help
Onderzoek Human Capital Agenda Biobased Economy [Boek]
Simons, R, \ Lammers, E. \ Schellius, R. \ 2015
Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) heeft in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) een inventarisatie onderzoek uitgevoerd ...
help
Trendbrochure mbo groen gediplomeerden : groen in perspectief [Boek]
2015
Sinds 2010 voert KBA in nauw overleg met ROA, AOC Raad en Aequor, en op initiatief van het ministerie van EZ, loopbaanonderzoek onder gediplomeerden mbo-groen uit. Het loopbaanonderzoek start met het karakteriseren van de positie - op de arbeidsmarkt ...
help
Nog veel te winnen met alumnibeleid : ‘het zijn de beste ambassadeurs van je school’ \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Bennik, I. \ 2015
Dat afgestudeerden kunnen bijdragen aan de verbetering van onderwijskwaliteit in het mbo en hbo, daarvan is iedereen wel overtuigd. Een prioriteit is het echter niet, blijkt uit onderzoek. Groen Onderwijs peilde bij een aantal groene onderwijsinstell ...
help
Kennis en schoonheid, grond en emotie \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Branderhorst, A. \ 2015
Ruben Smit brak landelijk door met De Nieuwe Wildernis, een film over de Oostvaardersplassen. Zijn studiegenoot Ferry Pikavet was ook bij het gebied betrokken, maar dan als rentmeester. Beiden dragen op hun eigen manier bij aan natuurbehoud. Smit en ...
help
Een ingang tot de arbeidsmarkt : alumnibeleid aoc’s gekoppeld aan loopbaanonderzoek \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2015
KBA Nijmegen wil loopbaanonderzoek koppelen aan alumnibeleid. Weinig aoc’s doen structureel iets met hun oud-leerlingen, maar belangstelling is er wel. Want alumni kunnen een goede verbinding met het bedrijfsleven vormen en een toegang tot informatie ...
help
Breke blik is pré op het CV : HBO-studie applied science voorziet in personeelswensen chemie \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Laar, E. van \ 2014
Drie oud-studenten van de hbo-opleiding Applied science die vertellen dat ze na hun afstuderen binnen no time een baan vonden in de chemie. Het is geen toeval. De multidisciplinaire studie sluit goed aan bij de roep uit de sector om breed opgeleide m ...
help
Doorstroom na het mbo groen 2012-2013 [Factsheet]
[2014]
Doorstroomcijfers helpen om een inschatting te maken van het aantal leerlingen dat na diplomering instroomt op de arbeidsmarkt. Op basis van de onderwijsregistratie bij DUO (Ministerie van OCW) is inzichtelijk hoeveel deelnemers na hun diplomering do ...
help
Kansen op de arbeidsmarkt? \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
2014
Dat starters op de arbeidsmarkt – de verse alumni – iets minder makkelijk een baan vinden is oud nieuws. Die trend is onlangs ingezet en er zijn geen signalen dat dit snel verandert. De pensioenleeftijd blijft omhooggaan, waardoor minder functies vri ...
help
Paardensport \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Slooten, F. \ 2013
De paardensport is voor veel mensen een liefhebberij. Er lijkt dan ook niets mooier dan werk in de paardensport te vinden en je liefhebberij tot je beroep te maken. Een opleiding in de paardensport is helaas geen garantie om direct een baan in de paa ...
help
Liefst naar FrieslandCampina, Agrifirm of Wageningen UR : de 20 meest aantrekkelijke werkgevers voor hbo'ers en wo'ers in de dierlijke sectoren : top 20 - beste werkgevers \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2013
FrieslandCampina is de meest aantrekkelijke werkgever, gevolgd door Agrifirm en Wageningen UR. Dat vinden de overwegend hbo’ers en wo’ers, die thans werkzaam zijn in of voor de dierlijke sectoren. Vooral de grote internationale ondernemingen spreken ...
