help
Warmte uit aardgas of uit biomassa? : Klimaatimpact over de keten en effecten op luchtkwaliteit vergeleken voor warmtelevering aan industrie en bebouwde omgeving [Boek]
2020
Op verzoek van de NVDE heeft HaskoningDHV Nederland B.V. een vergelijking uitgevoerd tussen warmtelevering op basis van houtige biomassa en op basis van aardgas. De vergelijking is uitgevoerd voor twee situaties: Bij het aardgasvrij maken van woninge ...
help
Van gas los : warmtenet Dordrecht : HVC transformeert bestaande wijken \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Unen, A. van \ 2017
HVC werkt gestaag aan de verduurzaming van de energievoorziening in Noord-Holland, de Flevopolders, maar vooral in het Zuid-Hollandse Dordrecht. Straks zijn hier zo’n tienduizend huishoudens aangesloten op het warmtenet, met energie van verbrand rest ...
help
C-212 Green Deal aardgasvrije wijken [Boek]
Kamp, H.G.J. \ 2017
Gedurende de looptijd van deze Green Deal gaan Partijen aan de slag met de realisatie van aardgasvrije wijken. Zij doen dit samen met Partners, die zich actief verbinden aan de doelen die de Green Deal nastreeft en zich hiertoe inspannen, en eventuel ...
help
Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad [Boek]
Sas, Hein \ Bazelmans, Jos \ Lindeboom, Han \ Oegema, Tammo \ Jong, Martijn de \ Nackenhorst, Kim \ 2016
Het beraad heeft tot doel om de menselijke activiteiten die invloed hebben op het ecosysteem van de Waddenzee van een relatieve rangorde (‘ranking’) in twee domeinen te voorzien: 1. De invloed van deze activiteiten op het ecosysteem van de Waddenzee. ...
help
Gasland in transitie \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Bragt, K. van \ 2016
Nederland is bij uitstek een ‘aardgasland’ in transitie naar een duurzamere samenleving. Maar de weg naar groen gas is niet geplaveid. Welke rol spelen de overheid en het midden- en kleinbedrijf in innovaties op gebied van biogas en groene energie?
help
Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving – update 2016 : de route naar een klimaatneutraal Nederland [Boek]
Naber, N. \ Schepers, B. \ Schuurbiers, M. \ Rooijers, F. \ 2016
Dit is de eindrapportage van het onderzoek waarin een actualisering heeft plaatsgevonden van de eerdere studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’. CE Delft heeft deze vervolgstudie uitgevoerd in opdracht van Gasunie en GasTerra. Voor dit onderz ...
help
Gas d'r bij \ Tuin en park techniek [Artikel]
Beerling, W. \ 2016
'Deze auto rijdt op groen gas' of 'ik rijd op biogas'. Auto's van waterschappen, vrachtwagens van milieudiensten en ook de trekker van gemeente Leeuwarden dragen dergelijke opschriften. Wat is de herkomst van de brandstoffen? En wat maakt deze voertu ...
help
Terugblik op 4 jaar TKI Gas : energie voor innovatie [Boek]
Hogeweg, J. \ 2016
Dit boekje geeft een overzicht van wat het TKI Gas in vier jaar heeft bereikt.
help
Recycling energy landscape : the natural gas production landscape of Groningen [Studentenverslag]
Peters, Vincent \ 2016
The discovery of a large natural gas field in 1959 has made the Netherlands highly dependent on natural gas as an energy source. The extraction of natural gas does however cause soil subsidence and earthquakes, mostly in the province of Groningen. Fu ...
help
Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2014 [Boek]
Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee \ 2015
De Auditcommissie toetst jaarlijks of de gaswinning binnen de toegestane grenzen van het Rijksprojectbesluit5 en van de Natuurbeschermingswetvergunningen zijn gebleven. De rap-portages van de NAM concluderen dat in 2014: 1) de bodemdalingsnelheden bi ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Sonneveld, C. \ 2015
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
‘Aandacht voor NAM is ook een kans’ \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2015
In 1959 werd een groot gasveld ontdekt in de Groninger bodem. Nederland was blij met deze energievoorraad in eigen land en de productie werd snel opgestart. Nu, bijna zestig jaar later, staat gaswinning in een ander daglicht en wordt Groningen vooral ...
help
Modeling studies of biological gas desulfurization under haloalkaline conditions [Proefschrift]
Klok, J.B.M. \ 2015
help
Op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 [Boek]
Schepers, B.L. \ Naber, N.R. \ Rooijers, F.J. \ Leguijt, C. \ 2015
Hoe krijg je alle buurten van Nederland klimaatneutraal? Welke maatregelen zijn nodig en wat kost dat? Deze vragen heeft CE Delft beantwoord in de studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’. Het onderzoek laat zien waar aardgas en groen gas in d ...
help
Met gas naar een klimaatneutraal energiesysteem! : Innovatie- en Kennisagenda Gas 2016 - 2019 [Boek]
TKIgas \ 2015
Gas is belangrijk voor Nederland. Het ‘voedt’ ons energiesysteem, bijvoorbeeld door de levering van warmte in huishoudens en brandstof voor elektriciteitscentrales. Ook voedt gas als grondstof de chemische industrie. Door onze gaspositie is de kennis ...
help
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag [Boek]
Ens, B.J. \ Krol, J. \ Meer, J. van der \ Piening, H. \ Wijsman, J. \ Schekkerman, H. \ Rappoldt, K. \ 2015
De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring ...
help
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost: jaarrapportage 2014 [Boek]
Groot, A.V. de \ Hemmen, J. \ Vries, P. de \ Meijboom, A. \ Dijkman, E. \ 2015
In 2014 zijn op de kwelder van Ameland-Oost de opslibbing en vegetatieontwikkeling gemeten, als onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De meting vindt plaats op twee raaien, in totaal bestaande uit 38 ...
help
Innovatiethema Gas en Groen Gas [Factsheet]
RVO.nl \ 2015
Factsheet van het innovatiethema gas en groen gas van de innovatieagenda van de topsector energie.
help
Gas als zonnebrandstof : verkenning [Boek]
Rooijers, F.J. \ Croezen, H.J. \ Scholten, T. \ 2015
In opdracht van Gasunie heeft CE Delft een verkenning uitgevoerd naar de rol van gas als energiedrager voor hernieuwbare energie. Niet voor de korte termijn, maar vooral voor de langere termijn als Nederland vol staat met windturbines en er volop zon ...
help
Perspectief WKK blijft, verduurzaming eist wel aanvullende technieken : sterker lobbyen en discussie beginnen over 'schoon' \ Onder glas [Artikel]
Bezemer, J. \ 2015
Investeren in een WKK is en lijkt aantrekkelijk te blijven. Voor telers die jaarrond willen leveren en daartoe moeten belichten, is de gasmotor zelfs onmisbaar. Maar omdat een WKK op fossiel aardgas draait, wordt hij niet als duurzaam aangemerkt. Dit ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.