help
Strategie Klimaatadaptatie Amsterdam [Boek]
Ivens, L. \ 2020
Met de strategie klimaatadaptatie zetten wij, de gemeente Amsterdam samen met de drie waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Rijnland, een stip op de horizon voor een klimaatbestendige stad. Ons doel is om in 2050 zo goed mo ...
help
Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf [Brochure]
Erisman, J.W. \ Eekeren, N.J.M. van \ Cuijpers, W.J.M. \ Wit, J. de \ 2016
Biodiversiteit is een relatief onbekend begrip, dat niet gemakkelijk te definiëren is. Biodiversiteit staat voor de rijkdom en diversiteit van al het leven op aarde. Daarbij gaat het niet alleen over individuele soorten, maar juist over de diversitei ...
help
Inauguratie Koen Kramer [Video]
Kramer, K. \ 2015
Nieuwe en bestaande bossen kunnen door gebruik te maken van de genetische diversiteit van bomen hun functionaliteit behouden bij klimaatverandering. Dat stelt prof. dr. Koen Kramer bij zijn oratie als buitengewoon hoogleraar Kwantitatieve bosgenetica ...
help
Tussen vastleggen en open houden [Studentenverslag]
Weele, F. van der \ 2015
De strijd tegen het water is een gevecht waar Nederland al eeuwen mee te maken heeft. Nederland ligt namelijk niet alleen aan zee, maar ligt voor een deel ook onder de zeespiegel en kent daarbij ook nog een groot deltagebied. Er zijn al veel invester ...
help
Nederland warmt op! : zijn we voldoende voorbereid? [Boek]
2015
Nederland warmt op! is het onderwerp van dit cahier. Op zich is dat opwarmen niet nieuw, want dat gebeurde de afgelopen eeuw ook. Verschil is nu dat de temperatuurstijging veel sneller gaat: voor de komende eeuw is voor Nederland een temperatuurstijg ...
help
Hotspot Grote Rivieren : regionale adaptatiestrategie [Boek]
Waveren, H. van \ 2015
‘Dijkversterking en rivierverruiming in een krachtig samenspel’. Dat is het motto van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma voor het rivierengebied. Daar zou nog een ander motto aan kunnen worden toegevoegd: ‘Wateropgave en ruimtelijke adaptati ...
help
Stad nog niet klaar voor klimaatextremen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Mees, H. \ 2015
Uit recent onderzoek blijkt dat het nu vooral gemeenten zijn die specifieke taken op zich nemen om steden beter te bewapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maar door de toenemende klimaatextremen zullen ook burgers en bedrijven hun steentj ...
help
Climate change in Southern Africa : farmers' perceptions and responses : a review [Boek]
Kuivanen Katja \ Alvarez, Stéphanie \ Langeveld, Cor \ 2015
Southern Africa is characterized by natural climate variability onto which human-induced climate change is being superimposed. Rural communities that depend heavily on rain-fed agriculture for their livelihood are particularly vulnerable to the effec ...
help
Adaptation to climate change in the insurance sector: examples from the UK, Germany and the Netherlands \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Artikel]
Keskitalo, E.C.H. \ Vulturius, G. \ Scholten, P. \ 2014
This study aims to explore how the institutional distribution of responsibility for flood risk is being renegotiated within the UK, Germany and Netherlands. Examining how the insurance industry and the public sector can coordinate their actions to pr ...
help
Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied [Boek]
Klostermann, J. \ Biesbroek, R. \ Broekmeyer, M. \ 2013
Het doel van deze rapportage is het inventariseren en analyseren van de vigerende wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rondom klimaatadaptatie in het Waddengebied, zoals nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en v ...
help
Bodemkennis: hoe bereik je de ondernemer? [Presentatie]
Haan, J. de \ 2013
Bedreiging bodemkwalteit in Nederland van belang voor de hele sector. Bodem is een levend organisme en het maagdarmstelsen van de plant. integrale aanpak van de kennis naar de boer en tuinder.
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P03 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Duo-presentatie over Klimaatgestuurde veranderingen in aquatische gemeenschappen, door Lisette de Senerpont Domis (NIOO) en Maarten Ouboter (Waternet) op dag 2 van het symposium Klimaatverandering & aquatische ecosystemen, januari 2010, te Arnhem.
help
Adaptation inspiration book : 22 implemented cases of local climate change adaptation to inspire European citizens [Boek]
Pijnappels, M. \ Dietl, P. \ CIRCLE-2 \ cop. 2012
This adaptation inspiration book provides a great overview of practical and early examples of actual adaptive actions already taking place across Europe. These actions can make a region or city less vulnerable to the effects of climate change, enhanc ...
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P07 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Luc De Meester, Leuven University, onder de titel 'Climate change, a large-scale evolutionary experiment?', op dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, januari 2010, te Arnhem.
help
Adapt, move or perish : the interaction of genetics and demography in fragmented populations under climate change [Proefschrift]
Cobben, M.M.P. \ 2012
In reactie op klimaatverandering verschuift van veel soorten het areaal, maar het is duidelijk dat dit voor lang niet alle soorten snel genoeg gaat. Habitatfragmentatie zal in het algemeen de noodzakelijke areaalverschuivingen vertragen. Er is geoppe ...
help
Natuurdoelen en klimaatverandering : State-of-the-Art [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Geertsema, W. \ Griffioen, A. \ Veen, M. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ 2011
Er bestaat geen twijfel meer over dat klimaatverandering belangrijke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse natuur. Enerzijds is veel bekend over de directe mechanismen van klimaatverandering en anderzijds over de ecologische eigenschappen van organ ...
help
Gaan veenweiden en ondiepe wateren ten onder aan klimaatverandering? [Presentatie]
Janssen, R. \ 2011
Bijdrage vanuit IVM Amsterdam, in het kader van Hotspot Ondiepe meren en veenweidegebieden. Presentatie tijdens Projectendag Kennis voor Klimaat op 7 april 2011 in Regardz Eenhoorn in Amersfoort.
help
CAWA : Wageningen Centre for Animal Welfare and Adaptation [Website]
[ca. 2011]
Website van Wageningen CAWA: Centre for Animal Welfare and Adaptation
help
Natuurkalender schoolbiologen [Video]
Vliet, A.J.H. van \ 2011
Schoolbiologen zijn scholieren die onderzoeken hoe dieren en planten reageren op veranderingen in het klimaat. Hiervoor bepalen ze op verschillende momenten in het jaar de stand van de natuur. Ze volgen nauwlettend het wisselen van de seizoenen in de ...
help
Werken met knikpunten en adaptatiepaden : handreiking [Boek]
Jeuken, A. \ Linde, A. te \ cop. 2011
Bij grote ruimtelijke of infrastructurele beslissingen horen grote investeringen. Bij zulke investeringen is het van belang om lange termijn onzekerheden te betrekken in de afweging. Klimaatscenario’s zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel om effecte ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.