help
Monitoring van ecologische risico’s bij actief bodembeheer van slootdempingen in de Krimpenerwaard : afrondende rapportage T1-monitoring Ecologie [Boek]
Lange, H.J. de \ Hout, A. van der \ Faber, J.H. \ 2016
In de Krimpenerwaard liggen circa 6500 slootdempingen en vuilstorten. Het dempingsmateriaal bevat regelmatig verontreinigingen, zodat voor de hele regio sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gebiedsgericht bodembeheerplan voo ...
help
Aandacht voor de regenworm \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Pulleman, M.M. \ Frazão, J.F.T.A. \ Faber, J.H. \ Goede, R.G.M. de \ Groot, J.C.J. \ Brussaard, L. \ 2016
Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al. ...
help
Tot de bodem uitzoeken : micro-organismen beïnvloeden plantengroei \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Beintema, N. \ 2015
Per vierkante meter bodem leven honderden wormen en insecten samen met kilometers aan schimmeldraden, vele miljoenen aaltjes en miljarden bacteriën. Onderzoek maakt steeds meer duidelijk van het precaire evenwicht ondergronds, en de grote invloed daa ...
help
Bodemactivatie door minder diep en extensiever te werken \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2015
Stefan Muijtjens adviseert landbouwers op het gebied van niet-kerende grondbewerking (NKG), bedrijfseconomie en innovatietrajecten. Tijdens de infonamiddag Bioteelt van PIBO vertelde hij over de mogelijkheden die NKG biedt voor biotelers.
help
The spring diet of badgers in two contrasting habitats in the Netherlands \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Mos, J. \ Heitkönig, I.M.A. \ Wieren, S.E. van \ 2014
In Noord-Europa zijn regenwormen het belangrijkste voedsel voor dassen (Meles meles) en soms worden ze beschouwd als echter regenwormspecialisten. Hoewel dassen eerder generalisten lijken te zijn dan specialisten, hebben ze toch een duidelijke voorke ...
help
Koester de regenworm \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Wit, J. de \ Deru, J. \ Poot, N. \ 2014
Regenwormen zijn belangrijk op een melkveebedrijf voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijke gewasopbrengst. Vooral pendelende wormen hebben uni ...
help
Regenwormen op het melkveebedrijf : handreiking voor herkennen, benutten en managen [Boek]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Deru, J. \ Wit, J. de \ [2014]
In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk, waarbij zowel strooiselbewonende, bodembewonende en pendelende regenwormen aan bod komen.
help
Short- and medium-term effects of tillage systems on soil properties and organic spring wheat performance [Studentenverslag]
Wang, Shuyao \ 2014
This research was conducted at the organic experimental farm of Droevendaal at Wageningen UR in the central Netherlands. The objectives of this study are to investigate effects of three tillage methods by quantifying the soil’s physical, chemical, bi ...
help
Over de intieme relatie tussen boomsoorten en regenwormen [themanummer ongewervelden en natuurbeheer] \ De levende natuur [Artikel]
Schelfhout, S. \ Schrijver, A. De \ Vesterdal, L. \ Mertens, J. \ Verheyen, K. \ 2013
Regenwormen spelen een grote rol in de nutriëntenkringloop. Niet voor niets zijn ze volgens Darwin 'the most important animal species on earth' (Darwin, 1881). Ze worden onder andere beïnvloed door de mate van bodemverzuring en kwaliteit van het toeg ...
help
Bodembeheer afstemmen op regen- en oorwormen : bodem- en oorwormvriendelijke wijze van peren telen \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Maas, R. van der \ Heijne, B. \ 2013
Op fruitbedrijven in de provincie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar het stimuleren van regen- en oorwormen en het verbeteren van de fosfaatvoeding in peer. Op drie locaties wordt de gangbare perenteelt vergeleken met een bodemleven- en oo ...
help
Regenworm schuldig aan klimaatprobleem [Video]
2013
Regenwormen blijken een flink aandeel te hebben in de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Wageningen Universiteit samen met internationale collega's uitvoerde. Regenwormen, bekend van hun vermogen de bodemvruchtbaarheid te ver ...
help
Herkenningskaart Regenwormen [Brochure]
Zanen, M. \ 2013
Regenwormen zijn belangrijk voor de bodemkwaliteit. Daarnaast zijn regenwormen een belangrijke schakel in het voedsel web van ondergrondse naar bovengrondse biodiversiteit (o.a. weidevogels). Deze Herkenningskaart is onderdeel van het pakket ‘Brede K ...
help
Regenworm produceert broeikasgassen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2013
Regenwormen verhogen niet alleen de bodemvruchtbaarheid, maar blijken ook veel broeikasgassen te produceren.
help
Het nut van wormen [Geluidsopname]
2013
Nick van Eekeren, onderzoeker van het Louis Bolkinstituut, vertelt kort over het nut van wormen en ander bodemleven; daarnaast toont hij o.a. gangen en andere sporen van de 'pendelen regenwormen'.
help
Can arable field margins and non-inversion tillage stimulate earthworm diversity? [Poster]
Huerta, E. \ Crittenden, S. \ Goede, R. de \ Brussaard, L. \ Pulleman, M. \ [2013]
The objective of this study was to determine the effects of field margins and reduced tillage (NIT) on abundance, biomass and diversity of earthworms.
help
Regenwormen voor waterregulatie onder grasland \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Eekeren, N. van \ Wit, J. de \ Deru, J. \ Poot, N. \ 2013
In 2012 is een onderzoek gestart naar het voorkomen van pendelende regenwormen onder grasland en de ‘best practices’ voor behoud en stimulering van deze groep wormen. In dit artikel worden de functies en de aanwezigheid van deze regenworm in Nederlan ...
help
Worm blij met natte zomer : wormenpopulatie te sturen op voedsel \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2012
Het begin van zomer 2012 was nat. Half augustus zitten de wormen boven in de aardappelrug. Als de nazomer droog verloopt, is de kans op rooiproblemen groot.
help
Effect of tillage on earthworms over short- and medium-term in conventional and organic farming [Presentatie]
Crittenden, S.J. \ Eswaramurthy, T. \ Goede, R.G.M. de \ Brussaard, L. \ Pulleman, M.M. \ 2012
Powerpointpresentatie over de effecten van grondbewerking op aardwormen in de (biologische) landbouw.
help
Regenwormen helpen u de bodem te bewerken! [Brochure]
Haagsma, W. \ Balen, D. van \ Broek, R. van den \ [2012]
Regenwormen zijn zeer actief en verzetten jaarlijks 250 keer hun eigen gewicht aan grond. Zij zorgen voor: • Omzetting van organisch materiaal in humus. • Beschikbaar maken van mineralen als stikstof en fosfaat • Verbetering van de bodemstructuur • V ...
help
Hoe zit het met mijn regenwormen? : project Duurzaam bodembeheer bij peer op kleigrond in provincie Utrecht \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Maas, R. van der \ Heijne, B. \ Anbergen, R. \ Balkhoven, H. \ 2012
Fruittelers hebben regenwormen nodig. Regenwormen verteren het blad zodat de schurftdruk vermindert en ze verbeteren de bodemstructuur zodat overtollig regenwater op de rij- en boomstroken sneller wordt afgevoerd. Maar hoeveel regenwormen zijn er min ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.