help
Doorlopend vacatures in agribusiness, veel in 'techniek' : top 20 - beste werkgevers \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2013
Het aantal inschrijvingen bij de agrarische hogescholen en Wageningen UR is in de afgelopen jaren gestegen en stijgt nog steeds. De ‘agrarische’ arbeidsmarkt kan deze toestroom aan – de economische crisis lijkt weinig invloed te hebben op het aantal ...
help
Traineepool voor vijf waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heeswijk, N. van \ 2013
Vijf waterschappen zijn bezig een traineepool in het leven te roepen. In onze sector zijn trainees niets nieuws, zo'n gezamelijke pool is dat wel. Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Rijnland gaa ...
help
Een leraar met een titel \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2013
De academisch opgeleide leraar is hot. Verbeter het onderwijs, begin bij de leraar, is het credo. Academici brengen de wetenschappelijke geest terug op school. Universiteiten moeten daarom meer leraren afleveren. Resource legde het aan betrokkenen vo ...
help
Help! : wie wil er straks voor ons werken? is er leven na de grijze golf? [thema] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2013
Misschien biedt het onderwijs teveel pretstudies. En misschien kijken ondernemers niet verder dan hun neus lang is. Wat het ook is: de watersector heeft straks een chronisch gebrek aan technisch personeel. Loopt de watersector vast door personeelsgeb ...
help
Droombaan in het buitenland : volop aanbod van internationale vacatures door internationale groei van agribusiness : top 20 - beste werkgevers \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
2013
Het aantal internationale vacatures in de landbouwsector voor hbo- en wo-functies stijgt. Momenteel heeft ongeveer 15 procent van de vacatures in de agribusiness een internationaal karakter. De slechte economische groei in Nederland is hier debet aan ...
help
De banenmarkt is nu slecht ; toegepaste biologen studeren verder \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
De eerste lichting Toegepaste biologie is aan de eindstreep gekomen, maar de markt zit nog niet op hen te wachten. Vier afgestudeerden, die nu verder studeren aan de universiteit, kijken terug op de HAS-tijd.
help
De lat kan hoger : onderzoek onder MBO-gediplomeerden \ Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave [Artikel]
Born, T. van den \ 2012
Het onderwijs in het groen mbo wordt als te gemakkelijk ervaren en de studiebegeleiding kan beter, blijkt uit onderzoek. De gediplomeerden hebben het na anderhalf jaar moeilijker dan andere mbo-afgestudeerden. Dat geldt voor studenten aan het hbo en ...
help
Intredeposities van mbo'ers-groen in 2011 : onderzoek naar de positie op de arbeidsmarkt en in vervolgonderwijs anderhalf jaar na diplomering [Boek]
Keppels, E. \ Jager, A. \ Hövels, B. \ 2012
Dit rapport is een eerste stap om de intredeposities van mbo groen gediplomeerden uit diverse afstudeercohorten anderhalf jaar na afstuderen met elkaar te vergelijken en ontwikkelingen te traceren. Dit rapport vergelijkt in het eerste deel de intrede ...
help
Tot werkloosheid gedoemd \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Boers, I. \ 2012
Wie nu van de universiteit of hogeschool komt, lijkt een baan te kunnen vergeten. De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden is lange tijd niet zo slecht geweest, ook voor het groene, Wageningse domein. Maar de kentering is ook al in zicht.
help
Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven : leren in en uit de veehouderijpraktijk met Tune \ Terugzine : een terugblik op 5 jaar Groene Kennis Coöperatie : op de Meerjarenafspraak 2006-2010 en de resultaten daarvan [Hoofdstuk uit boek]
2012
Ondernemers in de veehouderij en de landbouworganisaties het kennisniveau van de sector door bij te dragen aan de kwaliteit van afgestudeerden. Met inbreng van de Groene Kennis Coöperatie legden zij in het project TUNE de basis voor een duurzame aanp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.