help
Nutrientenbehoefte van tomaat in verschillende groeistadia : literatuurstudie [Boek]
Goor, B.J. van \ 1988
help
Nutrientenbehoefte van paprika in verschillende groeistadia : literatuurstudie [Boek]
Goor, B.J. van \ 1988
help
Het magnesiumgehalte van weidegras in afhankelijkheid van bemesting en bodemvruchtbaarheid [Boek]
Sluijsmans, C.M.J. \ 1987
help
Acer op steenwolblokken: wisselende concentratie in het groeiseizoen : verslag van IB 5055 (1979) en IB 5061 (1980) [Boek]
Boon, J. van der \ Miljoen - van den Handel, M.C. \ 1987
help
Het effect van diepe grondbewerking op de bespeelbaarheid van grassportvelden [Boek]
Zwiers, J.S. \ 1987
help
Het effect van enkele in de aardappelteelt tegen bodemorganismen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op de groei van Rhizoctonia solani en drie van zijn antagonisten [Boek]
Jager, G. \ 1987
Het betreft de middelen: pencycuron (Moncereen), tolclofos-methyl (Rizolex), furmecyclox (Campogran-D), mepronyl (Basitac), pentachloor-nitrobenzeen (PCNB), en de afbraakprodukten pentachloor-aniline (PCA) en pentachloorfenol (PCF), carbendazim (Bavi ...
help
Effect van stikstofbemesting bij Lilium 'Enchantment' op zandgrond en lichte zavel : opbrengst, broeikwaliteit en houdbaarheid van de bloem [Boek]
Boon, J. van der \ Niers, H. \ 1987
help
Eigenschappen en behandelingswijze van loessgronden [Boek]
Boekel, P. \ Titulaer, H.H.H. \ 1987
I.v.m. de optredende problemen met lossgronden betreffende bodemstructuur en textuur is er aandacht besteed aan onderzoek over een reeks jaren. Gegevens werden verzameld van 28 akkerbouwpercelen over bodemstructuur, bouwplan, bemesting, teelttechniek ...
help
Toetsing van enige langzaamwerkende meststoffen op stikstofwerking [Boek]
Boon, J. van der \ 1987
Langzaamwerkende meststoffen worden o.a. gebruikt in boomteeltgewassen, geteeld in pot. Ze worden bij het bereiden van de potgrond er doorheen gemengd. Eerst werden 4 langzaamwerkende mengmeststoffen onderzocht naast kalkammonsalpeter als vergelijken ...
help
Nutrientenbehoefte van sla in verschillende groeistadia : literatuurstudie [Boek]
Goor, B.J. van \ 1987
help
Root studies on a tropical ultisol in relation to nitrogen management : report of field work at IITA's high rainfall substation at Onne (Port Harcourt, Nigeria) in 1985 [Boek]
Hairiah, K. \ Noordwijk, M. van \ 1986
The relation between nitrogen fertilization and root development is studied for several crop types. Also the root development in intercropping of maize and cassave is studied
help
Stikstofopname en -verdeling in de tulp [Boek]
Boon, J. van der \ 1986
Rooiproeven werden uitgevoerd voor het bepalen van het verloop van de stikstofopname en de stikstofverdeling in de tulp ter aanvulling van de resultaten van eerder uitgevoerde potproeven. Tevens werden proeven aangelegd met verschillende stikstofhoev ...
help
De kalktoestand vereist voor een goede structuur en gewasopbrengst [Boek]
Boekel, P. \ 1986
Aan de hand van onderzoeksgegevens uit voorgaande jaren (1950-'80) wordt een bijsturing gegeven van het huidige bekalkingsadvies voor zware en lichtere gronden
help
Simulatie van de stikstofhuishouding van de grond in voor- en najaar [Boek]
Zandt, P.A. \ Willigen, P. de \ Neeteson, J.J. \ 1986
Het verloop van minerale stikstof in de grond wordt berekend met een eenvoudig simulatiemodel dat uitspoeling en mineralisatie van stikstof kan berekenen. Het model berekent de mineralisatie volgens 2 methoden: volgens de ene methode wordt de mineral ...
help
Een N-, K- en Mg- bemestingsproef bij Chamaecyparis [Boek]
Boon, J. van der \ 1986
help
Analytische methoden voor de bepaling van organische microverontreinigingen in grond en sediment [Boek]
Japenga, J. \ Wagenaar, W.J. \ Smedes, F. \ 1986
Deel 1 betreft: gechloreerde pesticiden, gechloreerde industriele contaminanten en polycyclische aromaten
help
Invloed van kalium op de blauwgevoeligheid van aardappelen [Boek]
Prummel, J. \ 1986
M.b.v. veldproeven is op kalkhoudende gronden in de Noordoostpolder en in het Zuidwestelijk zeekleigebied en op loess een onderzoek ingesteld naar de invloed van een herfst- en winterbemesting met chloorhoudende kalimeststof tot zeer ruime giften (12 ...
help
Een vergelijking van drie methoden van watergeven in potproeven [Boek]
Datema, P. \ Niers, H. \ Jager, A. de \ 1986
Bij 3 verschillende watergeefsystemen werden de groei van verschillende gewassen en de verdeling van water, zouten en wortels in de potkluiten onderzocht. Ook de invloed van het afdekken van het grondoppervlak, het periodiek terugspoelen van zouten u ...
help
Onderzoek naar de invloed van ruwe aardolie uit Schoonebeek op de groei van gewassen en de kwaliteit van grondwater [Boek]
Haan, S. de \ 1986
Weergave van 3 proeven met haver, zomergerst afgewisseld met aardappelen in met olie verontreinigde grond, waarbij het drain- en percolatiewater werden geanalyseerd, en tenslotte werd de invloed op de kwaliteit van het grondwater onderzocht
help
Uitspoelingsverliezen bij teelt van boomkwekerijgewassen in pot = Loss of nutrients from containers with nursery plants [Boek]
Boon, J. van der \ Elk, B.C.M. van \ 1986
Doel van de proeven, die in 1979 t/m 1981 werden uitgevoerd, was vast te stellen na welke regen- en beregeningshoeveelheid de voedingstoestand in de potgrond zo laag is geworden dat aanvulling door bijbemesting nodig is. Hiertoe werden metingen verri ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.