help
Aanvragen vergoeding opleidingen groene boa's in september \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Dijk, A. van \ 2016
Boa’s worden steeds vaker geconfronteerd met overtredingen die raken aan openbare orde en veiligheid. Daarom moeten dit soort (maatschappelijke) onderwerpen ook in hun opleiding aan de orde komen. Het Rijk heeft geld toegezegd voor de vergoeding van ...
help
Ontwikkeling emissietoetswaarden voor het beoordelen van duurzaam stortbeheer op pilotstortplaatsen : fase 2: voorstellen voor emissietoetswaarden (Nederlandstalige verkorte versie van RIVM-rapport 607710002) [Boek]
Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ 2015
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weglekken. Op deze mani ...
help
Reizend Landschap naar Braambergen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Roncken, P. \ Kruit, J. \ Kuiper, E. \ Aben, R. \ 2015
Een onbestemde afvalberg blijkt een bron van inspiratie te kunnen zijn. Reizen Landschap van de WLO organiseerde twee salons over de bestemming van de afgesloten afvalstort Braambergen bij Almere. Wild en geheimzinnig of groots en iconisch?
help
Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfills : phase 2: proposals for testing values [Boek]
Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ [2014]
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weg lekken. Op deze man ...
help
UV/H2O2, O3 en (foto-)fenton als voorbehandeling voor granulaire actieve kool filtratie van biologisch gestabiliseerd stortplaatspercolaat \ WT-afvalwater [Artikel]
Chys, M. \ Declerck, W. \ Audenaert, W.T.M. \ Van Hulle, S.W.H. \ 2013
In dit onderzoek werden verschillende oxidatieprocessen (UV/H2O2, O3 en (foto-)fenton) vergeleken met elkaar als voorbehandeling van granulaire actieve kool (GAK) filtratie voor biologisch gestabiliseerd stortplaatspercolaat. Het effect op de werking ...
help
Biogas van aardgaskwaliteit : eerste groengasinstallatie van GtS in Nederland \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Roller, E. te \ 2012
Gastreatment Services heeft onlangs een installatie in gebruik genomen die biogas onttrekt aan een voormalige stortplaats in Haarlem. De installatie zet dit biogas om in groen gas van aardgaskwaliteit en in vloeibaar CO2. De hoeveelheid aardgas is go ...
help
Zwerven over de giftbelt \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Vrolijk, M. \ 2011
Op de zwaar vervuilde stortplaats in de Volgermeer is een waterrijk natuurgebied aangelegd. In de jarenlange no go area mag je sinds kort naar hartenlust zwerven. Ook nu weer leunt de regio zwaar op het vroegere zwarte goud.
help
Sport op de stort : er is leven na de dood in Katwijk \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Raats, K. \ 2011
Alle Katwijkse producten en afvalstoffen die hun bruikbaarheid allang hadden verloren en niet waren gerecycled lagen al dertig jaar op ‘de belt’, zoals de vuilstortplaats in de volksmond heet, begraven onder een dikke laag veegvuil en puin. Dit terre ...
help
Fulmar litter EcoQO monitoring in the Netherlands 1979-2008 in relation to EU directive 2000/59/EC on port reception facilities [Boek]
Franeker, J.A. van \ 2010
Operationeel en aan lading gerelateerd scheepsafval is één van de belangrijke bronnen van zwerfvuil in de zuidelijke Noordzee. Zulk afval heeft ernstige economische en ecologische gevolgen. Tekortkomingen in afgifteprocedures in havens zijn een belan ...
help
Message in a bottle: learning our way out of unsustainability [Rede]
Wals, A.E.J. \ 2010
Inaugural lecture of Prof. dr. ir. Arjen E.J. Wals upon taking up the posts of Professor of Social Learning and Sustainable Development, and UNESCO Chair at Wageningen University on May 27th 2010. Lecture about the consequences of unsustainable usage ...
