help
Geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten : "Hoe houden we de bieten in de toekomst schoon?" [Boek]
Huiting, Hilfred \ Bom, Marco \ 2016
Onkruidbestrijding in suikerbieten is momenteel goed uitvoerbaar met een aantal bespuitingen met het lage doseringensysteem (LDS), maar dit beeld lijkt te gaan veranderen, door eisen aan driftreductie, mogelijke inperkingen aan herbicide-toelatingen, ...
help
Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden [Boek]
Raaijmakers, E. \ [2014]
The yellow beet cyst nematode (Heterodera betae) mainly occurs on the sandy soils in the eastern and south eastern part of the Netherlands. A recent study showed that growers can use resistant oilseed radish and resistant white mustard to control thi ...
help
Invloed van diverse populaties van het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) op de vermeerdering en het wortelgewicht van suikerbieten [Boek]
Raaijmakers, E. \ [2014]
In 2009 zijn bij Diagnostiek in meerdere monsters grote hoeveelheden witte bietencysten op de wortels van bietenplanten aangetroffen. Op de percelen waar deze monsters vandaan kwamen, werden partieel resistente rassen geteeld en zijn zelfs bietenplan ...
help
Comparing salt tolerance of beet cultivars and their halophytic ancestor: consequences of domestication and breeding programmes \ AoB plants [Artikel]
Rozema, J. \ Cornelisse, D. \ Zhang, Y. \ Li, H. \ Bruning, B. \ Katschnig, D. \ Broekman, R. \ Ji, B. \ Bodegom, P. van \ 2014
Salt tolerance of higher plants is determined by a complex set of traits, the timing and rate of evolution of which are largely unknown. This study compares the salt tolerance of cultivars of sugar beet and their ancestor, sea beet, in hydroponic stu ...
help
Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoegen van reststromen : 'Cash from trash' : eindrapport SKB-Duurzame ontwikkeling ondergrond project 2031 [Boek]
Postma, J. \ Schilder, M. \ Hanse, B. \ Hendrickx, W. \ Venhuizen, A. \ 2013
Dit rapport bevat de resultaten van twee jaar onderzoek naar praktijktoepasbare methoden om de ziektewering in de bodem tegen Rhizoctonia solani, een belangrijke gewasbelager, te verhogen. Het huidige SKB project is gestart om goedkope effectieve res ...
help
Research on the use of different insecticides for the control of the green peach aphid (Myzus persicae), the vector of beet mild yellowing virus (BMYV)) in the Netherlands in 2013 [Boek]
Raaijmakers, E. \ [2013]
Virus yellows is an economical important disease in sugar beet. It is caused by Beet Yellowing Virus (BYV) or Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). In diagnostic samples sent to the IRS diagnostic service in recent years, only BMYV was detected. This vir ...
help
Improving vision based classification between sugar beet and volunteer potato plants using regular plant spacing features [Studentenverslag]
Boonman, J.C.P. \ 2013
Volunteer potatoes are one of the most important weeds in the cultivation of sugar beets. Having these volunteer potato plants can be a nest of diseases and harm the crop rotation. Therefore these plants should be removed, but for this no sophisticat ...
help
Gevolgen nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt [Boek]
Pepping, M. \ cop. 2012
Het Nationaal ActiePlan (NAP) is een onderdeel van het nieuwe gewasbeschermingsbeleid vanaf 2013. Nederlandse bietentelers krijgen ook te maken met deze regels, waarbij vooral 75% driftreductie en een verplichte geïntegreerde gewasbescherming voor ve ...
help
Bieten in allerlei verschijningsvormen \ BloembollenVisie [Artikel]
Berg, E. van den \ 2012
Beta kennen we als biet en levert smaakvolle knollen maar ook smaakvol blad. Met de groeiende belangstelling voor groenten uit eigen tuin lift Beta vrolijk mee. Tot zelfs in het sortiment eenjarigen waar de kleurrijke snijbiet niet meer is weg te den ...
