help
Houten neemt afscheid van zijn kastanjes aan de rondweg - op een na : de mooiste groeiplaats van Nederland is voortaan een showcase van diversiteit \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2016
Met de kennis van nu was vroeger alles makkelijker. Dat geldt in ieder geval voor de aanplant van de ongeveer 3500 Aesculus hippocastanum ‘Baumanii’ aan de rondweg van Houten. Deze bomen, op wat waarschijnlijk de mooiste en meest in het oog springend ...
help
Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag [Boek]
Kuik, Fons van \ 2016
Sinds 2004 wordt door Wageningen Plant Research in opdracht van de gemeente Den Haag het paardenkastanje bestand beoordeeld op het voorkomen van de bloedingsziekte. Bomen die zijn aangetast door de bloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudo ...
help
Jaap Smit: ‘geen mineermot betekent minder bloedingsziekte, dus experimenteer met mineermotvrije kastanjes’ : aesculus indica is dé vervanger voor onze paardenkastanje \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, S. \ 2014
Zowel witte kastanjes als roodbloeiende familieleden onder Aesculus zijn extreem gevoelig voor kastanjebloedingsziekte, helaas. Wellicht biedt de veel onbekendere Indische kastanje soelaas? Dendroloog Jaap Smit, werkzaam bij Cobra Boomadviseurs, denk ...
help
Zieke Haarlemse kastanjes in het verband [Video]
2014
De kastanjebloedingsziekte kan de boom zó aantasten, dat delen van de boom kunnen afbreken. Uiteindelijk kan zelfs de hele boom afsterven. Het aantal kastanjes in Haarlem met de ziekte is de afgelopen jaren drastisch gestegen. Omdat er nog geen behan ...
help
Paardekastanjebloedingsziekte succesvol aangepakt \ Tuinaannemer [Artikel]
Geest, W. de \ 2014
Tijdens de dag van openbaar groen op de Nederlandse boomkwekerij Udenhout gaf Fons van Kuik van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) (*) een interessante uiteenzetting over de aanpak van de paardenkastanjebloedingsziekte door middel van warmtebe ...
help
Beheer kastanjemineermot [Presentatie]
Kuppen, H. \ 2013
Powerpoint presentatie over het beheer van de kastanjemineermot (Cameraria ohridella). Aandacht voor de levenscyclus, gevoelige soorten, de primaire gevolgen, zoals groei en conditie en secundaire aantasters en maatrgelen die genomen kunnen worden.
help
Neemazal tegen kastanjemineermot : is de mineermot weg, dan verhoogt de boomconditie en verlaagt ook de kans op bloedingziekte \ Boom in business [Artikel]
Raats, S. \ 2012
Kastanjemineermot zorgt voor vermindering van de sierwaarde van kastanjes en voor een slechte conditie van de kastanjebomen, waardoor mogelijk extra gevoeligheid voor kastanjebloedingsziekte ontstaat. Harry Vaessen, Henry Kuppen en Jac Cuppen, actief ...
help
Aantasting bloedingsziekte Aesculus verschilt sterk per regio \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Berg, E. van den \ 2012
De aanwezigheid van bloedingsziekte bij Aesculus verschilt sterk per regio. Daarbij spelen zeer waarschijnlijk weersinvloeden een belangrijke rol. Bij het voorkomen of beperken van aantasting staat gezonde en weerbare teelt voorop.
help
Dossier kastanjebloedingsziekte [Dossier]
2012
De paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten) in Nederland worden bedreigd door de kastanjeziekte. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de bo ...
help
Hoe soortecht is Aesculus x carnea 'Briotii'? \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Theunissen, P. \ 2012
Veel bomen die als Aesculus x Carnea 'Briotii' te koop staan, beantwoorden niet meer aan de oorspronkelijke beschrijving van een dieprode kastanje. Het probleem is veroorzaakt door verschillen in herkomst van uitgangsmateriaal, mutatiegevoeligheid én ...
