help
Terreingebruik van het ree (Capreolus capreolus L.) in "de Alde Feanen" met betrekking tot de vegetatie : vegetatie- en reewildonderzoek in een laagveenmoerasgebied bij Eernewoude, Friesland. (Feb. - Aug. 1984) [Boek]
Schaffers, A.P. \ 1985
help
Beheersmaatregelen op veenweidebedrijven : een onderzoek naar de gevolgen voor landbouw en natuur, de inpasbaarheid en een verbetering van de huidige planvormingsmethode [Boek]
Aarsen, L. van den \ Berends, W. \ Rankenberg, B. \ 1985
help
Het beheer van paden in het duingebied van Voorne : een onderzoek naar de effekten van maaisel op padrandvegetaties [Studentenverslag]
Minderhoud, M.E. \ 1984
help
Heggen in het ruilverkavelingsgebied Mergelland - West, Zuid - Limburg [Studentenverslag]
Dumoulin, J. \ Wissen, H. van \ 1984
help
De ecologie van het Bont Dikkopje (Carterocephalus Palaemon) : verslag van een onderzoek naar dagvlinders in het Korenburgerveen in de periode april tot en met juni 1984 [Studentenverslag]
Falkena, R. \ Groeneveld, W. \ 1984
help
Verstoringen van weidevogels in het Sneekermeergebied : een verkenned onderzoek naar de invloed van oeverrekreatie op kievit, grutto, scholekster en tureluur [Boek]
Lek, J.J. van der \ 1984
help
Habitatkeuze van jongvee in het natuurreservaat 'Het Junner Koeland' [Boek]
Schuring, F. \ 1984
help
Qualitatieve en quantitatieve beschrijving van de vegetatie van een deel van de Imbosch (Nationaal Park Veluwezoom) vanuit een historisch gezichtspunt [Studentenverslag]
Arts, G.H.P. \ Dederen, L.H.T. \ 1984
help
Ontwikkeling en toetsing van een funktie-evaluatiemethode aan de hand van de Waddenzee [Studentenverslag]
Bolhuis, H. \ Dam, H. van \ Eijsten, P. \ 1984
Onderzoek gericht op de natuurwaardering door het onderscheiden van functies van de natuur met name voor de mens, toegepast op het Waddenzeegebied van Nederland
help
Het Tjeukemeer, gezien vanuit de natuur- en landschapsfunctie [Studentenverslag]
Molen, D. van der \ 1984
help
Dagvlinders en hun nectarbronnen : een studie naar de relatie tussen het bezoek van dagvlinders aan bloemen en de productie en samenstelling van nectar [Studentenverslag]
Huurnink, C.L. \ 1984
help
Historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen op Texel [Studentenverslag]
Meeuwissen, T.W.M. \ Wagtmans, C.J.J. \ 1984
help
Rijksweg 62 : een analyse van effekten [Boek]
Philippart, K. \ Sande, R. van de \ Souer, M. \ 1984
Het rapport behandelt de problematiek rond de aanleg van Rijksweg 62, gepland in Noord-Brabant tussen Loon op Zand en Waalwijk. Een aantal milieu- en natuurbeschermingsorganisaties hebben tegen de aanleg van deze weg beroep aangetekend, omdat deze de ...
help
Dagvlinders van verschillende graslandvegetaties in het landschapspark De Maashorst en het Annabos [Studentenverslag]
Ettema, N.A. \ 1984
help
Vegetatieontwikkelingen in het duingebied van Voorne in relatie tot het beheer : een studie naar vegetatieveranderingen tussen 1964 en 1982 en de mogelijke relatie tussen deze veranderingen en het beheer van de waterhuishouding [Boek]
Boelens, I.J.E. \ 1984
help
Effecten van begrazing met jongvee op de Noordplaat (Brabantse Biesbosch) : een eerste verkenning [Studentenverslag]
Huisman, R. \ Weterings, R. \ 1984
help
Historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen ten behoeve van de Stichting Groeneveld [Boek]
Engel, M. \ 1984
help
Libellen in de Overijsselse Vecht : orienterend onderzoek naar de betekenis van libellen als indicatorgroep voor een integraal land- en waterbeheer [Boek]
Laan, N. van der \ 1984
help
Geschiedenis, biomassa en structuur van enige elzenbossen, wilgen-, gagel- en kruipwilgstruwelen in Drenthe : inclusief beheersadviezen met betrekking tot natte elzenbossen [Studentenverslag]
Meeuwissen, T.W.M. \ Rottier, H. \ 1984
Geschiedenis van struwelen, gagelbosjes, kruipwilgen
help
Een toekomst voor heiderestanten : over heide en heiderestanten op het Zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug [Studentenverslag]
Massop, L.G. \ Voordouw, J.J. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.