Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 175

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Trefwoord="afwezigheid van ouders"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Thuiswonende deelnemers uit éénoudergezin presteren minder in het middelbaar beroepsonderwijs \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
2010
Dit artikel beschrijft de individuele loopbanen van de leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar 2005/’06 zijn ingestroomd in het mbo. Deze mbo-deelnemers zijn met inschrijvingen gevolgd tot en met 1 oktober 2008 (stand begin jaar 4) en met dipl ...
help
De inkomenssituatie van alleenstaande moeders: trends en dynamiek \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Brakel, M. van den \ Lok, R. \ 2009
Hoe is het gesteld met de inkomenspositie en de inkomensontwikkeling van alleenstaande moeders in vergelijking met samenwonende of getrouwde moeders? In dit artikel wordt die vraag beantwoord met behulp van gegevens uit het Inkomenspanelonderzoek (IP ...
help
Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting ... [Tijdschrift]
Centraal Bureau voor de Statistiek \ cop. 2009
help
Steeds minder allochtone tienermoeders \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ 2008
In 2007 hebben 2540 tienermeisjes een kind gekregen. Dit is vrijwel hetzelfde aantal als een jaar eerder. Het geboortecijfer daalde onder tieners in de meeste niet-westerse herkomstgroepen en bleef constant onder autochtone tienermeisjes
help
Zeer grote gezinnen worden schaars \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Garssen, J. \ Roovers, H. \ 2008
Na een kort historisch overzicht van de numerieke ontwikkelingen rond het grote gezin, wordt ingegaan in op de volgende vragen: Hoe heeft het aantal grote gezinnen zich in het afgelopen decennium ontwikkeld? Hoe ontwikkelde zich de aantallen niet-wes ...
help
Naar een half miljoen alleenstaande ouders in Nederland \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ 2008
Het aantal alleenstaande ouders blijft toenemen. Dat komt door het uit elkaar gaan van zowel gehuwde als niet-gehuwde paren met kinderen
help
Jongeren uit eenoudergezin stappen vaker over naar lager schoolniveau \ CBS webmagazine [Artikel]
Stroucken, L. \ 2008
Van de brugklassers in het beroepsgerichte vmbo die niet zijn blijven zitten, is na vier jaar 11 procent overgestapt naar een hogere schoolsoort. Omgekeerd ging 8 procent van de niet-zittenblijvers uit een avo-brugklas naar een lager niveau. Vooral j ...
help
In veel gemeenten meer eenouderhuishoudens dan grote tweeouderhuishoudens \ CBS webmagazine [Artikel]
2007
Het aantal eenoudergezinnen in Nederland maakten eind jaren '90 5,6 procent uit van de Nederlandse huishoudens, in 2007 is dat opgelopen tot 6,4 procent. Tweeouderhuishoudens met drie of meer kinderen zijn vooral in de minderheid in steden als Rotter ...
help
Meer mensen wonen zonder partner \ CBS webmagazine [Artikel]
Graaf, A. de \ Loozen, S. \ 2006
De laatste jaren stijgt het aandeel personen dat zonder partner woont gestaag. Inmiddels woont één op de vier mannen van 18–62 jaar niet samen met een partner en heeft ook geen relatie. Voor vrouwen is dit één op de vijf
help
Minder allochtone tienermoeders \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ 2006
In 2005 zijn 2795 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Een jaar eerder hadden nog 3004 pasgeborenen een tienermoeder. Het aantal tienermoeders is relatief het grootst onder niet-westerse allochtonen
help
Ouders op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Beckers, I. \ Valk, J. van der \ 2005
De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van ouderparen nog steeds een stuk hoger. De participatie van vrouwen met minderjarige kinderen is lager dan die van andere vrouwen in ...
help
Alleenstaande ouders vaker actief op arbeidsmarkt \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ 2005
De arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders is sinds 1996 sterk toegenomen. Met name alleenstaande moeders met kinderen op de middelbare school zijn relatief vaak actief op de arbeidsmarkt. Werkende moeders met kleine kinderen geven naar verhoudi ...
help
Tienermoeders vaak langdurig alleenstaand \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2005
Nederland behoort al sinds jaren tot de landen waar het aantal tienermoeders naar verhouding zeer laag is. In 2004 hadden 3 duizend kinderen een moeder die bij de bevalling jonger dan 20 jaar was. Daarmee had slechts één op de 65 pasgeborenen een tie ...
help
Forse groei aantal eenoudergezinnen \ CBS webmagazine [Artikel]
Garssen, J. \ Harmsen, C. \ 2005
In de afgelopen jaren bleef het aantal gezinnen met kinderen vrijwel constant, maar is het aantal eenoudergezinnen sterk toegenomen. Deze toename was vooral groot onder allochtonen. Van de Antilliaanse vrouwen van rond 40 jaar waren er vier op de tie ...
help
Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Harmsen, C. \ Garssen, J. \ 2005
Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen was deze toename opvallend. Rond 40-jarige leeftijd is inmiddels een o ...
help
Community attitudes toward birth fathers' motives for adoption placement and single parenting \ Family relations / National Council on Family Relations [Artikel]
Miall, C.E. \ March, K. \ 2005
Community attitudes toward birth fathers were examined using 82 exploratory qualitative interviews and 706 survey respondents in Canada. Community attitudes were more positive toward birth fathers raising their children over adoption, when birth moth ...
help
Gender, armoede en de overheid : de casus van alleenstaande moeders in Amsterdam \ Amsterdams sociologisch tijdschrift [Artikel]
Ypeij, A. \ 2004
Dit artikel gaat over de wijze waarop gedurende de laatste tien jaar de sociaal-economische behoeften en rechten van alleenstaande moeders opnieuw zijn gedefinieerd. Door middel van het concept identiteit beoogt dit artikel de betekenis van het overh ...
help
The role of cohabitation in family formation: The United States in comparative perspective : [special issue: International perspectives on family and social change] \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Heuveline, P. \ Timberlake, J.M. \ 2004
The prevalence of nonmarital cohabitation is steadily increasing in the United States. In evaluating the contribution of this new living arrangement to family formation, analysts have relied primarily on comparisons between individuals who cohabit an ...
help
Postsecondary education and economic well-being of single mothers and single fathers \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Zhan, M. \ Pandey, S. \ 2004
The authors investigated the effects of postsecondary education on the economic well-being of single parents. The data for this study are from the 1993 Panel Study of Income Dynamics, with a sample of 930 single mothers and 168 single fathers. The re ...
help
Ruim 400 duizend alleenstaande ouders \ CBS webmagazine [Artikel]
Jong, A. de \ 2003
In 2002 zijn er ruim 410 duizend alleenstaande ouders, 40 duizend meer dan in 1997. Onder hen zijn 65 duizend alleenstaande vaders en 345 duizend alleenstaande moeders. Verwacht wordt een verdere stijging tot ruim 500 duizend eenoudergezinnen in 2020 ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.