.G. van der \ 1971
help
Huisvestingsproef schapen [Boek]
Visscher, A.H. \ Landheer, S.J. \ 1973
help
Een orienterend onderzoek naar het overbrengen van slachtvarkens uit het mesthok naar de veewagen [Boek]
Wolhoff, M. \ 1975
help
Toetsing van merkvarkens, gezien in het licht van de doelstellingen van de Stichting voor het fokkerijwezen in de varkenshouderij [Boek]
Minkema, D. \ 1975
help
Waarom en hoe zeldzame huisdierrassen bewaren? [Boek]
Minkema, D. \ 1976
help
Verschillen in het voorkomen van ziekten tussen HF-, MRIJ- en FH-runderen [Boek]
Oldenbroek, J.K. \ 1978
help
Verschillen in redenen van afvoer en slachtwaarde tussen HF - , MRIJ - en FH - dieren [Boek]
Oldenbroek, J.K. \ Opstal, A.J.C. van \ 1978
help
De melkproduktie van HF - MRIJ - en FH - koeien in de eerste drie lactaties gecorrigeerd voor seizoen van afkalven, leeftijd bij afkalven en lactatielengte [Boek]
Oldenbroek, J.K. \ 1978
help
Invloed van staltemperatuur op groei, voederconversie en andere kenmerken bij mestvarkens [Boek]
Mateman, G. \ Brandsma, H.A. \ Verstegen, M.W.A. \ 1979-1980
help
Gebruikskruising gezien uit het oogpunt van geboortemoeilijkheden [Boek]
Meijering, A. \ Bergstroem, P.L. \ 1979
help
Analyse van de structuur van de Nederlandse varkens-stamboekfokkerij [Boek]
Brascamp, E.W. \ Nieuwhuis, A.B.J. \ Rutgers, G.W. \ 1979
help
Vergelijking tussen Jerseys, Zwartbonten en de kruising van beide rassen : literatuuroverzicht = Comparison of Jersey and Black and White cattle ; a review [Boek]
Rooy, J. de \ 1980
help
Het effect van ligboxoverbezetting op het gedrag van melkkoeien : een praktijkonderzoek [Boek]
Wierenga, H.K. \ Hopster, H. \ Warmelink, W. \ 1982
help
Een onderzoek naar interactie tussen erfelijke aanleg en voederniveau bij Nederlandse landvarkens = An investigation into interaction between genotype and feeding level in Dutch Landrace pigs [Boek]
Minkema, D. \ 1982
help
Genotype - voersamenstelling interactie bij melkvaarzen [Boek]
Oldenbroek, J.K. \ 1982
Verslag van een onderzoek naar de verschillen in voeropname, melkproduktie, gewicht en groei bij FH, MRIJ en FH vaarzen bij voeding met, hetzij uitsluitend ruwvoer, hetzij 50 procent ruwvoer en 50 procent krachtvoer
help
Brown Swiss in vergelijking met Braunvieh en enkele kruisingen (literatuuroverzicht) = Comparison of Brown Swiss with Braunvieh and some crossbreds [Boek]
Rooy, J. de \ 1982
De samengevatte literatuur betreft twee onderwerpen: vergelijkingen in de Verenigde Staten tussen de melkveerassen Brown Swiss en Braunvieh wat betreft melkgift en vruchtbaarheid en kruisingsproeven tussen deze rassen in Oostenrijk, Duitsland, Zwitse ...
help
Verschillen in redenen van afvoer en slachtwaarde tussen HF-, MRIJ- en FH-dieren [Boek]
Fakkert, F.A.M. \ Oldenbroek, J.K. \ 1982
Verslag van een rassenvergelijkingsproef (om de juiste fokrichting te bepalen) van een drietal melkveerassen: Noord-Amerikaanse zwartbonten (HF, Holstein-Friesian), Nederlandse Roodbonten (MRY) en Nederlandse Zwartbonten (FH). Produktiegegevens die w ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.