help
Research on the use of different chemical and biological methods for the control of leatherjackets (Tipulidae) in sugar beet in the Netherlands and in Belgium 2012 [Boek]
Raaijmakers, E. \ Manderyck, B. \ cop. 2012
In Belgium and the Netherlands, the only insecticide that is authorised in sugar beet to treat against attacks of leatherjackets is Poncho Beta (beta-cyfluthrin/clothianidin) as seed treatment. However, the treatment of the seed with Poncho Beta does ...
help
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en verticillium in suikerbieten [Boek]
Pepping, M. \ Raaijmakers, E. \ Hanse, B. \ Beers, T. van \ Molendijk, L. \ cop. 2012
Het doel van dit project was om te onderzoeken of de aantasting door verticillium (V. dahliae) in suikerbieten wordt bevorderd door diverse soorten aaltjes (bietencysteaaltjes, wortellesie-aaltjes en wortelknobbelaaltjes). Dit is gedaan in een klimaa ...
help
Research on the use of different insecticides for the control of the green peach aphid (Myzus persicae) (vector of beet mild yellowing virus (BMYV)) in the Netherlands in 2012 [Boek]
Raaijmakers, E. \ cop. 2012
Virus yellows is an economical important disease in sugar beet. It is caused by the viruses BYV or BMYV. In diagnostic samples of recent years, only beet mild yellowing virus (BMYV) is detected at IRS. This virus is mainly transmitted by the green pe ...
help
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten [Boek]
Wilting, P. \ 2011
De afgelopen decennia is de hoogte van de dierlijke mestgift op bietenpercelen geleidelijk gedaald en hierdoor ook de gemiddelde stikstofgift aan bieten. In de praktijk heerst de vrees dat door vooral de lagere dierlijke mestgiften de bodemvruchtbaar ...
help
Alles van de biet benutten : duurzaam en rendabel gaan gelijk op \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2011
De suikersector werkt hard aan een duurzamere suikerketen. Dat is nodig om ook in de toekomst rendabel suikerbieten te kunnen telen.
help
De Oerakker oranje lijst gewas: rode biet/snijbiet [Database]
[ca. 2011]
Tot 1800 waren er maar weinig soorten kroten. In Engeland onderscheidde men er slechts twee, nl. de Rode en de Lange rode. Op het vaste land van Europa was de teelt in die tijd reeds van meer betekenis. Hoewel de kroot daar pas na 1800 bekend is gewo ...
help
Mooie kleurcontrasten : screening snijbiet als babyleaf - vroege teelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Bes, O. \ 2010
Rassenproef met elf snijbietrassen met in de tabellen de gegevens van de proefopzet en teeltverloop, gewaskenmerken, productkenmerken
help
Zeven nieuwe bietenrassen : juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Knuivers, M. \ 2010
De aanbevelende rassenlijst voor 2011 telt zeven nieuwe bietenrassen : twee aaltjesresistente, één resistent tegen rhizoctonia en vier gewone.
help
Bladziektenbestrijding in suikerbieten 2008 : proefveld te Valthermond [Boek]
Wijnholds, K.H. \ Berg, W. van den \ 2009
help
Eindrapport project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' [Boek]
Maassen, J. \ 2008
De Nederlandse suikerindustrie voerde in 2006 en 2007 een project uit ter verhoging van de bewustwording over en herkenning van bladschimmels. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Europese Unie ondersteunden het project 'Geïn ...
help
Bladschimmels in suikerbieten, herkennen en gericht bestrijden [Brochure]
Huiting, H. \ 2008
Om een rendabele suikerbietenteelt te houden is het belangrijk bladschimmels te herkennen en alleen een bestrijding uit te voeren als dit nodig is. In dit document worden de ziektebeelden en bestrijdingsmogelijkheden van bladschimmels in suikerbieten ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.