help
Onderzoek naar de relaties tussen snoeimethode, klimaat en wortelrot bij Snijanthurium [Boek]
Garcia Victoria, N. \ cop. 2012
Niet door pathogeen veroorzaakte wortelafsterving leidt bij Anthurium tot plantvergeling, plantstrekking, en het soms massaal wegvallen van planten in de praktijk. Het Productschap Tuinbouw heeft een onderzoek gefinancieerd dat tussen April 2010 en A ...
help
Erica: Deutlicher Einfluss der Düngung auf das Triebsterben \ Gaertnerboerse : Zeitschrift fuer Produktion, Handel und Dienstleistung im Erwerbsgartenbau [Artikel]
Ueber, E. \ Wienberg, J. \ Schlenz, J. \ Posner, M. \ 2011
De bemestingsmethode bepaalt in belangrijke mate de plantgezondheid van de plant, in dit geval de Erica. Vloeibare stikstofbemesting met ureum en slow-release voedingsstoffen hebben geen negatieve invloed op de plantgezondheid terwijl Erica planten d ...
help
Keine Resistenz einzelner Erica-Herkünfte gegen Triebsterben \ Gaertnerboerse : Zeitschrift fuer Produktion, Handel und Dienstleistung im Erwerbsgartenbau [Artikel]
Ueber, E. \ Wienberg, J. \ Schlenz, J. \ Posner, M. \ 2011
Hoe belangrijk een goede gezondheid van jonge kweekplanten is bewijst een proef met Erica waarbij aangetoond werd dat er geen bewijs kon worden geleverd voor een genetische resistentie tegen het afsterven van scheuten van jonge kweekplanten van een b ...
help
Essensterfte in provincie Utrecht : Nieuwe ziekte verspreidt zich razendsnel in afgezet essenhakhout en nieuwe aanplant \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Rosseel, A. \ 2011
In 2010 werd voor het eerst officieel essensterfte in Nederland gesignaleerd. Officieel dan, want deskundigen hielden er al jaren rekening mee dat de ziekte al langer in Nederland aanwezig zou zijn. Arjan Rosseel van Bureau Landplan heeft dit voorjaa ...
help
Diagnose rapport Gemeente Hof van Twente : laanbeplanting Fraxinus excelsior 'Westhof’s Glorie' Stokkumervlierweg en Herikervlierweg Markelo [Boek]
Groot, J.W. de \ 2010
Onderzoek naar afwijkingen in Essen in de gemeente Markelo. De verminderde verschijningsvorm uit zich onder meer in afstervende eindtwijgen en takken. Bij het onderzoek zijn verschillende takmonsters genomen die vervolgens in een laboratorium zijn on ...
help
Onduidelijkheid over voorkomen essensterfte in Nederland : Essensterfte officieel aangetoond in Nederland \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Raats, K. \ 2010
Het stond al enige jaren te gebeuren, maar afgelopen augustus is essensterfte, ofwel Chalara fraxinea, officieel aangetoond in Nederland. Boomadviesbureau De Groot uit Veenendaal wist dit als eerste te melden op zijn website. Communicatie rondom de n ...
help
Vijf vragen over de essensterfte \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Engels, A. \ 2009
Op veel plekken in Europa is essensterfte al waar genomen. In Nederland nog niet, maar volgens deskundigen gaat dat onherroepelijk een keer gebeuren
help
Nieuwe middelen tegen afsterving in Clematis \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dorresteijn, W. \ 2008
De toelating van het gewasbeschermingsmiddel Topsin M Vloeibaar, gebruikt ter bestrijding van afsterving in Clematis, wordt in 2009 flink beperkt. Op verzoek van NBvB kijkt DLV Plant naar alternatieven
help
Beukensterfte ook in Nederland? \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Moraal, L.G. \ 2002
Sinds 2000 komt in Duitsland en België ernstige beukensterfte voor; vorig jaar werd bij Heeze in Noord-Brabant ook een grote sterfteplek gevonden. Beschrijving van achtergronden en mogelijk van invloed zijnde factoren (o.a. klimatologisch), symptomen ...
help
Zal het bos overleven? : het belang van effectgerichte maatregelen \ Effectgerichte maatregelen en behoud biodiversiteit in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Schmidt, P. \ Burg, J. van den \ Dobben, H.F. van \ 1998
help
Bosvitaliteit nader bekeken : resultaten van een onderzoek naar relaties tussen bosvitaliteit en stressfactoren in 1995 \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Reuver, P.J.H.M. \ 1998
help
Meetnet bosvitaliteit: wat heb je er aan? \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Tol, G. van \ 1998
help
Vitalitaetsbeurteilung von Laubbaeumen : Teil 1: Beruecksichtigung von Bluetenbildung und Alterung am Beispiel Bergahorn \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Gleissner, P. \ 1998
Beschrijving van het patroon van tak- en twijgvorming in de verschillende ontwikkelingsfasen van de esdoorn. In de loop van de tijd en na beschadiging treden kenmerkende veranderingen op in het patroon, wat van belang kan zijn bij het vitaliteitsonde ...
help
Vitalitaetsbeurteilung von Laubbaeumen : Teil 2: Rotbuche und allgemeine Betrachtungen \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Gleissner, P. \ 1998
De ontwikkeling van het vertakkingspatroon bij de rode beuk, en veranderingen in het patroon als gevolg van vitaliteitsvermindering door schade. Verder een algemene bespreking van de mogelijkheden en beperkingen voor het beoordelen van de vitaliteit ...
help
De bosvitaliteit in het Vlaamse Gewest in 1996 \ Groencontact [Artikel]
Sioen, G. \ Roskams, P. \ 1997
Bevindingen van een vialiteitsonderzoek gedurende de zomermaanden van 1996. Verspreid over 71 bossen werden 1703 bomen beoordeeld
help
Het beheer van park- en stadsbossen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Bervaes, J.C.A.M. \ Oosterbaan, A. \ 1997
help
Relationships between crown condition and stress factors \ Relationships between forest condition and natural and anthropogenic stress factors on the European scale : pilot study [Hoofdstuk uit boek]
Klap, J.M. \ Oude Voshaar, J. \ Vries, W. de \ 1997
help
Baumkontrollen : im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht als Aufgabe kommunaler Verwaltungen \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Wilde, M. \ 1997
Resultaten van een enquete in Duitsland waarbij gemeentelijke instanties ondervraagd werden over hun methodes bij het beoordelen van de stand- en breukzekerheid van bomen
help
Kritische Betrachtungen zur Baumkontrolle \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Wawrik, H. \ 1997
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de gebruikelijke methodes voor het beoordelen van de gezondheidstoestand van bomen kritisch bekeken. Veel methodes geven vaak geen goed totaalbeeld van de gezondheidstoestand, wat kan leiden tot onnodige kap ...
help
Bruchsicherheit von Baeumen verschieden beurteilt \ Stadt und Gruen : das Gartenamt [Artikel]
Sinn, G. \ Sinn, T. \ 1997
Bij drie 100-jarige populieren werd de stand- en breukzekerheid bepaald volgens verschillende methodes (VTA-methode en Elastomethode). Met tegenovergestelde uitkomsten. De grondslagen van beide methodes worden vergeleken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.