Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 151

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="WOt-technical report"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) : update 2018 [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Gooren, H.P.A. \ Groot, W.J.M. de \ Assinck, F.B.T. \ Hummelink, E.W.J. \ 2019
Hydrofysische eigenschappen van de bodem zijn dè eigenschappen die de interactie tussen water en bodembeschrijven. Water vormt het voornaamste transportmedium van opgeloste stoffen in de bodem, zoals nitraten,fosfaten, zouten, pesticiden, antibiotic ...
help
Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2018 : biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken [Boek]
IJsseldijk, L.L.. \ Kik, M.J.L. \ Gröne, A. \ 2019
In dit jaarrapport worden de resultaten gepresenteerd van pathologisch onderzoek aan bruinvissen in 2018. In 2018 zijn 50 dode bruinvissen onderzocht; 32 mannelijke en 18 vrouwelijke, 16 volwassen, 31 juveniel en 3 neonaat. Er werd 1 mannelijke foetu ...
help
Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands : methodological background, update 2019 [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Kolk, J.W.H van der \ Hengeveld, G.M. \ Lesschen, J.P. \ Kramer, H. \ Kuikman, P.J. \ Schelhaas, M.J. \ 2019
Dit rapport geeft de methodologische achtergrondinformatie die gebruikt wordt binnen het nationale systeem om de broeikasgasemissies voor de LULUCF (landgebruik en bosbouw) sector te berekenen zoals die aan de VN Klimaatconventie (UNFCCC) en het Kyot ...
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) - update 20199 [Boek]
Lagerwerf, L.A. \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N compounds (NOx and N2O) are calculated for animal hou ...
help
User manual for SAFE (Select Application date For Evaluation) to support the use of the GEM scenarios for cultivations in glasshouses [Boek] - Version 1.1
Berg, F. van den \ Baveco, H. \ Wipfler, E.L.. \ 2019
For the assessment of the environmental risks of the use of plant protection products in glasshouse cultivations, exposure scenarios have been developed. These scenarios have been implemented in the Glasshouse Emission Model (GEM). Because the applic ...
help
Veldinstructie Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (2017-2021) [Boek] - Versie 2.0
Daamen, W.P. \ Clerkx, A.P.P.M. \ Schelhaas, M.J. \ 2019
Dit WOt-technical report beschrijft de werkwijze van de inventarisatie van de steekproefpunten van de Zevende Nederlandse Bosinventarisatie. De opzet van de steekproef wordt beschreven, en het uitzetten van de proefcirkels en de variabelen die worden ...
help
Basisregistratie Ondergrond (BRO) - actualisatie bodemkaart : herkartering van de bodem in Eemland [Boek]
Brouwer, F \ Walvoort, D.J.J. \ 2019
Sinds 2010 werkt Wageningen Environmental Research (WENR) structureel aan de actualisatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemeenheden met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klin ...
help
Rekenregels pluimvee voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie- & Registratiesysteem [Boek]
Os, J. van \ Jeurissen, L.J.J. \ Ellen, H.H. \ 2019
Om te voldoen aan statistische verplichtingen voor veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratie van emissies is informatie nodig over de pluimveehouderij in Nederland. Daartoe vraagt de Rijksoverheid bij veehouders op hoeveel pluimvee aanw ...
help
Convention on biological diversity : sixth national report of the Kingdom of the Netherlands [Boek]
Sanders, M.E. \ Henkens, R.J.H.G. \ Slijkerman, D.M.E. \ 2019
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het grootste deel van het landoppervlak van het land is zeer productieve landbouwgrond. Er is weinig of geen gebied dat ongerept kan worden genoemd, hoewel hoge biodiversiteitswaarden zeker w ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A. \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2019
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van gasvormige emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxide(NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), CO2 uit kalkmeststoffen en fijnstof ...
help
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2018/2019 [Boek]
Kuiters, A.T. \ Groot, G.A. de \ Lammertsma, D.R. \ Jansman, H.A.H. \ Bovenschen, J. \ Boerwinkel, M.C. \ Laar, M. \ 2019
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de popu ...
help
Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands: methodological background, update 2018 [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Kolk, J.W.H van der \ Hengeveld, G.M. \ Lesschen, J.P. \ Kramer, H. \ Kuikman, P.J. \ Schelhaas, M.J. \ 2018
Dit rapport geeft de methodologische achtergrondinformatie die gebruikt wordt binnen het nationale systeem om de broeikasgasemissies voor de LULUCF (landgebruik en bosbouw) sector te berekenen zoals die aan de VN Klimaatconventie (UNFCCC) en het Kyot ...
help
Natuurinclusief handelen en ondernemen : scopingstudie ‘Bedrijven, economie en natuur’ [Boek]
Heide, C.M. van der \ Overbeek, M.M.M. \ 2018
Deze scopingstudie zet de belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij van de manier waarop bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid bij natuur vormgeven en natuurorganisaties zijn gaan ondernemen. Daartoe zijn verschillende onderzoeken, zowel b ...
help
Condities voor natuurinclusief handelen : analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen [Boek]
Farjon, J.M.J. \ Gerritsen, A.L. \ Donders, J.L.M. \ Langers, F. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2018
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke condities bepalen of maatschappelijke initiatieven van bedrijven en burgers meer natuurinclusief worden en welke opties er zijn om de kansen voor opschaling te vergroten. Het onderzoek heeft zich beperk ...
help
Recreatie in groenblauwe gebieden : actualisatie van CLO-indicator 1258 (Bezoek aan groenblauwe gebieden) op basis van data van het Continu Vrijetijdsonderzoek uit 2015 [Boek]
Langers, F. \ 2018
Om het recreatiegedrag in groenblauwe gebieden te kunnen monitoren, zijn data van het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) over de jaren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 en 2015 geanalyseerd. Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen ...
help
Ontwikkeling van de bodemdiergemeenschap in de geulen van referentiegebied Rottum : tussenrapportage twaalf jaar na sluiting (najaar 2017) [Boek]
Glorius, S.T. \ 2018
Sinds november 2005 is een klein deel van de Nederlandse Waddenzee gesloten voor (potentieel) schadelijke menselijke activiteiten. Het gebied ligt ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog, en beslaat zo’n 7400 hectare. Doel van de sluiting is om d ...
help
Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur : hun succesfactoren en knelpunten en hoe de lokale overheid ze kan helpen slagen [Boek]
Aalbers, C.B.E.M. \ Kamphorst, D.A. \ Langers, F. \ 2018
Dit rapport verslaat twee jaar onderzoek naar de factoren die bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. De drie onderzoekers onderzochten daartoe veertien initiati ...
help
Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016 : berekeningen met het model NEMA [Boek]
Bruggen, C. van \ Bannink, A \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Luesink, H.H. \ Sluis, S.M. van der \ Velthof, G.L. \ Vonk, J. \ 2018
Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2016 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture (N ...
help
Ecologische citizen science : een weg naar grotere maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur? [Boek]
Mattijssen, T.J.M. \ Terluin, I.J. \ 2018
This study examines the relation between ecological citizen science and social engagement with nature, with a specific focus on the role of research projects in which volunteers take part in inventories of nature. We gathered information from intervi ...
help
Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands – update 2018 : calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) [Boek]
Vonk, J. \ Sluis, S.M. van der \ Bannink, A. \ Bruggen, C. van \ Groenestein, C.M. \ Huijsmans, J.F.M. \ Kolk, J.W.H. van der \ Lagerwerf, L.A. \ Luesink, H.H. \ Oude Voshaar, S.V. \ Velthof, G.L. \ 2018
The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) are calculated from animal ho ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.