help
Perchloraat in kasgrond Bioteelt : resultaat uitspoelproef voor vermindering perchloraat concentratie in de biologische kasteelt [Boek]
Voogt, Wim \ Winkel, Aat van \ 2018
Perchloraat (ClO4 -) is in de bodem bij een aantal biologische telers opgehoopt door toepassing van bepaalde meststoffen in het recente verleden. ClO4 - wordt door het gewas opgenomen en komt in vruchten terecht, waarbij de normen hiervoor snel overs ...
help
Tomaten telen in een Chinese muurkas, in Nederland en in China [Boek]
Zwart, Feije de \ 2018
Wereldwijd bestaat het grootste areaal met bedekte teelten uit kleinschalige kassen waarin op een laag technologieniveau wordt geteeld. Chinese muurkassen zijn een goed voorbeeld van deze vorm van tuinbouw. Ook in deze markt kan de inzet van Nederlan ...
help
Rapportage ontwikkeling protocol voor uniforme beoordeling essentaksterfte [Boek]
Kuik, A.J. van \ Hiemstra, J.A. \ Koping, J. \ Schraven, R. \ 2018
help
Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets [Boek]
Verloop, Koos \ Agtmaal, Maaike van \ Busink, Wim \ Eekeren, Nick van \ Groenendijk, Piet \ Jansen, Stefan \ Noij, Gert-Jan \ Zanen, Marleen \ 2018
Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. De praktijkrijpe maatregelen worden via het Deltaplan Agrarisch Waterbehee ...
help
Stadslandbouw in Almere : de stand van zaken op 1 november 2017 [Boek]
Dekking, A.J. \ 2018
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2017 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J. J.. \ Šebek, L. B.. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G.. \ Boer, J. de \ 2018
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2016 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2017
Kringloopwijzer actualisatie
help
Actualisatie van stikstof-, fosfaat- en organische stof balansen van akkerbouw- en vollegrondsgroentenbedrijven : onderzoek naar de aanpassing van gebruiksnormen in het kader van equivalente maatregelen [Boek]
Schröder, J.J. \ Dijk, W. van \ 2017
Van tijd tot tijd komen nieuwe overzichten van gemiddeld gerealiseerde opbrengsten en nutriëntengehalten van akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten beschikbaar. Op basis van die geactualiseerde cijfers zijn de stikstof- en fosfaatonttrekkingen van ...
help
Heroverweging hoogte stikstof-gebruiksnorm graangewassen op zand en lössgrond vanuit landbouwkundig en milieukundig oogpunt : onderzoek naar de aanpassing van gebruiksnormen in het kader van equivalente maatregelen [Boek]
Schröder, J.J. \ Dijk, W. van \ 2017
Stikstofgebruiksnormen voor gewassen hebben het bemestingsadvies als basis mits daarbij wordt voldaan aan maximaal 50 mg nitraat per liter in het bovenste grondwater. In 2006 zijn op basis van nieuw onderzoek de stikstofbemestingsadviezen voor winter ...
help
Inventarisatie van kansrijke equivalente maatregelen [Boek]
Schröder, J.J. \ 2017
Telers vinden de huidige gebruiksnormen voor stikstof landbouwkundig in veel gevallen te laag. De overheid nodigt telers uit om maatregelen te nemen die een verhoging van gebruiksnormen rechtvaardigen zonder dat zo'n maatregel tot meer N-uitspoeling ...
help
Effect Molares® op biogas opbrengst bij co-vergisting [Boek]
Durksz, Durk \ 2017
help
Grondig boeren met mais : eindrapportage project t/m 2016 [Boek]
Verhoeven, J.T.W. \ Timmer, R. \ Schooten, H.A. van \ Groten, J. \ Russchen, H.J. \ 2017
help
Gras en maïs in vruchtwisseling : een overzicht van bestaande kennis [Boek]
Wolf, Pieter de \ Spruijt, Joanneke \ Stienezen, Marcia \ 2017
help
Gerbera: maximale isolatie en lichtonderschepping : de invloed van spouwscherm, lichtsom, daglengte in winter, balans licht-temperatuur, en bladsnoei in de winter op productie, kwaliteit en energiegebruik [Boek]
García Victoria, Nieves \ Gelder, Arie de \ Kempkes, Frank \ Weerheim, Kees \ Lagas, Peter \ Haaster, Bram van \ Dings, Eugenie \ 2017
With the objective of further reducing energy consumption in gerbera cultivation and financed by the program“Greenhouse as Source of Energy” and the Knowledge Cooperation Gerbera, research was conducted from July2016 to July 2017 at WUR Greenhouse Ho ...
help
LED en energiezuinigheid en kwaliteit bij Red Naomi! [Boek]
Gelder, Arie de \ Burg, Rick van der \ 2017
Om een forse energiebesparing te realiseren is door WUR Glastuinbouw en Delphy in opdracht van Kas als Energiebron bij roos onderzoek gedaan onder een belichtingsinstallatie met alleen Diep Rood/Blauwe Top-LED. Doelstellingen waren een gelijkmatige g ...
help
Driftreductie Munckhof MAS 3 rijen boomgaardspuit : effect van twee typen spuitdoppen [Boek]
Stallinga, H. \ Velde, P. van \ Michielsen, J.M.G.P. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. \ 2017
help
Vermindering emissie van meststoffen met controlled released fertilizers (CRF) bij potorchidee (Phalaenopsis) [Boek]
Kromwijk, Arca \ Haaster, Bram van \ Steenhuizen, Johan \ 2017
De Glastuinbouw streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met zo min mogelijk milieubelasting. In een kasproef met Phalaenopsis is onderzocht in hoeverre het gebruik van controlled released fertilizers (CRF) de emissie van meststoffen vanuit de teelt ...
help
Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater [Boek]
Kromwijk, Arca \ Voogt, Wim \ Steenhuizen, Johan \ Winkel, Aat van \ Mourik, Nico van \ 2017
In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en heeft Wageningen University & Research onderzoek ui ...
help
Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten : fase I: 2017 [Boek]
Beerling, Ellen \ Blok, Chris \ Cornelissen, Emile \ Eveleens-Clark, Barbara \ Gozales, Jorge \ Harmsen, Danny \ Koeman, Nienke \ Leyh, Romain \ Os, Eric van \ Palmen, Luc \ Roest, Els van der \ Ruijven, Jim van \ Stijger, Ineke \ Voogt, Wim \ 2017
In dit tweejarige project zijn openliggende kennisvragen opgepakt om de laatste stappen naar de gewenste nulemissiebij substraatteelten mogelijk te maken. In 2017 zijn de volgende vragen onderzocht:• Voor waterstromen die sterk afwijken van gangbaar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.