help
Herinrichting oude vuilstort Tilburg voer voor juristen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2010
Wat is grond en wat is afval? En hoe moet je daar vervolgens mee omgaan? Ziedaar de kernvragen in een conflict dat speelt tussen de gemeente Tilburg en de Vereniging Afvalbedrijven. De gemeente wil een oude stortplaats herinrichten en de afgegraven g ...
help
Folie met lekdetectie zorgt voor afdichting stortplaats \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Smit, A.A. \ Kant, A. \ Steerenberg, A. \ 2009
Dit artikel betreft afdichting van voormalige stortplaats Het Friese Pad in Emmeloord. Uiteindelijk heeft de provincie Flevoland als eerste instantie onder enkele randvoorwaarden ingestemd met het toepassen van een folie met lekdectie. Het detectiesy ...
help
Past 'Cradle to Cradle' bij het hergebruik van stortplaatsen? : van het graf terug naar de wieg \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Veld, M. in 't \ Amelrooij, M. van \ 2009
Het centrale thema van 'Cradle to Cradle' (C2C) is van wieg tot wieg in tegenstelling tot de traditionele life-cycle benadering 'van wieg tot graf'. Een stortplaats is in de life-cycle benadering het graf en stortplaatsen vertonen ook wat betreft ima ...
help
Handboek waterbodem : een leidraad door het baggerproces [Boek]
MWH \ 2009
Nederland zal altijd blijven baggeren. Dit is inherent aan het vele water, de lage ligging, de hoge bevolkingsdichtheid en de veeleisede economie. Op basis van studie van de Waterdienst in 2004 is geconcluderd dat de voordelen van baggeren duidelijk ...
help
Voormalige stortplaats biedt kansen voor bouwproject \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pasop, A. \ 2008
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt er op gewezen dat voormalige stortplaatsen geschikt zijn om bedrijfsterreinen of woonwijken op te ontwikkelen. Een voorbeeld uit Maastricht heet heel toepasselijk: bouwen op de belt.
help
Hoe zit het met de eigendom van de bodem, ofwel : how low can you go? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Oostveen, W.F. van \ 2007
De landeigenaar zal zich op herfstige avonden, als hij in diep gepeins is verzonken, gezeten in zijn studeerkamer na een eenvoudig doch voedzaam maal, bij gelegenheid afvragen of zijn landerijen slechts dat omvatten wat men ziet (what you see, is wha ...
help
Afvaldumping in de natuur : een verkennend onderzoek naar de omvang en achtergronden van afvaldumping in de natuur en een inventarisatie van mogelijke oplossingen [Boek]
Raffe, J.K. \ Boer, T.A. de \ 2007
Hoewel beheerders afvaldumping een groot probleem vinden, is er tot nu toe nog maar weinig onderzoek gedaan naar de omvang, achtergronden en mogelijke oplossingsrichtingen. Vandaar dat bij het BO-cluster Ecologische hoofdstructuur een 'helpdeskvraag' ...
help
Ikea concept center in Delft breidt uit op vuilstort : uniek voorbeeld herontwikkeling voormalige stortplaats \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lutz, S. \ 2007
Op diverse plaatsen in het land worden voorbereidingen getroffen voor het herontwikkelen van voormalige vuilnisstortplaatsen. In de praktijk zitten hier echter nogal wat haken en ogen aan. Delft is een van e weinige concrete voorbeelden van een succe ...
help
Regels belemmeren zelf composteren van groenafval \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Wetten, J. van \ 2007
In de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Landbouw zijn de regels voor opslag van bedrijfseigen afval verruimd. Voor composteren met een omvang van meer dan 600 kubieke meter blijft echter een milieuvergunning vereist. Hoewel hoveniers over ...
help
Bloeien op afval : de vouw Nauerna, Assendelft \ Het houtblad [Artikel]
Kolkmeijer, M. \ 2006
Op de stortplaats van Afvalzorg in Nauerna, Assendelft, staat sinds kort een nieuw kantoor: het eerste representatieve gebouw van Nederland dat op zo'n locatie is gefundeerd. Het moet als voorbeeld dienen voor het bouwen op moderne stortplaatsen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.