help
Inventarisatie van de ernst van de bloedingziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag [Boek]
Kuik, A.J. van \ Slingerland, L. \ 2011
Sinds 2005 wordt door PPO in opdracht van de gemeente Den Haag het paardenkastanjebestand beoordeeld op het voorkomen van de bloedingziekte. Bomen die zijn aangetast door de bloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae ‘ aesculi ...
help
Kastanje bloedingziekte, wat is de overeenkomst tussen kastanje en prei? [Presentatie]
Overbeek, L. van \ [2011]
Powerpointpresentatie over Kastanje bloedingsziekte. De besmetting van prei met Pseudomonas syringae pv. porri wordt vergeleken met de besmetting van kastanje door Pseudomonas syringae pv. aesculi.
help
Bomen beschermen tegen de kastanjemineermot \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bennink, P. \ 2010
De paardenkastanjemineermot ontsiert 's zomers vrijwel alle kastanjes in Nederland. Verschillende bedrijven bieden middelen waarmee je dit probleem aan kunt pakken. Door de plant te versterken, het blad onaantrekkelijk te maken voor insecten of gewoo ...
help
Succesvolle behandeling kastanjebloedingsziekte \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Santema, R. \ 2010
Alamerende berichten over bloedende, ongeneeslijk zieke kastanjebomen vervulden de bomenwereld met schrik, zo'n zeven jaar geleden. In de beginfase moesten veel van deze geïnfecteerde bomen al vrij snel gekapt worden omdat ze niet meer te redden ware ...
help
Bloedingsziekte in paardenkastanje : een inventarisatie van het voorkomen van bloedingsziekte in Aesculus op laanboombedrijven in 2010 [Boek]
Sluis, B. van der \ Slingerland, L. \ Kuik, F. van \ 2010
De kastanjeziekte in Aesculus wordt veroorzaakt door een bacterie (Pseudomonas syringae pv aesculi) De ziekte is wijd verspreid aanwezig in paardenkastanjebomen in het openbaar groen in Nederland en lijkt verder toe te nemen.. Er zijn steeds meer ber ...
help
De paardenkastanjemineermot is er nog steeds : bladruimen beste voorzorgmaatregel \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
2010
Hij kwam vanuit Zuid-Oost Europa, rukte steeds verder op en vestigde zich in Nederland. De laatste jaren kreeg hij wat minder aandacht, maar zorgt nog steeds voor veel kastanjebomen met bruine vlekken: de paardenkastanjemineermot.
help
Bloedingsziekte bij paardenkastanje : onderzoek naar de oorzaak en verspreiding : themanummer fytobacteriologie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Beuningen, A.R. van \ Janse, J.D. \ Roenhorst, A. \ Villalón-Robles, M.J. \ 2009
Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek dat de Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft uitgevoerd sinds 2005, onder de koepel van Aesculaap in opdracht van het Ministerie van LNV. Het onderzoek richtte zich op de identiteit van de ziektever ...
help
Schade door halsbandparkieten : een inventarisatie \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Prooijen, G.-J. van \ 2009
Sinds najaar 2007 verblijven er regelmatig grote aantallen halsbandparkieten langs de Hofvijver aan de Lange Vijverberg te Den Haag. Ze bivakkeren in de paardenkastanjes. Deze parkieten brengen ernstige schade toe aan de knoppen van de kastanjes. De ...
help
Vier jaar onderzoek naar de kastanjeziekte \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Os, G. van \ Dijkshoorn, M. \ 2009
De afgelopen jaren heeft de kastanjeziekte zich in snel tempo over Nederland verspreid. De ziekte in paardenkastanje komt ook voor in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedse ...
help
Secundaire aantastingen in zieke kastanjes : een rotprobleem \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Spel, M. van der \ 2009
Paardenkastanjes hebben het zwaar te verduren. De bomen lijden aan de bloedingsziekte en terwijl ze de bloedingsziekte het hoofd proberen te bieden, grijpen schimmels hun kans. Deze secundaire aantasters kunnen zich snel verspreiden in de verzwakte b ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.